Rederiet Falken A/S, Marstal

hjs. SvendborgLæs om fragtmarkedet omkring 1920 i Det Danske Sejlskibsrederi A/S, Marstal (DDS), hvorfra også nogle af Falken A/S-skibene kom fra.

Forretningsfører skibsreder Erik B. Kromann, Marstal, disponerede mange skibe og var bestyrende reder for andre selskabers skibe. I 1917 omfattede hans rederi 15 skibe. Fra 1919 indgik hans skibe i rederiet Falken i Svendborg, der derved fik en flåde på 9 motorskibe og 25 sejlskibe med EBK. som forretningsfører. Men da dette rederi fik økonomiske vanskeligheder og i 1923 likviderede det, og skibene blev overtaget af det unge DDS rederi. Men også dette rederi fik problemer i det svage fragtmarked, hvor sejlskibene havde svært ved at konkurrere og trådte i likvidation 1927, og EBK. købt en del af skibene ud.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1923 - Begynder rederiet at blive nævnt i skibslisterne.
Direktion / BR. / KR. Skibsreder Erik Boye Kromann, Marstal.
Opløsning 1923 - Falken A/S' skibe overgik til drift hos skibsreder Erik B. Kromann, Marstal.
Skibe for Falken A/S 1919-1923 disponerede Falken A/S over følgende skibe (ikke nødvendigvis udtømmende liste):

1919-1919 - ACTIV, skonnert, 3-m. (ID=8325).
1919-1923 - AGNES, skonnert, 3-m. (ID=6219).
     samme skib som DORIS og DORISØ.
1919-1923 - AGNETE, lægter SMH (ID=4288).
1919-1923 - ANDREAS, skonnert, 3-m. (ID=13360).
1918-1920 - ANNA, galease (ID=14386).
1919-1920 - ASTOR, tjalk (ID=4261).
1918-1923 - CASTOR, tjalk (ID=16729).
1919-1923 - DORIS, skonnert, 3-m. (ID=6221).
     samme skib som AGNES og DORISØ.
1919-1923 - DORISØ, skonnert, 3-m. (ID=6221).
1919-1923 - ELISABETH, skonnertbrig, 3-m. (ID=8635).
1917-1919 - ELLEN, skonnert (ID=16758).
1918-1918 - ELLEN, skonnert (ID=4891).
1917-1918 - FALKEN, skonnert (ID=16777).
1919-1923 - FREM, skonnert, 3-m. (ID=5897).
1920-1923 - HELGA, bramsejlsskonnert, 4-m. (ID=5510).
1918-1918 - M. HAY, skonnertbrig, 3-m. (ID=7157).
     samme skib som MARIE.
1918-1918 - MARIE, skonnertbrig, 3-m. (ID=7158).
1917-1923 - NORDTRAFIK, skonnert, 3-m. (ID=4945).
1918-1919 - ODIN, skonnert, 3-m. (ID=8556).
1918-1918 - ORIENT I, bark (ID=3117).
1918-1919 - PHILIP, skonnert 3-m. (ID=16949).
1918-1918 - PHØNIX, skonnert 4-m. (ID=6603).
1919-1920 - SIRIUS, skonnert (ID=4258).
1919-1923 - SIVAH, skonnert 4-m. (ID=12146).
1919-1920 - SKIRNER, skonnert, 3-m. (ID=7306).
1918-1918 / 1922 - VEGA, skonnert, 3-m. (ID=5176).
1919-1920 - VENUS, skonnert, 3-m. (ID=5100).

Der er poster i Skibslisten, hvoraf det fremgår, at forretningsfører er Kromann, og hvor aktieselskabets navn ikke er nævnt. Ejerforholdet er ikke undersøgt nærmere, mens rederioversigten i Skibslisten samler alle skibene under DDS [JM].

I kilden Holm-Petersen, F., 1958: Ærø-sejlskibe, er optrykt en skibsliste for skibe hjemmehørende i Marstal. Heri kan de skibe, som EBK. ejede eller bestyrede indtil 1925 findes.


Kilder
Hermansen, Karsten (edt.), 2000: Marstal søfart 1925-2000, Marstal Søfartsmuseum.
Holm-Petersen, F. & A. Rosendahl, 1951ff: Fra sejl til diesel, Skandinavisk bogforlag.
Holm-Petersen, F., 1958: Ærø-sejlskibe, Skandinavisk bogforlag, (Holm-P.: Ærø).
Diverse skibslister.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
DDS = Det Danske Sejlskibsrhederi A/S.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-09-27. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside