Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 2522, Chart number 3288: Bonny River - Wallis Point to Port Harcourt, Nigeria


H&S Registreringsnr.H&S 1996:0480
Kortnummer 3288
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Bonny River - Wallis Point to Port Harcourt, Nigeria
Folioområde 1500 Afrika W-kyst
Foliounderområde 1520 Afrika W-kyst, Gibraltar til Nigeria
Udgivernation England
Udgiverorganisation Hydrographic Office
Udgave 1965
Optryksdato 1975
Koordinater for SW-hjørne 04º 31' N 006º 58' E
Koordinater for NE-hjørne 04º 46' N 007º 13' E
Målestok 1:25000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1975-1845
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion Gnomonic
Primær beskrivelse,
planer på kort
Favnekort. Mv 1964. Distanceskala for sm og feet. Plan for Port Harcourt 1:5.000. Note om tidevand og kortdatum.
Yderligere beskrivelse Fyr og og 3-favnekurve farvelagte.
Fysisk papirstørrelse 71x104
Korttrykkets størrelse 64x97
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1976
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :