REGISTER OVER KORTSAMLINGEN PÅ MUSEET FOR SØFART MED MERE
med tillæg for et antal indbundne kort i bøger og atlas på museet samt nogle andre kilder


Søgning i kortbasen

Søge ord :  
Søgning på enkelt ord. Søges på flere ord skiftes til udvidet søgning.
 

Forklaring

Kortbasens opbygning og felternes indhold.

  Registreringsnumre indledt med:
ALL er indsat i værket Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen..
HAK er indsat i værket Hakluyts Principall Navigations.
HAS er indsat i værker fra Hakluyt Societys Serie 1 - 2 - eller eXtra.
PUR er indsat i Purchas Hakluytus Posthumus fra 1625. Her fra Hakluyt Society-udgaven fra 1905-7.
TID er indsat i et bind af Tidsskrift for Søvæsen eller Archiv for Søvæsen.

Folio oversigt i farvandsorden

Oversigt over kortene inddelt efter geografisk område og korttype.
 

Foruddefinerede lister:


Liste over alle kort
Liste over alle kort i Hakluyts Practical Navigations
Liste over alle kort i Purchas His Pilgrimes
Liste over øvrige kort i Hakluyt Societys udgivelser på MfS.
Liste over kort i værket "Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande".

Hakluyt og Purchas værker er kun delvis gennemgået for kort.
Retur til hjemmesidens forside