Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 3483, Chart number 2198: Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet.


H&S Registreringsnr.H&S 2006:0098
Kortnummer 2198
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0331 Østersøen, oversejlingskort
Udgivernation Tyskland
Udgiverorganisation Oberkommando der Kriegsmarine
Udgave 1942
Optryksdato 1942
Koordinater for SW-hjørne 53º 00' N 006º 00' E
Koordinater for NE-hjørne 60º 00' N 022º 00' E
Målestok 1:2500000
Korttype Iskort
Rettet til dato/EfS 1942
Sprog anvendt på kortet Tysk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Atlasbog med 31 tavler iskort for forsk. datoer og forsk. omstændigheder. Farvekoder for isudbredelsen. Nogle tabeller og forklaringer.
Yderligere beskrivelse Bogform, hvor ryggen er løs i den ene side. Plastindlæg til overligger på kort indlagt bagerst.
Fysisk papirstørrelse 29x38,5x2
Korttrykkets størrelse -
Konserveringstilstand 2
Modtaget dato 2006
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :