Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 2915, Chart number 0044: Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.


H&S Registreringsnr.H&S 1955:0083
Kortnummer 0044
Internationalt kortnummer -
Lokationskode SA-atlas
Titel Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0340 Østersøen N for Gotland til Åland
Udgivernation Frankrig
Udgiverorganisation P-M-C-P-C-F
Udgave 1787
Optryksdato 1809
Koordinater for SW-hjørne -
Koordinater for NE-hjørne -
Målestok -
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1809
Sprog anvendt på kortet Fransk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Farøsund ved Gotlands nordende mellem Gotland og Fårø. Plan over Slitehamn, Hidehamn og St. Olofhamn på Gotlands E-side. Plan over Visby havn og detaljkort over byen. Prospekt af byen i fugleperspektiv.
Yderligere beskrivelse Plan over Burgsvik havn på Gotlands W-side. Alle med distanceskala, kompasroser og dybder.
Fysisk papirstørrelse 102x67
Korttrykkets størrelse 83x55
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1955
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Supplerende oplysninger her
Næste kort / Next chart :