Skib - ship - vessel

Oplysninger om engelsk brug af ordene ship og vessel

Opdateret 20. oktober 2014.


Indledning

Oversættelsen af ordet skib til engelsk har været drøftet, idet engelsk benytter to termer for ordet, nemlig ship og vessel, og der er i detaljen forskel på, hvilken af oversættelserne der i visse tilfælde kan anvendes. I andre tilfælde er ordene synonyme. På dansk er der kun et ord for begrebet, selv om 'skib' i enkelte forbindelser kan udskiftes med båd som i Oslobåden.

Skib, (-et, -e): Defineres i [ODS] som: "større fartøj uden hensyn til fremdrivningsmiddel eller anvendelse". I speciel fagterminologi også om "fuldrigget handelsfartøj, fregatskib". [SAL] definerer tilsvarende ordet som: " ved skib forstås ethvert fartøj - stort eller lille - der bruges til at føre personer eller varer over søen." Sammensætninger med skib- og skibs- er talrige; en del er optaget i ordbogen efter 'skib'.

Engelsk oversættelse

På engelsk benyttes to ord for skib: ship og vessel. Forskellen i brug er vanskelig at definere kortfattet. Bredere set har ordet vessel et indhold af " beholder " og generalitet over sig, og i juridisk sprog ved retssager og fx i søvejsreglerne er vessel overvejende brugt.

Ordet ship er mere specifikt og knytter sig typespecifikationer, til driften af skibe og deres bemanding og udstyr, men der er talrige undtagelser og modsætninger.

I [EB] vol 10 p.746-1, er ordets grundbetydning defineret således: "any large floating vessel capable of crossing open water, as opposed to a boat, which is generally a smaller craft... in modern times it usually denotes a vessel of more than 500 tons of displacement. Submersible ships are generally called boats regardless of their size." I [EB] vol. 28 p. 758-765, benyttes i så godt som hele teksten ordet ship til beskrivelse af skibets udvikling fra oldtiden til i dag. Enkelte steder, hvor der generisk tales om skib, er ordet vessel brugt: "Later vessels were still longer and rigged as fourmasted ships" [p.764-1], mens ship i samme tekst blev brugt om: ".. for improved steamships and the opening of the Suez Canal in 1869.." og "the harbours of Iquique ... and Callao .... held a mass of ships" [ibid.]

Vessel

Definitionerne i [OED], er for vessel: "Any structure designed to float upon and traverse the water for the carriage of persons or goods; a craft or ship of any kind, now usually one larger than a rowing-boat and often restricted to sea-going craft or those plying upon the larger rivers or lakes." Denne definitionen indeholder udsagnet, at vessel er et ship af enhver art, hvilket ikke er særligt specifikt.

I [FALC] er vessel defineret som: "a general name given to the different sorts of ships which are navigated on the ocean, or in canals, and rivers.. It is however, more particularly applied to those of the smaller kind, furnished with one or two masts." I 1815 er vessel altså især knyttet til fartøjer mindre end ship.

Fra mere nutidig kilde, [ENK], er vessel "...as generally used among seamen, the term 'vessel' means any craft that is protected from entrance of sea-water by a continuous deck and is used for purposes of navigation; ... In legal usage, however, the broader definition of vessel, esp. where admiralty jurisdiction is concerned, may be stated as including 'every description of water craft or other contrivance used, or capable of being used, as means of transportation in water." I almindelig brug finder [ENK], at generisk er vessel den del af flydende genstande, der ikke er både, og det er det dækkets beskyttelse af skroget, der er afgørende.

Ship

Ordet ship defineres således i [OED]: "a. large sea-going vessel opposed to a boat."

Og i [FALC] som: " a general name given to all large vessels navigated on the ocean. In the sea-language, however, it is more particularly applied to a vessel furnished with three masts, each of which is composed of a lower mast, top-mast, top-gallant-mast, and royal mast, with yards and other machinery thereto belonging." Samstemmende med [FALC] definition på vessel er ship i det attende og nittende århundrede især brugt om de store fuldriggede skibe.

I [ENK] defineres ship som: "Generally, any decked vessel that is used in deep-water navigation. While the term usually denotes, for legal purposes, 'any vessel transporting goods or passengers at sea'." Her - fra 1950'erne - er tendensen tydelig: generisk bruges vessel, mens omtalen af specifikke skibstyper er alle med ship som i refrigerated ship, light ship, long-ship.

Peter Kemp har i Oxford Companion to Ships and the Sea, 1976-1988, intet opslag under vessel, og skriver under ship: " Ship, from the Old English scip, the generic name for sea-going vessels, as opposed to boats." Kemp har også definitionen på ship som tremastet sejlskib og slutter denne specielle brug med: "but this narrow definition did not, even in the days of sail, invalidate the generic use of the term to encompass all types of sea-going vessels."

Sammensætninger med skib-

På engelsk er sammensætninger med ship flere end med vessel. Fx shipbroker, shipmaster, ship's time, ship-canal.

Ved fuldtekstsøgning på ordet vessel i [OED] er antallet 3.572, mens søgning på ordet ship giver 6.083.

I tiden fra 1960 til i dag er den overvejende brug på engelsk i forbindelse med skibsdrift ordet ship. Der tales normalt kun om container-ship = containership om ship's company etc., og som sammensætningerne viser, er ship det foretrukne sammensætningsord.

I legal brug er vessel dominerende både på britisk engelsk og amerikansk engelsk. Fra Victorias tid er der en lovdefinition, der siger: "Ship shall include any description of boat, vessel, floating battery, or floating craft; also any description of boat, vessel, or other craft or battery, made to move either on the surface of or under water..." [OED]. Fra USA findes en tilsvarende konklusion fra Højesteret.

Fagterminologi

I både den danske og engelske maritime litteratur er der - som ovenfor nævnt - en snævrere betydning af ordet skib som værende et fuldrigget sejlskib med tre sammensatte master og bovspryd og førende råsejl, men nogen klar afgrænsning til fx skonnerter er der ikke. I [ENK] p.498-1 anføres direkte, at firemastede barkskibe fra 1870'erne normalt blev kaldt ship.

Skib med kønsmærke

Der har tidligere været sædvane for at omtale skibe med et kønsmærke som han- eller hunkøn. Der er eksempler på hunkønsidentifikation fra 1400-tallet, og det har været det normale køn tildelt et skib, men i det 17. og 18. århundrede var der på engelsk en hanskønsform, der stammer fra de engelske hankønsord Dutchman, merchantman og man-of-war [OED].

E. fra ON skip = udhulet træstamme. Iflg. [KALK], der beskriver sproget 1300-1700, blev ordet benyttet i de nordiske sprog på stort set samme måde, som vi gør i dag.

Samme stamme på engelsk, hvor tidligste citater er fra ottende århundrede. Stammen for vessel er lat. vas eller vascellum, der bliver til vessel, idet tanken bag er, at den tomme latinske vas, der er en beholder højere end bred, vil flyde, når den er tom [ODE + PAR].

Kilder

[ENK] = Encyclopedia of Nautical Knowledge, Cornell Press 1953/1992.
[FALC] = New Universal Dictionary of the Marine, William Falconer, 1815.
[KALK] = Ordbog over det ældre danske Sprog, Otto Kalkar.
[ODE] = Oxford Dictionary of English Etymology, C. T. Onions, 1966/1985.
[ODS] = Ordbog over det danske Sprog.
[OED] = Oxford English Dictionary, digital version.
[PAR] = Origins, Eric Partridge, 1958/1983.
[SAL] = Salmonsens Konversations Leksikon, 2. udg. 1923.

Jørgen Marcussen


Kortere artikler om ordet skib og for forskellige skibstyper i den maritime ordbog - indgang via hjemmesidens forside.
 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside