Rederiet J. Lauritzen = JL

Esbjerg —> KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1884-04-15 - J. Lauritzen, Esbjerg. Stiftet af Ditlev Lauritzen (†1935), søn af Jørgen L., hvis navn anvendtes, da Jørgen ikke havde alderen (25 år) til at stifte firma endnu.
1895 - D. Lauritzen anskaffede med partnere efterhånden tre skibe, og med dem belsuttedes det at stifte Vesterhavet D/S A/S.
1895 - Dampskibsselskabet Vesterhavet A/S stiftet 1895, forår. Fra 2009 et ApS som LF Investment ApS.
1899 - Dampskibsselskabet Jylland stiftet 1899 med Ditlev L. som aktionær.
1900 - Dampskibsselskabet Dania stiftet 1900 med Ditlev L. som aktionær.
1914 - Rederiet og tilknyttede selskaber flyttede til København. Selskabernes flåde var da på 26 skibe.
1919-07-31 - Vesterhavets generalforsamling i det tonnagemæssige tomme selskab vedtog nye vedtægter, og en ny bestyrelse på to mand blev valgt.
Bestyrelse / ejer / deltager -
Direktion / BR. / KR. -
Skorsten / flag 1941 - Samme mærker for Rederiet Ocean A/S og Vesterhavet D/S A/S.
Skorsten med to røde bælter med hvidt halvt så bredt bælte imellem. I øverste røde bælte et hvidt "J" og i nederste røde bælte et hvidt "L".
Kontorflaget er et stutflag med et hvidt rektangulært midterfelt. Uden om midterfeltet er dugen delt i fire felter afgrænset til hinanden med diagonale linjer fra hjørne til hjørne. Yderfeltet og inderfeltet er grønne. Topfeltet og bundfeltet er røde.
Tilknytning 1904-1907 - D. Lauritzen formand for bestyrelsen i Sejlskibsselskabet Scandia A/S bestyrelse. Anskaffede 7 skibe i perioden.
1908 - Også formand for bestyrelsen i Island-Færøkompagniet A/S (ejede jagten ARGO og 3-m. skonnert AGDA).
1902 - D. Lauritzen tog sammen med skibsreder Andresen, Esbjerg, initiativ til stiftelsen af Dania D/S A/S.
1902 - Skibsrederen stiftede Jylland D/S A/S, Esbjerg, med forretningsbestyrer skibsmægler Greibe. Selskabet likvideredes nogle år efter, og skibene blev overtaget af Dania D/S A/S.
1919 - Rederen deltog i maj måned i oprettelsen af et skibsværft i Køge, Kæge Værft, Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, der dog måtte lukke i 1923.
1964 - JL overtog aktiemajoritet i DFDS.
1989 - JL overtog aktiemajoritet i Kosan Tankers.
Skibe 1888 - UGANDA, første skib købt sammen med Kaptajn Søren Meinerts, Sønderho.
1893 - ELEONORA (NGBW), b. 1893, forliste samme år i november. Købt af D. Lauritzen fra Th. Dahls værft.
1897 - NEIROS ex BUSY BEE (NJFW), b. 1885 i Plymouth, 122 NRT, solgt 1907-12-07 til England.
1901 - Vesterhavet A/S disponerede nu 10 dampskibe.
1937-08-12 - EDITH (ID=11586) forliste ud for Barcelona.
1940-1945 - Flåden talte 38 skibe, 30 i udeflåden. Rederiet mistede 22 skibe under krigen.
1940-01-01 - Rederiet Vesterhavet havde 32 skibe og fik i 1940 leveret NORA.
1940-01-01 - CANADIAN REEFER (ID=7551) forliste.
1940-03-25 - BRITTA (ID=11250) forliste.
1940-05-08 - GERDA (ID=11252) forliste i udeflåden.
1940-06-21 - ALFA (ID=11254) forliste i udeflåden.
1941-03-16 - CHILEAN REEFER (ID=8461) forliste i udeflåden.
1941-06-09 - DAGMAR (ID=9075) forliste i udeflåden.
1941-08-17 - SESSA (ID=10884) forliste i udeflåden.
Bemærkninger 1914 - Hovedsæde flyttet til København 1914. Rederiet havde da 26 skibe.
1918 - Vesterhavet havde nu efter 14 mistede skibe ved krigshandlinger 11 skibe tilbage. Dem lagde Progress D/S A/S købstilbud ind på og 1918-06-15 blev kontrakt om salget underskrevet, og Progress overtog de 11 skibe. Derefter havde Vesterhavet ingen tonnage.
1940-04-09 - Rederiet Ocean mistede kontrollen med alle sine 15 skibe, der lå i udenrigsfart.
1940-04-09 - Rederiet Vesterhavet mistede kontrollen med 24 af sine 32 skibe. Ved årets udgang var 9 i hjemmeflåden.
1945 - JL-Fondet oprettet 1945 overtog hele aktiekapitalen i Vesterhavet (eneaktionær). Navneændret 2009 til Lauritzen Fonden.
1952 - Med levering af første polarskib indledtes rederiets farter på Grønland, Antarktis og andre isfyldte farvande.

Oversigt i Sjæk'len 2009 pp. 35-54, over tidlige historie med kildeliste.
Flere jubilæumsbøger og rederilistebøger findes for rederierne.


Kilder
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Mikkelsen, Bent, 2009: Danske Rederier 7-8, JL, Forlaget Betty Nordgas.
Diverse skibslister.
Frivagten.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside