Rederiet M. Jebsen

Åbenrå - Hong KongType Beskrivelse
Stiftelse 1878 - Rhederi M. Jebsen, Åbenrå, stiftet af Kaptajn Michael Jebsen (*1835-09-27 †1899-09-30) i 1878 og med særlig fokus på farter i Kina og omegn.
Rederiets skibe var indtil genforeningen 1920 under tysk flag.
1895 - Fætrene Jacob Jebsen og Heinrich Jessen stiftede firmaet Jebsen & Co. i Hong Kong. Firmaet drives (2015) stadig af efterkommere af de to stiftere og beskæftiger sig med handel, kemikalier, maskiner og instrumenter.
1899-09-30 - M. Jebsen døde. Da havde rederiet sit maksimum antal skibe: 14 i alt.
1911 - Firmaet omdannet til A/S, Reederei M. Jebsen A/G, ledet af M. Jebsens søn, Jacob Friedrich Jebsen (*1870-12-27 †1941-12-14).
1920 - Åbenrå genforenet med Danmark, aktieselskabet blev dansk, men et tysk selskab, China-Reederei A/G, Hamburg, blev oprettet for at håndtere udredning om erstatning for mistede skibe.
Bestyrelse / ejer / deltager 1946-06-12 - Rederiet sat under administration af den danske stat pga. stor tysk ejerandel. Rederiet måtte derfor med de fra Tyskland udbetalte erstatningspenge købe egne aktier og på anden måde tilpasse sig statens krav. Tvangsadministrationen blev ophævet 1950-01-23.
Direktion / BR. / KR. 1882 - Jebsen overtog selv opgaven som KR. Flåden var nu på 6 skibe.
1941 - Direktør Jacob F. Jensen død, ny direktør blev bankdirektør i Aabenraa Kreditbank Chr. Koberg indtil 1944, hvor J.F. Jebsens søn, Michael Jebsen (*1911-09-13) overtog ledelsen.
Opløsning 1983 - Rederiet ophørte som rederi og er i dag handels- og ejendomsselskab.
Skorsten / flag Skorsten sort (1941). Senere gul med logoet med de tre fisk og løvgrenene i blåt som på kontorflaget på skorstenens sider.
Kontorflag blåt stutflag med tre vandrette fisk - den midterste med hovedet vendt modsat de to andre - over hinanden omgivet til hver side af en løvgren krummet omkring fiskene. Figurerne i det blå flag er hvide.
Skibe 1868 - Kaptajn M. Jebsen købte sit første skib, fuldskibet ZEPHYRUS. Rejste til San Francisco med det og solgte det dér.
1878 - Første dampskib anskaffet S/S SIGNAL (Ty.) (ID=11978). M. Jebsens svoger Jes Nicolai Jessen blev udnævnt til KR. for dette og følgende skibe til 1882, mens Jebsen selv arbejdede for Krupp.
1882 - Rederiet fik leveret to skibe, CLARA og DORIS fra Howaldt i Kiel. Flåden var nu på 6 skibe.
1884 - Farten på Kinakysten indledt efter rederiets skib (VORWÄRTZ) første gang anløb Kina 1881.
1914-1918 - Mistede i WW1 alle 10 skibe: 4 blev beslaglagt af USA, 1 af Australien, 2 af Kina, 1 tvangssolgt til Peru, 1 sænket i Kina, 1 sænket af britisk krydser 1914-08-11.
1924-12-31 - Det tyske selskab disponerede skibene KÄTHE og EVA. Det danske selskab, nu lydende navnet Rhederi M. Jebsen A/S (fra 1921-10-08), disponerede FORTUNA og CLARA JEBSEN.
1940-1945 - Mistede S/S MICHAEL JEBSEN (ID=11979) 1942-08-14 og straks efter, 1942-09-02, S/S GUSTAV DIEDERICHSEN (ID=11682).
1947 - Disponerede kun S/S HEINRICH JESSEN (II) (ID=11887), der havde været under bygning i Hong Kong 1939 og derfra blev beslaglagt af Ministry of War Transport, London og færdiggjort som depotskib for Royal Navy. Skibet blev frigivet efteråret 1947 og blev på Hong Kong-værftet ombygget med plads til 94 pax i kahytter og 900 dæks-pax.
1971-1972 - Rederiets to sidste skibe blev leveret fra Rendsburg HEINRICH JESSEN (III) og EMMA JEBSEN.


Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 24.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside