Grosserer, skibsreder, kulhandler m.m. Chr. Simoni

ÅlborgNedenstående oplysninger om skibsreder Christian Simoni (også stavet Simony) er bearbejdet ud fra MfS' SR-bilag 1986:0089, der er en optegnelse foretaget af Jørn Simoni 1986.

Såfremt skibene yderligere er identificeret i min skibsdatabase, er de forsynet med links til skibslisten.

.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1830'erne - Chr. Simoni (1807-1888) drev fra 1836 kornhandel, kulhandel og landbrugseksport fra Ålborg.
Bestyrelse / ejer / deltager Chr. Simoni, Ålborg.
Opløsning 1900-1911 - Rederiet havde kun 2 skibe (ikke de samme) i drift efter 1900 og sidste år i Skibslisten var 1907. Simoni døde 1911.
Skibe 1858-1859 - Disponerede rederiet 11 skibe på i alt 702 kls.
1867 - Flåden var vokset til 20 skibe - landets fjerdestørste rederi målt på tonnage.
1871 - Disponerede 18 skibe.
1889 - Disponerede 5 skibe på i alt 952 BRT.:
1889 - CAROLINE SMITH.
1889 - ELISABETH (ID=8621).
1889 - FLORA.
1889 - KIRSTINE (ID=3457).
1889 - THOR (ID=3579).

Den mest komplette alfabetiske skibsliste, jeg har kunnet samle:
1851-1867 - ACTIV, jagt, 17 kls. 34 NRT., byg. 1851. Kaptajn C. Christensen, 1852. Kaptajn Kierck, 1853.
1864- - ANE CATHRINE (ikke fundet detaljer på.)
1862-1876 - ANNE CHRISTINE (ID=14847) ex WALBERTUS.
1853-1868 - ANETTE SMITH / ANNETTE SMITH, 83 kls., 166 NRT., brig byg. 1844. Kaptajnerne Kempe, Sørensen, Chr. Winkel. Forlist ved Karlskrona 1868, ex DAISY.
1854-1872 - ATLAS (ID=15327).
1854-1867 - AURORA, brig, 174 NRT. byg. 1816 i Kbh., købt fra Norge 1854, eksisterede 1867 (oplysningerne er ikke tilstrækkelige til at identificerede skibet).
1851- - BERTHA, bark, købt 1851 i Tyskland, omtalt i (StD-1) p.198, men ikke i (StD-3) p.299.
1892-1898 - CARL (ID=11039).
1874- - CARL CHRISTIAN, nævnt i brev fra skibsmægler Daniel Simony, Hull, i 1875. Ex PEARL.
1889 - CAROLINE SMITH (ID=15328).
1858-1872 senest - CHRISTEN VINKEL / WINKEL, 142 NRT. skonnertbrig. Kaptajn L.R. Schou og Hoffmann. Forlist i Hvidehavet. (Fred.) p.472.
1867-1870 - DANIA, 125 NRT., skonnertbrig, kaptajn Søberg Fred.) p.26 (MC) 1867. Borteblevet 1870.
1852- - DANIEL SIMONI, jagt, 36 kls., byg. 1845, kaptajn Henrik Simony. Ejer skibsreder F. Simoni i (MC) 1852 p.2.
?-? - ELINE, skonnertbrig, byg, 1857 i Nordby, kaptajn Sørensen.
- - ELISABETH (ID=8621).
1889 - ELISABETH (ID=8631)
1855-1870 senest - ELISABETH SOPHIE (ID=15331).
?-? - ESPERANCE (ID=15332).
1889-1896 - FLORA (ID=15333).
1851-1867 - FREDERIK SIMONI, jagt, 55 NRT., kaptajn Hansen og kaptajn Andersen.
1856-1875 - GANYMED (ID=3385).
?-? - HAABET (ID=15334).
1864-? - INGER CHRISTIANE, kaptajn Th. Uttrup. Nævnt 1864.
1849-1866 - JOHAN CHRISTIAN SIMONY, brig, byg. 1849, solgt 1866, (StD-1) p.195.
1867-1867 - JOHANNE GØRING, jagt 12 NRT, kaptajn S. Mou.
1865-1869 - JULIE OG SOPHIE (ID=3443).
1873-1894 - JULIUS (ID=15335).
1857-1901 - KIRSTINE / KIERSTINE (ID=3457)
1873-1876 - LØKKEN (ID=15336).
?-1878 - MARIE, skonnert, 109 NRT., byg. 1857 i Troense, solgt 1878, kaptajn Nørklit. Muligvis samme som (ID=3493).
1853-1888 - MAGDALENE SOPHIE (ID=15337).
1867-1883 - MAKRELLEN, slup, 69 NRT., kaptajn H.H. Holm.
1866-1888 - MARGARET (ID=3481).
1864-? - MARIE KIRSTINE, ukendt type, kaptajn S. Møller. Nævnt 1864.
1856-? - NYBERGHEAD, skonnert, købt på strandingsaktion på Læsø 1856.
1867-1891 - ODIN (ID=15339).
1867-? - ONKEL, skonnert, 95 NRT., kaptajn H.C. Brinck.
1860-? - PETREA SMITH, skonnertbrig, 122 NRT., kaptajn Johan Gårn.
1852-? - PORTO, skonnertbrig, byg. 1846 af eg og fyr, kaptajn L.N. Schau.
158-1864 - PRIMUS, skonnert, købt 1858 af skibsbygmester Bonnesen, Ålborg.
?-1869 - RESOLUTIONEN, skonnertbrig, 107 NRT., byg. af eg 1811 i Svendborg til Søren Winkel, omb. til galease 1836 hos Niels Bonnesen, Ålborg, kaptajn Lars Smith. Forlist 1869 ved Skagen.
1835-1881 - SARA (ID=12501).
1867-? - SCT. MARIE, skonnertkuf, 100 NRT., kaptajn B.C. Friis.
1860-1895 - S.I. LUND, skonnertbrig, 115 NRT., byg. 1860 i Ålborg, kaptajnerne Hjordt, Krogh, Petersen. Solgt 1895 til Sverige. Forlist 1915 ved Viken.
1845-1867 - SOPHIE, galease, 77 NRT., kaptajn Aakjær.
?-1875 - SOPHIE (ID=15340).
1897-1908 - SVANEN (ID=10611).
1898-1911 - SWARLAND (ID=10815).
1858-1872 - SØREN WINCKEL / VINKEL, byg. af Poul Pagh, Ålborg. Forlist i Hvidehavet med hele besætningen. Samme skib som CHRISTEN WINKEL.
1868-1890 - THOR (ID=3579).
1902-1908 - URÆDD (ID=7364).
1873-1873 - VENDSYSSEL (ID=13180).
1852-1867 - ØRNEN, slup, 60 NRT., kaptajn Nisted og Petersen.
1858-1877 - AALBORG (ID=12283).
Bemærkninger Rederiet nåede at disponere i alt 54 skibe, hvoraf 29 forliste på forskellig måde. Da rederiet var på sit højeste aktivitetsniveau drev det 23 skibe samtidig. Det var 4 barkskibe, 8 skonnerter, 6 skonnertbrigger, 2 slupper og 3 brigger.


Kilder
Holm-Petersen & Rosendahl, 1951: Fra Sejl til Diesel, 1-4, Nyt Nordisk Forlag.
Poul Holm, 1999: Aalborg og Søfarten.
Jørn Simoni, 1986: Skibsliste for rederiet Chr. Simoni, Aalborg, SR-bilag 1986:0089.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-04-30. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside