Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 1476, Chart number -: Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet


H&S Registreringsnr.H&S 1915:2538
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0331 Østersøen, oversejlingskort
Udgivernation Danmark
Udgiverorganisation Hjorth, Helsingør
Udgave 1838
Optryksdato 1850
Koordinater for SW-hjørne 58º 49' N 018º 04' E
Koordinater for NE-hjørne 60º 43' N 022º 46' E
Målestok 1:1360000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1850
Sprog anvendt på kortet Dansk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Favnekort. Mv u.a. 'Portolanroser' over kortet. 8 fyr tegnet. Mærket: 4. Deel. Længder for Paris og Greenwich.
Yderligere beskrivelse Fyr farvetrykt. Titel: Efter de af Hr. Admiral og Ridder Gust. af Klint i Stokholm udgivne Kaarter med Forbedringer 1838. Corrigeret i 1850 ved Hjorth.
Fysisk papirstørrelse 80x64
Korttrykkets størrelse 77x60
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1934
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :