Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Lbnr. 1304, Chart number 2817: Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland


H&S Registreringsnr.H&S 1996:0235*
Kortnummer 2817
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Titel Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0331 Østersøen, oversejlingskort
Udgivernation England
Udgiverorganisation Hydrographic Office
Udgave 1995
Optryksdato 2003
Koordinater for SW-hjørne 56º 45' N 016º 10' E
Koordinater for NE-hjørne 61º 10' N 030º 28' E
Målestok 1:750000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 2003-1292
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
1st publ. 1995. Metrisk kort. Mv. rose til 1994. Note om rettelse for WGS84. Trafiksepareringszoner vist.
Yderligere beskrivelse Farvelagt. Dækker fra Øland, Gotland, Ålandsøerne, Finske Bugt.
Fysisk papirstørrelse 119x71
Korttrykkets størrelse 108x66
Konserveringstilstand 2
Modtaget dato 2005
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger
Næste kort / Next chart :