Vestjysk Dampskibsselskab A/S = Rederiet Erik Winther - A/S Vestjysk D/S

EsbjergType Beskrivelse
Stiftelse 1931 - Stiftet af skibsreder Niels Winther, der blev KR. til sin død i 1933. Aktiekapital kr. 200.000.
Niels Winther var søn af skibsreder P.L. Winther og svigersøn til skibsreder Chr. H. Nielsen, Nordby.
1938 c. - Vestjysk Dampskibsselskab A/S flyttede sidst i 1930'erne til København.
Bestyrelse / ejer / deltager 1933 - Skibsreder Niels Winther døde og blev efterfulgt af en fætter med samme navn (II).
1943 - Skibsreder Niels Winther (II) døde og blev efterfulgt af sønnen Erik Winther. Rederiet skiftede samtidigt navn til Rederiet Erik Winther - A/S Vestjysk D/S.
Opløsning 2000 - Rederiet ophørte med direkte rederivirksomhed, men havde fortsat under samme navn interesser i flere rederivirksomheder.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Sort skorsten med hvidt bælte 3 gange bredden af de to røde bælter, det sidder imellem. I det hvide bælte en rød diament med et rødt bogstav W i midten.
Kontorflag: Stutflag med øverst og nederst et rødt vandret bælte 1/5 af flagets højde, i midten et hvidt bælte 3/5 af flagets højde. I det hvide bælte en rød diament med et rødt bogstav W i midten.
Skibe 1931 - Rederiets første skib var S/S JULIANE (ID=11901).
1950 - I årene efter WW2 anskaffedes skibene OLIVIA (ID=11903) i 1947 og senere fik rederiet flere skibe med navnet NIELS WINTHER (bl.a. ID=11363).


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 23.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside