Dampskibsselskabet Orion A/S

København

Ofte kaldet "Veksellererrederiet".Type Beskrivelse
Stiftelse 1912 - Stiftedes af generalkonsul kaptajn Carl Peter Jensen, uddannet hos Puggaard og fører hos Alfred Christensen. Aktiekapital oprindeligt 30.000 kroner.
Bestyrelse / ejer / deltager 1923 - Aktiekapitalen nedskrevet med 50 % i markedets fald efter WW1. Rederiet reddet af ny ledelse.
Direktion / BR. / KR. 1920'erne - Direktør Jelstrup overtog selskabets ledelse. Jelstrup kom fra EAC.
Tilknytning 1898 - Carl Peter Jensen havde i 1898 stiftet Vulcan D/S A/S.
Opløsning 1957.
Skorsten / flag Skorstensmærke: To smalle gule bælter på sort skorsten. Henover bælterne en rød syvstjerne.
Kontorflaget et gult stutflag med en rød syvstjerne.
På gengivelse fra 1920 havde skorstenen kun ét gult bælte med stjernen i.
Skibe 1912 - Første skib var S/S VULCAN (ID=11688).
Iflg. (Fred.) solgte Vulcan til Orion i 1915, og i (Flg.) 1915 ejes skibet stadig af Vulcan D/S A/S, men i (Flg.) 1916 af Orion.
1950 - Rederiet flåde bestod af S/S ORION og S/S ASTRA (forliste 1951 på østkysten af USA).
1957 - Sidste år med skibe i Flg.
Bemærkninger 1951 - Rederiets adresse var Amaliegade 36.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside