Dampskibsselskabet Pacific A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1915-08-30 - Stiftedes Pacific D/S A/S af Kaptajn L.R. Schmidt og Afdelingschef Erik Valeur. Oprindelig aktiekapital 200.000 kroner.
Bestyrelse / ejer / deltager 1947 - Stifteren Kaptajn L.R. Schmidt fratrådte og efterlod sin andel i Pacific til Firmaet L.R. Schmidt & Co., der indehaves af sønnen, Skibsreder Einar Schmidt.
Direktion / BR. / KR. -
Tilknytning 1952 - Pacific var da et delvis af Hetland ejet D/S og Hetland blev samme år KR. for Pacific D/S, og de to selskabers drift blev sammenkørt.
1921 - Selskabet Nordania D/S A/S stiftedes 1919 med en kapital på 400.000 kroner. Selskabet havde kun skibe i registret til 1934.
Opløsning 1952.
Skorsten / flag Det tidligste skorstensmærke var et rødt bælte på en sort skorsten. I det røde bælte et hvidt ligesidet kors.
Kontorflaget var et rødt stutflag med et hvidt ligesidet kors.
På et tidspunkt var skorstenmærket et rødt, et hvidt og et rødt bælte på en sort skorsten. Det hvide bælte var halvt så højt som de røde. På midten af det hvide bælte var en hvis cirkel med radius ca. dobbelt af hvide bæltes højde. I midten af den hvide cirkel et rødt stort P.
Kontorflaget et stutflag tilsvarende skorstenmærket.

Skorstensmærke: Rødt bælte på gul skorsten. På hver side i bæltet et hvidt kvadrat, hvis vinkelspidser vender i skorstenenes længde- og tværretning. I kvadratet bogstavet H i rødt. Kontorflag: Rødt stutflag med et hvidt kvadrat, hvis vinkelspidser vender mod midten af flagets sider. I kvadratet bogstavet H i rødt.

Nordanias skorstensmærke var en grå ? skorsten med blåt bælte. I bæltet en Dannebrogsstander med kors i øverste indre felt. Korset var hvidt med et blåt smallere kors overlagt.
Kontorflaget var en stander som på skorstenen.
Skibe 1915 - Rederiets første skibe var:
S/S KØBENHAVN b. 1890.
S/S KRONPRINS FREDERIK b. 1901.
1951 - Flåden bestod af M/S LONDON (ID=10518),
S/S OSLO (ID=12609) og
S/S PARIS (ID=10516).

Nordanias skibe:
BORGHILD, bygget 1899. Solgt.
NORDHILD, bygget 1906, til 1934.
DANHILD, bygget 1920, til 1934.
SVEDANIA, bygget 1899, til 1919.
Bemærkninger 1951 - Rederiets adresse var Amaliegade 33.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 9.7.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside