Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
800 Spanien & Portugal W-kyst til Gibraltar Algarvekysten, Cadiz, Finisterre, Gibraltar, Lissabon, Arosa, Setubal 860 Spanien & Portugal W-kyst til Gibraltar Algarvekysten, Cadiz, Finisterre, Gibraltar, Lissabon, Arosa, Setubal
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

860 Spanien & Portugal W-kyst til Gibraltar Algarvekysten, Cadiz, Finisterre, Gibraltar, Lissabon, Arosa, Setubal

1186 Pascaart van de Zeekusten van Galissen tiischen Luarca en C. de Coriano, 1695
1190 Paskaart van Gallisien en Portugal ..., 1700 c.
1659 Chart of the Coasts of Spain and Portugal extending from Cape Penas to the Strait of Gibraltar, 1870
1804 Spain and Portugal West Coast, 1884
1822 Spain, Portugal, and Barbary from St. Sebastian to Cape Blanco North with parts of the Mediterranean Sea, 1861
2015 Carte des Costes de Portugal et de Partie d'Espagne, depuis le Cap de Finisterre, jusques au Detroit de Gibraltar i Le Neptune Francois, 1693
2958 A Plan of St. Sebastien and Parts ajacent, Capital City of the Province of Gupuxcoa in Spain. Done from an Original lately sent over by H: Battlewell at St. Sebastiens to his Friend at Bristol 1740., 1740
3485 Pl. 1. Baye et Rade de Cadis, 1779
4113 Plan af Bayen ved Cadix, 1750 c.
4114 Pl. 1. Baye et Rade de Cadis, 1764
4318 Pas Caart van de Custen van Hispania. Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen, c? een gedeelt van Vranckryck, beginnende van Heysant tot aen Larache., 1680
4324 Cust van Portvgal. 't Noordelyckste deel beginnende van Viana tot aen Pissage., 1680
4325 De Cust van Portvgael. Het Zuydlyckste deel. Beginnende van Passage tot aen S. Vues alias Setubal., 1680
4326 De Cust van Andalvzia en Algarve, van Capo de Spiehel tot aen het Clif., 1680
4327 Cust van Hispangien Vande Rivier van Sivilien tot Malaga; Ende van Barbaria, van Out-Mamora tot penom de Velez., 1680
4405 Caarte van de Custen van Galissien tusschen t' Eylandt van S. Ciprian en Camina., 1683 c.
4406 't Noordelyckste deel van Portugal van Viana tot Pissage., 1683 c.
4407 Het Zuydlyckste deel van Portugal van Pissage tot aen S. Uves al: Setubal., 1683 c.
4408 Cust van Andalvzia, en Algarve, van Zizembra tot aen het Clif., 1683 c.
4409 Cust van Hispangien Vande Rivier van Sivilien tot aen Malaga; ende De cust van Barbarien van Oudt Mamora tot Penon de Velez, 1683 c.
4436 Indløbet til Tago-Floden, med Opseilingen til Lissabon. Planer for flere andre havne., 1819
4542 Pascaart Vande Zeekusten Van Galissen Tusschen Luarca en C. de Coriano., 1700 c.
4543 Paskaart Van Galissi en Portugal Van C. de Finisterre tot aen Zurara..., 1700 c.
4544 Paskaart Van een gedeelte van de Kust van Portugal Beginnende van Zurara tot 7 a 8 Myl Besuyde de Barlenges ..., 1700 c.
4545 Nieuwe Paskaart Van de Kust van Portugal Beginnende 3 a 4 Myl Benoorde C. Roxent, tot aen C. d. S. Vincente ..., 1700 c.
5044 Kaart over en Deel af den Nordvestlige Spanske Kyst paa begge Sider af Kap Finisterre, 1819
5045 Kyststrækningen fra Rota til Kap Trafalgar indbefattende Cadiz Bay, 1819
5046 Kaart over Gibraltar Stræde, 1819
7023 Ports on the South Coasts of Portugal and Spain., 1995
7026 Bahia de Cadiz., 1995
7030 Cabo de Sao Vicente to the Stait of Gibraltar., 1987
7047 Strait of Gibraltar., 1991
7723 Approaches to Lisboa, 1996
9017 The Action in Cadiz Bay, 21st June 1596., 1596
9025 Chart of Cadiz Harbour by William Borough, 1587., 1587
9055 St. Luc de Barameda, 1602 ca., 1602