Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 2398, Chart number -: New Pocket Chart of the Sea Coast of Europe and the Straits


H&S Registreringsnr.H&S 1975:0060
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode SA-atlas
Titel New Pocket Chart of the Sea Coast of Europe and the Straits
Folioområde 0100 Atlanterhavet & Polarhavene
Foliounderområde 0130 Europa, land- og søkort
Udgivernation England
Udgiverorganisation Carrington Bowles/DMA
Udgave 1779
Optryksdato 1972
Koordinater for SW-hjørne 31º 00' N 015º 00' W
Koordinater for NE-hjørne 72º 00' N 037º 00' E
Målestok 1:9260000
Korttype Atlaskort
Rettet til dato/EfS 1779
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Europakort opbygget som portolankort. Mange roser. Inkl. Middelhavet E-del indsat i ramme. En rose bærer kompaskursnavne for 32 streger. Ingen længdeskala. 2 distanceskalaer for 15 og 20 leagues/grad.
Yderligere beskrivelse Informationshæfte indlagt i atlasmappen.
Fysisk papirstørrelse 45x58
Korttrykkets størrelse 40x50
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato -
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :