Moses & Søn G. Melchior

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1796 - Moses & Søn G. Melchior, København.
Domicil fra grundlæggelsen i Seidelins Gård på Amager Torv. Fra 1855 på Højbro Plads 21 og siden 1912 (eller 1917) i Strandgade 34 på Christianshavn.
Fra omkring 1820 drev firmaet rederivirksomhed med betydelig fart på Vestindien - også med passagerer.
Bestyrelse / ejer / deltager Moses Melchior grundlagde firmaet.
Sønnen Gerson Melchior (1771-1845) fortsatte efter faderens død i 1817 firmaet med sine to ældste sønner og fra 1840 med sin yngre søn Moritz (1816-1884), der efter fader Gersons død ledede firmaet alene, da de to ældre brødre døde før faderen.
I 1848 indtrådte endnu en broder ind i firmaet, Moses (1825-1912), og i 1853 broderen Israel (1827-1893).
En ældre broder, Sally (1814-1865), etablerede sig i Hamburg med sin (senere) svoger Bernhard Dehn (1808-1863).
Opløsning Rederiets sidste skib var briggen CLARA (ID=9417), der solgtes 1905.
1961 - Stadig aktiv, dog ikke med egne skibe.
Tilknytning 1883 - Rederen indtrådte i parsrederiet for FREYA.
1865 - Dannedes Det Danske Fiskeriselskab og var tilknyttet Melchiors rederi og ejede hvalfangerdampskibet THOMAS ROYS (ID=3121).
Skorsten / flag Kontorflag: Hvidt stutflag med rødt diagonalt kryds.
Kontorflaget for Det Danske Fiskeriselskab var rødt flag med hvid liggende elipse hvori gengivet en tørfisk eller anden fisk i sort.
Melchiors skibe var ofte hvidmalede.
Skibe Byggeår:
1803 - BIRGITTE (ID=13637).
1814 - MATHILDE (ID=9414).
1816 - ALEXANDER MAGNUS (ID=12207).
1817 - EMILIE, fuldskib, b. i Finland. Indfl. 1828 og 1832 næ. til EMILIE, 173,5 kls. Solgt 1835 til Norge.
1825 - PRINS FREDERIK CARL CHRISTIAN AF DANMARK (ID=9302).
1834 - HIRAM (ID=13645).
1837 - CHRISTIAN (ID=8484).
1837 - NIORD (ID=13528).
1839 - TRITON (ID=9416).
1844 - CHRISTIAN (ID=12019).
1848 - MALVINA (ID=3479).
1851 - GERSON (ID=9415).
1854 - EUREKA (ID=13635).
1854 - BIRGITTE MELCHIOR (I) (ID=6962).
1855 - GALILEI (ID=3386).
1855 - CARL (ID=11040).
1856 - BIRGITTE MELCHIOR (II) (ID=13633).
1858 - HELGE (ID=13638).
1859 - HROAR (ID=13640).
1859 - MARECAHL PELISSIER (ID=13641).
1859 - SKALAGRIMUR (ID=13642).
1861 - DOROTHEA MELCHIOR (ID=13527).
1863 - JOHANNE MARIE (ID=12107).
1866 - THOMAS ROYS (ID=3121).
1866 - GARDAR (ID=13646).
1868 - ELSE, kutter, b. i Danzig, 51,68 BRT, 444,48 NRT ex STEINBUTT, indfl. 1871-11-22 til kaptajn L.W. Roed m.fl. og næ. til ELSE, hjs. Nykk.F.
Solgt 1871-12-20 til Melchior. Borteblevet siden det 1873-01-29 forlod København på rejse til Island.
1872 - BIRGITTE MELCHIOR (III) (ID=13644).
1875 - CLARA (ID=9417).
1875 - HENRIETTE MELCHIOR (ID=10585).
1877 - THEA (ID=9358).
1878 - FREYA (ID=13634).

Melchiors rederi købte 1831-11-18 fra Hambro & Søn fregatskibet FORTUNA på 120,5 kls. Skibet forliste 1832-11-25 ved stranding på Hirsholmene ved Frederikshavn / Skagen. Besætning 12 mand, kaptajn Marcus Reehoff blev bjærget.
Bemærkninger Artikel om firmaets filial i Melbourne og noget familieinformation i Erhvervshistorisk Årbog 1952.
Kilde til familieforholdene findes i Melchior G. Melchior 22 juni 1816 - 19 september 1884 (Manuskript for venner) udg. 1885 og bundet med manuskript med oplysninger om bl.a. rederiets skibe: Sejlskibsrederiet og Handelshuset Moses & Søn G. Melchior. Manuskriptet er yderligere udbygget med forsider og artikler om visse af skibene som bragt i Vikingen i 1930'erne.

Melchior havde oplagsplads på A.K. i den lille havn og tilstødende pakhuse samt tilsvarende på Jacob Holms Plads.


Kilder
Oplysninger fra Gruelunds samlinger.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Ovennævnte to bøger nævnt under bemærkninger.

Forkortelser
A.K. = Asiatisk Kompagni.
BR. = Bestyrende reder.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 4.1.2017. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside