Dampskibsselskabet Øresund A/S

København

Tidligere end Øresundsselskabet opererede på Sundet havde dampskibene konkurreret voldsomt om trafikken. H/S CALEDONIA var det første dampskib, der besejlede ruten København til Malmö, men andre fulgte snart efter.I 1872 dannede forskellige interessenter i Danmark og Sverige Dampskibsselskabet København, der straks indsatte to nye skibe GEFION og GYLFE på ruten.

Det konkurrerende selskab De forenede Øresundske D/S A/S indsatte derefter også ny tonnage på ruten, men måtte give op og solgte sine skibe til D/S København. Alligevel var det ikke nok, så i 1874 måtte selskabet lade sine skibe overgå til DFDS.

En af de ældre kaptajner, kaptajn Jens Krogh, planlagde i samarbejde med Joachim Prahl, folketingsmand Neergaard, direktør Bjørn-Stephensen og overretssagfører Zeuthen sammen med svenske interesser at danne et nye dansk-svensk selskab, der gik i drift 1900 under navnet Dampskibsselskabet Øresunde A/S og de overtog materiel ag ruter fra DFDS.Type Beskrivelse
Stiftelse 1900-01-01 - Øresund D/S A/S blev stiftet og overtog driften af DFDS' ruter på Sverige.
1943 - DSB og Svenske Stat overtog aktiemajoriteten i selskabet.
Direktion / BR. / KR. 1900 - Første direktør blev kaptajn Krogh, † 1920.
1920 - Direktør Paepche overtog ledelsen, † 1926.
Tilknytning 1960 - Kraftig stigende biltrafik fik selskabet til at indlede tarfik med bilfærger på Limhamn-Dragør-ruten i april 1960.
1984-06-15 - Ruten Kastrup Lufthavn til Malmö med luftpudebåde indledt.
Opløsning 1997 - Optaget i Scandlines A/S.
1999 - Bilfærgeforbindelsen mellem Dragør og Limhamn blev indstillet.
2002 - Scandlines øvrig sejlads på Øresund med undtagelse af Helsingør-Helsingborg-ruten blev stoppet.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Gul skorsten med kvadrat eller skjold delt diagonalt i fire trekanter, hvoraf toppen er gul, bunden hvid, venstre felt rødt og højre felt blåt set fra betragterens side.
Kontorflaget et stutflag med samme diagonaldeling og farver.
Skibe Ruten har været betjent af de (hovedsagligt) danske skibe til 1980:
1900-1901 - LUND (ID=12810).
19001901 - ØRESUND (ID=12811).
1900-1912 - HELSINGBORG (ID=6575).
1900-1916 og 1919-1936 - SALTHOLM (ID=7279).
1900-1931 - GEFION (ID=8867).
1908-1917 - SVERIGE (ID=7399).
1912-1918 - LANDSKRONA (ID=6576). Ovenstående 6575 næ.
1912-1918 - GRENAA (ID=6574). Ovenståened 6575 næ.
1914-1946 - MALMØ (ID=12645).
1915-1936 - MIRA III.
1919-1923 - GYLFE (ID=9675).
1922-1929 - HVEN (ID=11666).
1929-1960 - SVERIGE (ID=9184).
1932-07-15 - Rederiet overtog rutebådene til Klampenborg: STRANDGREVEN, SUNDGREVEN, KLAMPENBORG I og KLAMPENBORG II.
1933-1944 - GEFION (ID=12812).
1933-1944 - GYLFE (ID=12813).
1935-1944 - KIRSTEN PIIL (ID=10453).
1935-1944 - DEN LILLE HAVFRUE (ID=10876).
1935-1962 - SANKT IBB (ID=9179).
1935-1935 - CODAN (ID=10188). Blev straks næ. til BELLEVUE (ID=10189) og sejlede som sådan til salg i 1941.
1946-1956 - HELSINGBORG (ID=9599).
1955-1975 - ABSALON (ID=3669).
1960-1961 - MALMÖ (ID=12645). Tilbagekøb af ovenstående ID=12645.
1962-1980 - ØRNEN (ID=7113).
1965 - Øresundsselskabet indledte sejladsen med "Flyvebådene" Malmö-København.
1965-1984 - FLYVEFISKEN (ID=4024).
1967-1985 - SPRINGEREN (ID=4022).
1972-1985 - LØBEREN (ID=4023).
1977-1993 - TUNEN (ID=993).
1977-1993 - TRANEN (ID=985).
1979-1984 - TUMLEREN (ID=12814).


Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
næ. = Navneændret.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 18.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside