Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 2917, Chart number 0046: Planer på svenskekysten ved Stockholm: Sandhamn, Led-Sund, Bar-Sund, Flysø-Sund, Mar-Sund og Eckerø-Sund.


H&S Registreringsnr.H&S 1955:0083
Kortnummer 0046
Internationalt kortnummer -
Lokationskode SA-atlas
Titel Planer på svenskekysten ved Stockholm: Sandhamn, Led-Sund, Bar-Sund, Flysø-Sund, Mar-Sund og Eckerø-Sund.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0340 Østersøen N for Gotland til Åland
Udgivernation Frankrig
Udgiverorganisation P-M-C-P-C-F
Udgave 1787
Optryksdato 1809
Koordinater for SW-hjørne -
Koordinater for NE-hjørne -
Målestok -
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1809
Sprog anvendt på kortet Fransk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Plan du Passage de Sand-Hamn au Nord-Est des Skiärena de Stockholm; Plan du Pasage de Led-Sund à l'Entrée du Golfe de Bothnie; Plan des Passages de Bar-Sund et Flysö-Sund à la Côte d'Öster-Götland;
Yderligere beskrivelse Plan des Passages de Mar-Sund et Eckerö-Sund, à l'Entrée du Golfe de Bothnie. Alle planer opmålt af Nils Stömcrona. Alle med kompasrose, distanceskala samt en enkelt infoboks.
Fysisk papirstørrelse 102x67
Korttrykkets størrelse 83x55
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1955
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Supplerende oplysninger her
Næste kort / Next chart :