Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
320 Jylland og Slesvig Holsten, landkort 328 Jylland og Slesvig Holsten, landkort
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

328 Jylland og Slesvig Holsten, landkort

2695 Kort over Haureballegaards Stiernholms Aakier og Skanderborg samt Stykker af Silkeborg og Koldinghuus Amter, 1787
2696 Kort over Dronningborg og Kaløøe Amter samt Stykker af Aalborghuus, Halds, Mariager, Silkeborg, Haureballegaards og Skanderborg Amter, 1789
2697 Kort over en Deel af Aalborghuus og Seglstrup Amter samt af Vendsyssel, 1791
2698 Kort over Aastrup og Børglum Amter, 1793
2699 Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel, 1795
2700 Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af tilstødende Amter, 1800
2701 Kort over Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, Riberhuus og Silkeborg Amter, 1803
2702 Kort over en Deel af Koldinghuus og Riberhuus Amter udi Jylland samt af Haderslewhuus Amt udi Hertugdømmet Schleswig, 1804
2703 Kort over Jylland construeret af Thomas Bugge, 1820
3194 Totius Iutiæ generalis Accurata delineatio., 1647
3198 Kort over den sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen Femern. Construeret af Landinspecteur, Ridder, C. Wessel. Reduceret og tegnet af H. C. Klingsey., 1825
3199 Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, samt Deele af Haderslebhuus Apenrade Flensborg og Bredsted Amter udi Hertugdømmet Schleswig..., 1805
3200 Nørrejylland Pl.4., 1843
3201 Nørrejylland Pl.5., 1844
3202 Nørrejylland Pl.6., 1846
3203 Nørrejylland Pl.7., 1845
3205 Frederiksstad, 1862
3206 Nordjylland, 1865 c.
3207 Kort over Aastrup og Børglum Amter under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøved, 1793
3208 Kort over en Deel af Aalborghus og Seiglstrup Amter samt af Vendsyssel under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1791
3209 Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1795
3210 Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1795
3211 Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af de tilstødende Amter under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1800 c.
3212 Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af de tilstødende Amter under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1800 c.
3213 Kort over Dronningborg og Kaløe Amter samt Stykker af Aalborghuus, Halds, Mariager, Silkeborg, Haureballelegaarda og Skanderborgs Amter under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1789
3214 Kort over Haureballelegaarda, Stiernholms, Aakier og Skanderborg og Koldinghuus Amter under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1787
3218 Kort over den en Deel af Aalborghuus og Seiglstrup Amter samt af Vendsyssel under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1791
3222 Ducatus Slesvicensis in omnes ejusdem Generales et Particulares Præfecturas exacte divisi. Nova tabula edita a Ion. Baptista Homano. Norimbergæ., 1714 c.
3253 Kort over Jylland construeret af Thomas Bugge ..., 1820
3256 Sønderjylland eller Hertugdømmet Slesvig. Udført efter de af det kongelige danske Videnskabernes Selskab foranstaltede trigonometriske og geografiske Opmaalinger, 1836
3268 Kort over Haureballegaards Stiernholms Aakier og Skanderborg samt Stykker af Silkeborg og Koldinghuus Amter, 1787
3269 Kort over Dronningborg og Kaløøe Amter samt Stykker af Aalborghuus, Halds, Mariager, Silkeborg, Haureballegaards og Skanderborg Amter., 1789
3270 Kort over en Deel af Aalborghuus og Seglstrup Amter samt af Vendsyssel, 1791
3271 Kort over Aastrup og Børglum Amter, 1793
3272 Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel, 1795
3273 Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af tilstødende Amter, 1800
3274 Kort over Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, Riberhuus og Silkeborg Amter, 1803
3275 Kort over en Deel af Koldinghuus og Riberhuus Amter udi Jylland samt af Haderslewhuus Amt udi Hertugdømmet Schleswig, 1804
3276 Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, samt Deele af Haderslebhuus Apenrade Flensborg og Bredsted Amter udi Hertugdømmet Schleswig..., 1805
3277 Kort over den Sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen Fehmern. Construeret af Landinspecteur, Ridder, C: Wessel., 1825
3434 Croquis af kysten og den østlige Deel af Byen Sønderho, paa Fanø. Tegnet af Emil Petersen, Skibsbygmester., 1868
3456 Oversigtskaart til Krigsoperationerne i Sydslevig i Aaret 1850 med Angivelse af de der anlagte Forskandsninger m.m. samt af Hærenes respective Forpostlinier ved Felttogets Slutning., 1850
3457 Oversigtskaart til Krigsoperationerne i Nørrejylland i Aarene 1848-50., 1850
3458 Isted. Felttoget 1850. Plan I, 1850
3459 Slesvig. Felttoget 1848. Plan III, 1848
3460 Frederikstad. Felttoget 1850 29de September til 4de October. Plan IV, 1850
3788 Regiæ Celsitudini Principis Hæredeitarii Friderici Amici Regis AMici Patriæ Regnorum Amoris & Delicii Novam hanc Ducatus Slesvicensis Tabulam Humillime Sacrarunt Godichiani Hæredes., 1766
3789 Slesvig, 1826 c.
3790 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. NV Blad I, 1854 c.
3791 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. NØ Blad II., 1854 c.
3792 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. MV Blad III., 1854 c.
3793 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. MØ Blad IV., 1854 c.
3794 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. SV Blad V., 1854 c.
3795 Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling recognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grund af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. SØ Blad VI., 1854 c.
3796 Holstein und Lauenburg, Blatt 5, 1860
3797 Holstein und Lauenburg, Blatt 6, 1860
3798 Holstein und Lauenburg, Blatt 7, 1860
3799 Holstein und Lauenburg, Blatt 8, 1860
3808 Nørrejylland Pl. 1., 1841
3809 Nørrejylland Pl. 2., 1841
3810 Nørrejylland Pl. 3., 1842
3811 Nørrejylland Pl. 8., 1847
3812 Nørrejylland Pl. 9., 1848
3813 Kort over Als, udført og udgivet af Oberstløjtnant J. H. Mansa ..., 1851
3814 Plan af Aalborg 1847., 1847
3815 Oversigtskaart over Limfjorden og Veiene i dens Omegn recognosceret af Topograph L. Both. Kjøbenhavn 1860., 1860
3816 Grund-Tegning over Fredericia, 1768
3817 Horsens Skizze efter Kort fra 1767, 1767
3818 Horsens Skizze efter Kort fra 1661, 1661
3819 Horsens Skizze efter Kort fra 1858, 1858
3820 Cimbricae Chersonesi nunc Ivtae descriptio, auctore Marco Iordano., 1595
3821 Aalborg, 1768
3823 Grundtriss der Fehstung Tonninge. Anno 1651., 1651
3824 Kaart over Hertugdømmet Slesvig til Oversigt af Krigsskuepladsen 1848-50., 1850 c.
3825 Tønning 1862, 1862
3827 Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg. Forlagt af P. G. Philipsen og C. Steen & Søn., 1850 c.
4055 Havn ved Skagen, 1907 c.
4056 Havn ved Skagen, 1907 c.
4057 Aalborg Harbour, 1900 c.
4058 Århus Havn, 1950 c.
4087 Plan af Aalborg 1847., 1847
4088 Situationskort over Aalborg Kjøbstad 1885. Udarbejdet og tegnet af Stabssergent Krag., 1885
4089 Grundtegning af Staden Flensborg, 1779
4424 Karte vom Herzogthum Holstein den Gebiethen der Reichs: Staedte Hamburg und Lübeck, und der Bisthums Lübek., 1801 c.
4442 Kort over Als Udført og udgivet af Oberstlieutenant J. H. Mansa., 1851
4468 Schleswig im Jahre 1823. Gezeichnet und aufgenommen von Johannes von Schröder. Gestocken von Jäch in Berlin., 1823
4597 Topographiske Kaart over en Deel af Skjern-Aaens Vanddistrikt, udarbejdede og udgivne af Generalstaben nærmest med hensyn til Engvandingen., 1848
4598 En Part af Arnborg og Brande Sogne. Hammerum og Nørvang Herreder, Ringkjøbing og Vejle Amter. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4599 Skarild Sogn - A. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4600 Skarild Sogn - B, 1847
4601 Felding Sogn. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4602 Assing Sogn. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4603 Nørre Vium Sogn. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4604 Borris Sogn - A. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4605 Borris Sogn - B. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847., 1847
4606 Hoven Sogns Nørland. Nørre Herred, Ringkjøbing Amt. + Sønder Omme Sogn. Nørvang Herred, Vejle Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1848., 1848
4674 Plan af Aalborg 1853., 1853
4784 Colding Schloss vnd Stat - Ex musæo illustris et Generosi Dnj. D. Henrici Ranzouij Producis Cimbrici. Etc., 1580 c.
4869 Generalstabens topografiske Kort - Løgstør, 1881
5022 Crempa + Reinholdsbvrga - Crempa Holsatiae opp. Ioannis Ranzovii Eqvitis avrati indvstria mvnitiss., 1600 c.