Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 9091, Chart number -: Sketch chart of the south west of Greenland from the Danish Admiralty Survey, corrected to 1873.


H&S Registreringsnr.HAS-1-050-04
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode BOG 4950317375
Titel Sketch chart of the south west of Greenland from the Danish Admiralty Survey, corrected to 1873.
Folioområde 0100 Atlanterhavet & Polarhavene
Foliounderområde 0110 Atlanten nordligst & Polarhavene
Udgivernation England
Udgiverorganisation Søkortarkivet / Edw. Weller / Hakluyt Society
Udgave 1873
Optryksdato 1873
Koordinater for SW-hjørne 59º 00' N 049º 00' W
Koordinater for NE-hjørne 61º 30' N 043º 49' W
Målestok 1:817000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Engelsk/dansk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Kortet er tegnet på baggrund af Søkortarkivets opmålinger, rettet til 1873 og med indsættelse af Ivar Bardsens geografiske oplysninger fra 1300-tallet.
Yderligere beskrivelse -
Fysisk papirstørrelse 36x22
Korttrykkets størrelse 35x19,5
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 2016
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Indsat i Hakluyt Societys Serie 1, vol. 50 Richard H. Major (edt.), 1873: The Voyages of the Ventian brothers, Nicolo & Antonio Zeno, to the Northern Seas in the XIVth century. Dette kort relaterer sig til Ivar Bardsens beretning fra 1300-tallet om nordboernes Grønland. Teksten sat på latin, ældre dansk og engelsk. Præsten Ivar Bårdssøn, der var tilknyttet stiftet i Norge, som Grønland hørte under, rejste på biskoppens ordre ca. 1350 mellem Østerbygden og Vesterbygden, og hans beretning er indsat som appendix i bogen.
Næste kort / Next chart :