Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 4781, Chart number -: Germania Antiqua Septentrionalis cum finitissimis regionibus Scythicis et Sarmaticis


H&S Registreringsnr.H&S 1944:0059
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Germania Antiqua Septentrionalis cum finitissimis regionibus Scythicis et Sarmaticis
Folioområde 0360 Landkort øvrige Østersølande
Foliounderområde 0361 Landkort Norden og Østersøregionen
Udgivernation Danmark
Udgiverorganisation Danckwerth, Caspar
Udgave 1652 c.
Optryksdato 1652 c.
Koordinater for SW-hjørne 50º 00' N 003º 00' E
Koordinater for NE-hjørne 60º 00' N 025º 00' E
Målestok 1:5000000
Korttype Landkort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Latin
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Kortet dækker Norden, Nordtyskland og dele af Rusland og Balticum. Udgivet i Mejer og Danckwerths Newe Landesbeschreibung: Der zweij Herzogthümer... 1652.
Yderligere beskrivelse Kobberstik farvelagt med landefarvekode, opklæbet på karton. Signeret Rothgiessen, Husum sculps. Chr. Rothgiesser fl 1630-1659 var gravør på førnævnte værk.
Fysisk papirstørrelse 55,5x45
Korttrykkets størrelse 53,5x43
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1944
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :