Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 3267, Chart number -: Kort over den sydlige Deel af Fyen tilligemed det tilgrænsende Stykke af Hertugdømmet Schleswig saavelsom Øerne Langeland, Taasinge, Ærøe Als og mellemliggende smaae Øer ...


H&S Registreringsnr.H&S 1958:0244
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Kort over den sydlige Deel af Fyen tilligemed det tilgrænsende Stykke af Hertugdømmet Schleswig saavelsom Øerne Langeland, Taasinge, Ærøe Als og mellemliggende smaae Øer ...
Folioområde 0320 Landkort Danmark
Foliounderområde 0326 Fyn og mindre øer, landkort
Udgivernation Danmark
Udgiverorganisation Kgl. Videnskaber / GI
Udgave 1783
Optryksdato 1956
Koordinater for SW-hjørne 54º 34' N 009º 22' E
Koordinater for NE-hjørne 55º 10' N 010º 56' E
Målestok 1:123000
Korttype Landkort
Rettet til dato/EfS 1783
Sprog anvendt på kortet Dansk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Topografisk kort med br-lgd-skala i ramme. Titel fortsat: under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet. Nogen symbolforklaring.
Yderligere beskrivelse Distanceskala for danske mil. Tegnet af H. Skanke. Under rammen: Guiter sculpsit.
Fysisk papirstørrelse 97x69
Korttrykkets størrelse 86x57
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1957
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :