Dampskibsselskabet Torm A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1889-01-14 - Stiftet af Kaptajn Ditlev Torm og Kaptajn Christian Schmiegelow. Kapital kr. 212.000.
Bestyrelse / ejer / deltager 1897 - Schmiegelow blev leder af ØK's skibsafdeling og fortsatte i Torms bestyrelse. Som formand indtil 1923
1923 - Skibsreder C. Kraemer blev bestyrelsesformand.
Direktion / BR. / KR. Christian Schmiegelow og Ditlev Torm med Torm som leder af rederikontoret, og Chr. Schmiegelow som fører af det første skib.
1907 - Kaptajn Torm døde. Direktør C. Kraemer (EAC-uddannet) tiltrådte.
1922-03 - Skibsreder Kraemer fratrådte som leder af rederiet.
1922-03 - Nye direktører blev A. Schmiegelow og A. Kampen.
Skorsten / flag 1941 - Registreret skorstensmærke som to røde bælter med et hvidt midterbælte, hvori er anbragt et blåt "T".
Kontorflag med samme farver og motiv i et stutflag. En tidlig version gengivet i 1920 viser flaget uden bogstav T.
Tilknytning 1957 - Torm Tramping Company oprettet til at overtage ældste skibe i salgsøjemed.
2002 - Linjetrafikken på USA - Vestafrika solgt til APM.
Skibe Årstallene er disponeringsårene.
1889-1918 - ALICE (ID=7976), rederiet første skib.
1892-1922 - HERMIA (ID=12780).
1894-1918 - AGNETE (ID=6268).
1897-1917 - HELENE (ID=12781).
1900-1909 - SJÆLLAND (ID=12701).
1904-1926 - SARA (ID=10412).
1912-1924 - GUDRUN (ID=12868).
1912-1917 - RAGNHILD (ID=13012), krigsforlist.
1912-1922 - VALBORG (ID=13008).
1912-1923 - ESTRID (ID=7630).
1912-1917 - GUNHILD (ID=13014), krigsforlist.
1914-1951 - THYRA S. (ID=12677), fra 1951 THYRA TORM.
1918-1944 - GUNHILD (ID=8790), krigsforlist.
1919-1940 - KIRSTEN (ID=13037), krigsforlist 1940.
1919-1939 - SIGNE (ID=12870).
1919-1939 - TOVE (ID=13038).
1919-1935 - RAGNHILD (ID=12869).
1920-1940 - TEKLA (ID=10465), krigsforlist 1940.
1920-1937 - OLGA S. (ID=11365).
1921-1943 - AGNETE (ID=6265), krigsforlist 1943.
1922-1943 - INGEBORG S (ID=11082), krigsforlist 1943.
1924-1954 - GUDRUN (ID=11517).
1924-1940 - AASE (ID=12865), krigsforlist 1940.
1924-1933 - ESTRID (ID=13036), forlist.
1924-1943 - INGEBORG S. (ID=11082), krigsforlist 1943.
1924-1951 - ALICE (ID=12379), fra 1951 ALICE TORM.
1924-1940 - FREYA (ID=12866), krigsforlist 1940.
1927-1951 - ASLAUG (ID=6684).
1928-1951 - ANNE (ID=6615), fra 1951 ANNE TORM.

1911 - Torm overtog driften af 5 skibe fra det likviderende De Fiskerske Selskaber og:
1912 - Torm købte de 5 ovennævnte skibe ud af boet efter Fiskerselskaberne.
1953 - Første tankskib leveret M/T ASLAUG TORM (ID=6643).
Bemærkninger 1914-1918 - Torm havde 1914 tolv skibe og mistede i krigen 4 skibe og havde i 1918 syv skibe.
1940 - Rederiflåde på i alt 24 skibe, 17 i udeflåden, 13 mistet under krigen [Tal fra kompendium på MfS].
1940-1945 - 7 skibe sejlede i hjemmeflåden, 14 skibe i udeflåden, 6 af disse krigsforliste, i alt mistede Torm 12 skibe under krigen [Tal fra Ole Stig Johannesens bog].
1965 - To bulkcarrier afleveret fra værft i Emden blev indledning til massegodstransporterne.


Forkortelser
APM. = A.P. Møllers rederi.
EAC. = Østasiatiske Kompagni.

Kilder
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 26.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside