Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 3277, Chart number -: Kort over den Sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen Fehmern. Construeret af Landinspecteur, Ridder, C: Wessel.


H&S Registreringsnr.H&S 1958:0242
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Kort over den Sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen Fehmern. Construeret af Landinspecteur, Ridder, C: Wessel.
Folioområde 0320 Landkort Danmark
Foliounderområde 0328 Jylland og Slesvig Holsten, landkort
Udgivernation Danmark
Udgiverorganisation Kgl. Videnskaber / GI
Udgave 1825
Optryksdato 1956
Koordinater for SW-hjørne 53º 55' N 008º 34' E
Koordinater for NE-hjørne 54º 34' N 010º 13' E
Målestok 1:123000
Korttype Landkort
Rettet til dato/EfS 1825
Sprog anvendt på kortet Dansk
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Topografisk kort med br-lgd-skala i ramme. Fehmern indsat i boks. Titel fortsat: efter de af det Kongelige Videnskabernes Selskab foranstaltede trigonometriske og geografiske Opmaalinger. Nogen symbolforklaring.
Yderligere beskrivelse Distanceskala for danske mil. Reduceret og tegnet af H: C: Klingsey. Under rammen: Stukket af af H. C. Klingsey.
Fysisk papirstørrelse 97x69
Korttrykkets størrelse 94x54
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1957
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :