Agent Niels Petersen

MarstalType Beskrivelse
Stiftelse 1838 - Niels Petersen blev udlært som sejlmager og sejlede nogle år, inden han slog sig ned som sejlmagermester i Marstal.
1883 - og på et tidspunkt før 1883 begyndte sin rederidrift.
Bestyrelse / ejer / deltager 1883 c. til 1902 - Agent Niels Petersen var indehaver af rederifirmaet.
1902- - Sønnerne Olaf Petersen og Hans Marius Petersen overtog driften af firmaet.
Direktion / BR. / KR. For mange af rederiets skibe var skibsrederne bestyrende redere i partredeierne for de enkelte skibe.
Opløsning 1916 - Kun skibet AMALIA (NMRD), 62 BRT, 50 NRT, byg. 1904 i Marstal, er optaget i Flg.
Skibe Ved agent Niels Petersens død 1901 disponerede rederiet 22 skibe:
AGENT PETERSEN (ID=6458) - 308 NRT.
THOR (ID=14103) - 279 NRT.
ALFA (ID=6294) - 275 NRT.
ZEPHYR (ID=13203) - 269 NRT.
SAGA (ID=4280) - 261 NRT.
PRØVEN (ID=13841) - 252 NRT.
HENRIETTE (ID=10584) - 246 NRT.
SKJOLD (ID=14126) - 227 NRT.
KVIK (ID=6795) - 227 NRT.
NIELS JUEL (ID=14335) - 224 NRT.
NORDEN (ID=5164) - 219 NRT.
EDEN (ID=4271) - 201 NRT.
SYLFID - (NBKS) 215 BRT, 192 NRT, byg. 1879 i Ystad, er optaget i Flg.
HANSIGNE - (NBQW) 204 BRT, 186 NRT, byg. 1889 i Marstal, er optaget i Flg.
CERES (ID=4593) - 174 NRT.
HERMOD (ID=5058) - 157 NRT.
FRI ex CATHRINE- (NFGL) 161 BRT, 149 NRT, byg. 1874 i Stralsund, er optaget i Flg.
ALF (ID=4641) - 144 NRT.
HILDUR (ID=4094) - 135 NRT.
INGEBORG - 124 NRT.
HEBE ex CHRISTINE - (NQVH) 139 BRT, 113 NRT, bg. 1867 i Fåborg, næ. 1902 til VENUS, optaget i Flg.
AURORA (ID=6346) - 112 NRT.
I alt 22 Skibe med 4474 Tons NRT.

1911 - Disponerede Hans Marius Petersen som BR. eller KR. skibene:
NORMA - 353 NRT.
DANA - 333 NRT.
AGENT PETERSEN (ID=6458) - 298 NRT.
THOR (ID=14103) - 298 NRT.
CAROLINE KOCK - 269 NRT.
ALFA (ID=6294) - 265 NRT.
NORDEN - 211 NRT.
VALKYRIEN - 199 NRT.
INGOLF - 198 NRT.
HEJMDAL - 197 NRT.
HANSIGNE - 186 NRT.
HERMOD - 154 NRT.
VERA - 153 NRT.
ALF (ID=4641) - 144 NRT.
HEBE - 113 NRT.
ALTA - 57 NRT.
AMALIA - 50 NRT.
I alt 3478 NRT i Flg. 1911.

1915 - disponerede Hans Marius Petersen skibene:
DANA - 333 NRT.
AGENT PETERSEN. (ID=6458) - 298 NRT.
THOR (ID=14103) - 298 NRT.
CAROLINE KOCK - 269 NRT.
NORDEN - 211 NRT.
VALKYRIEN - 199 NRT.
HEJMDAL - 197 NRT.
HERMOD - 154 NRT.
HEBE - 113 NRT.
COCOS - 70 NRT.
ALTA - 57 NRT.
AMALIA. - 50 NRT.
I alt 2249 NRT i Fl. 1915.

1916 - var kun et skib tilbage:
AMALIA (NMRD) - 50 NRT.
Bemærkninger ypisk sejlskibsrederi, der med maskindrevne skibes fremkomst langsomt lev tvunget ud af fragtmarkedet, så det efter Første Verdenskrig generelt blev umuligt at få sammenhæng i sejlskibes økonomi.


Kilder
Holm-Petersen, F. & Kaj Lund, 1958: Ærø Sejlskibe, Skand. Bogforlag
Holm-Petersen, F. & A. Rosendahl, 1951-: Fra Sejl til Diesel, Skand. Bogforlag
Diverse skibslister.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 17.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside