Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 2922, Chart number 0050: Carte Réduite d'une partie de la Côte Occidentale du Golfe de Bothnie depuis Stockholm j'usqu'à Söder-Hamn, d'apres la Carte Suédoise de 1788.


H&S Registreringsnr.H&S 1955:0083
Kortnummer 0050
Internationalt kortnummer -
Lokationskode SA-atlas
Titel Carte Réduite d'une partie de la Côte Occidentale du Golfe de Bothnie depuis Stockholm j'usqu'à Söder-Hamn, d'apres la Carte Suédoise de 1788.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0340 Østersøen N for Gotland til Åland
Udgivernation Frankrig
Udgiverorganisation P-M-C-P-C-F
Udgave 1788
Optryksdato 1809
Koordinater for SW-hjørne 59º 16' N 017º 04' E
Koordinater for NE-hjørne 61º 19' N 019º 43' E
Målestok 1:281000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1809
Sprog anvendt på kortet Fransk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Stockholms Skærgård N og E for byen. 13 toninger indsat uden navnestof. Infoboks med opmålerdetaljer og enheder. Br-lgdr. påført. Få dybder. N orienteret til højre.
Yderligere beskrivelse -
Fysisk papirstørrelse 102x67
Korttrykkets størrelse 83x55
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1955
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Supplerende oplysninger her
Næste kort / Next chart :