Ørum & Wulff

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1825 - Rederiet ejede skibet FREYA.
1845 - Optrådte i Mossins skibsliste.
Bestyrelse / ejer / deltager Grossererne Ørum og Wulff - deres historie er ikke nærmere fremfundet.
Ejerne af firmaet var 1861 til 1875 grossererne J.A. Wulff og J.A. Hemmert, København.
Fra 1875 var eneejeren grosserer J.A. Hemmert.
Ejer 1882 var skibsreder Johannes Jensen. Ved Jensens død overgik ejerskabet til enken, Julie Emma Nicoline født Muus. Enken overdrog ca. 1886 firmaet til grosserer Jørgen Jensen, der blev indehaver til efter 1889, ikke fremfundet nærmere om ejerskabet.br>
Opløsning 1913 - Rederiet havde stadig et skib i skibslisten, men optrådte ikke senere i listen.
Kontorflag Stutflag med en kant rundt om. I midten en cirkel. Både kant og cirkel er af mørkere farve end flaget.
Skibe Årstallene for skibene er fra de i Mossins liste opførte 1845, fra Mercantil Calender 1855 m.fl., fra H&S SR-bilag 1955:0810 med flere årstal mellem 1845 og 1889 samt Skibslisten (Flg.) for årene 1871 til 1913. Årstallene er altså ejerskabsår for rederiet, men ikke nødvendigvis afspejlende hele ejerskabsperioden.
1876-1893 - ALFRED (ID=14700). Skonnert, forlist på Island.
1882-1889 - ANNA (ID=14315). Skonnert.
1845-? - CHRISTIAN, slup, 8,5 kls. Kaptajn H.H. Keyser. Forlist.
1852-1867 - DE JONGE GOOSE (ID=9781). Hukkert.
1891-1903 - ELLINOR (ID=14701). Skonnert.
1825-1859 - FREYA (ID=12443). Brig.
1868-1889 - HARRIET (ID=3413). Skonnert, forlist.
1883-1895 - HELENE (ID=14702). Smakke.
1903-1909 - HERMOD (ID=12717). Skonnertbrig, forlist.
1853-1863 - HERMODER (ID=12717). Skonnertbrig, forlist.
1855-1876 - HJALMAR (ID=14696). Skonnert, forlist.
1856-1857 - HYGÆA, skonnert, 44 kls.
1883 -INGOLFUR (NMLH), jagtgalease, 49,5 BRT., bygget Vejle 1839. Kaptajn Jans, 1883.
1845-? - IRIS, skonnert, 14 kls. Kaptan F. Beck.
1862-1873 - JENNY, jagt, 37,5 kls.
1845-? - JOHANNE, galease, 40,5 kls. Kaptajn A. Petersen, 1845.
1858-1862 - JOHANNE, skonnert, 78 kls.
1845-1867 - KEBLEVIG (ID=14697). Hukkert.
1845-? - MARIE KIRSTINE, jagt, 13 kls. Kaptajn I. Erichsen.
1911-1913 - MARY (ID=4117). Skonnert 3-m.
1845-1860 - NEPTUNUS, ex FREDERIKKE LUISE jagt, 29 / 31,5 kls. Kaptajn I.B. Kolbye, 1845.
1824-1852 - NORNEN (ID=3514). Brig.
1909-1912 - OLAF PETERSEN (ID=4118). Skonnert 3-m.
1845-1862 - SOCRATES, skonnert, 62 kls. Kaptajn I.G. Bruhn, 1845. Kaptajn H.P.J. Lund, 1852.
1831-1862 - THETIS, (ID=14698). Brig.
1845-1853 - THINGØRE, brig, 71,5 kls. Kaptajn S. Jensen, 1845.
1826-1830 - WEDØE (ID=14447). Hukkert, forlist.
1889-1893 - ØRNEN (ID=14703). Skonnert, forlist.
Bemærkninger Rederiet havde især trafik på Island.
SR-bilag 1955:0810 er en afskrift af skibslisterne i MC.


Kilder
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-01-22. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside