Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
320 København, landkort 324 København, landkort
København, byen og nærmeste opland
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

324 København, landkort

2900 Plan de la Ville et du Port Kiobenhavn ou Copenhague., 1778
3154 Den Kongelige Residentz Stad Kiöbenhafn i Grundtegning ao. MDCCLXIV, 1764
3441 Kjøbenhavn Frederiksberg., 1894
3443 Kjøbenhavn tegnet og lithograferet af F. Christiani. C. A. Topp's Forlag., 1884 c.
3444 Kaart over Kjøbenhavn., 1872 c.
3445 Kort over Kjøbenhavns Forstæder og nærmeste Omegn 1860., 1860
3446 København med Forstæder udarbejdet af F. Gredsted 1878., 1878
3447 Kort over den foreslaaede Befæstning om Kjøbenhavn. Udgivet af "Fædrelandets Forsvar" ved A. J. Råvad., 1862 c.
3448 Kjøbenhavn og Frederiksberg., 1898
3449 Politikens Kort over København 1912., 1912
3450 Kjøbenhavn Frederiksberg., 1892
3451 Kjøbenhavn Frederiksberg., 1894
3452 Militairt Veikaart over Kjøbenhavns Omegn Efter Hans Majestæt Kongens allerhøieste Befaling udgivet af Generalqvarteermesteren 1828., 1828
3453 Situationsplan over Den Nordre Del af Kjøbenhavns Havn udført i Juli 1888 af V. F. A. Berggreen., 1888
3454 Kjøbenhavns Omegn i VI Blade. Udgivet af Generalstaben 1880. Østre Blad IV., 1880
3455 Kjøbenhavn., 1902
3462 (Forslag til) Bebyggelsesplan for Kjøbenhavns Fæstningsterrain forsaavidt som dette i Henhold til Lov af 6te Juli 1867 og Kontrakt af 29de Oktober 1869 er erhvervet af Kjøbenhavns Kommune., 1869 c.
3465 Kjøbenhavn og Omegn udgivet af J. Hoffensberg, 1860 c.
3470 Plans af de Tolv Qvarteerer, hvorudi den Kongelige Residentzstad Kiöbenhafn er inddeelt; saavel i deres Sammenhæng; som hvert især Forestillet, efter Kongelig Allernaadigste Befaling Forfærdiget., 1757
3471 Christianshavns Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3472 Frimands Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Christian Gedde., 1757
3473 Kiøbmager Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3474 Klædeboe Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3475 Nørre Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Christian Gedde., 1757
3476 Rosenborg Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3477 St. Anne Wester Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3478 St. Annæ Öster Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3479 Snarens Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3480 Strand Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3481 Wester Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3482 Öster Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
3652 Kaart over det oprindelige Terrain ved Kjøbenhavn Pl. I, 1000 c.
3653 Kjøbenhavn i det sextende Aarhundrede Pl. II, 1550 c.
3654 Kjøbenhavn 1708 Pl. III, 1708
3655 Grundtegning af Hafnia Aar 1300 efter Pontoppidan, 1300
3656 Grundtegning af Hafnia Aar 1520 efter Pontoppidan, 1520
3657 Grundtegning af Hafnia Aar 1658, 1658
3658 Kjøbenhavn og Christianshavn og Lyst-Quarterene - Anno 1689, 1689
3659 Kiøbenhavn og Christianshavn 1659, 1659
3660 Aliqualis Idea Topograph. Hafniæ Respondens Hist: Sec. XII. No. 2., 1300
3661 Topographia Hafniæ Ao. 1520. No. 3., 1520
3662 Topographia Hafniæ Ao. 1590. No. 7., 1590
3663 Plan de la ville et de la rade de Copenhague, Gravé par Ambroise Tardieu, 1801
3664 Den ældste Grundtegning af Kjøbenhavn T-I-W., 1500 c.
3665 København., 1630
3666 Grundtegning over Kjøbenhavn og Christianshavn. Frederik III første Regjering efter Pufendorf 1658., 1658
3667 Kjøbenhavns Slot i Fugleperspektiv 1660., 1660
3668 Kjøbenhavn 1708 Pl. III., 1708
3669 Ichonographisk Delineation over den Kongelige Residens Stad Kiøbenhavn forestillende den ulyckelige Ildebrand, som samme Stædes Anno 1728 den 20 Octobris om Aftenen Klocken 7 optændis..., 1728
3670 København., 1750
3671 København., 1800
3672 Kjøbenhavn 1856., 1856
3673 Plan over Kjøbenhavn 1863., 1863
3674 København., 1872
3675 København., 1901
3676 Oversigtskort over Kjøbenhavn. 1888., 1888
3677 Plan over Kjøbenhavn (Den gamle By) - Plan von Kopenhagen (Die Altstadt) 1888., 1888
3678 Panorama des Curiosites de Copenhague., 1770 c.
3679 Plan of the City of Copenhagen. 1790., 1790
3680 Plan de la ville et de la rade de Copenhague, Gravé par Ambroise Tardieu., 1801
3681 Plan af Kjøbenhavn 1856., 1856
3682 Plan af Kjøbenhavn 1856., 1856
3683 Plan of Copenhagen., 1858
3684 Plan de Copenhague., 1860 c.
3685 Kjøbenhavn med nærmeste Omegn 1902., 1902
3686 Kjøbenhavns Bygrænser 1902., 1902
3687 Kjøbenhavns Grændser paa forskjellige Tider og indtegnede i det naturlige terrain - Valdemarstiden + 1455 ca. + Chr. IV + Frd. III + Nutiden., 1450 c.
3688 Kort over Kjøbenhavns Omegn 1675., 1675
3689 København - En udgravet gammel Nørreport., 1900 c.
3690 Kaart over det oprindelige Terrain ved Kjøbenhavn Pl. I., 1000 c.
3691 Kjøbenhavn i det sextende Aarhundrede Pl. II., 1550 c.
3692 Det ældste kort over København., 1580 c.
3693 Det ældste kort over København., 1580 c.
3694 Skitseret Kort over Kjøbenhavn i Midten af det 17de Aarhundrede., 1650 c.
3695 Plan paa de afbrente Platzer udi Kiøbenhafn med Gadernes Regulering som de her efter skal were. 1730., 1730
3696 Grundrids af de 1728 afbrændte Ejendomme i Vester Kvarter og af de Ejendomme, der indtager deres Plads under de senere Matrikuleringer., 1888
3697 Østergade med nogle tilstødende Gader Anno 1757., 1757
3698 Udsnit af en Plan med den ældste Grundfordeling paa Christianshavn (ca. 1619)., 1619
3699 Kjøbenhavns Belejring., 1658
3700 Plan de Copenhague 1692., 1692
3701 Carte over Situationen imellem Slots Holmen og Christianshavn ... 1748., 1748
3702 Kjøbenhavns belejring i Sommeren 1807., 1807
3703 Grundtegning over Kjøbenhavn som man omtrent maa tænke sig Byen ved Aar 1250., 1250
3704 København i 14 puslebrikker efter postdistrikt., 1890 c.
3705 København., 1690 c.
3706 Kjøbenhavns Sommertivoli., 1850 c.
3707 Kiøbenhavn 1674., 1674
3708 Kiøbenhavn 1674., 1674
3709 Hafnia Anno 1748., 1748
3710 Plan af Kjøbenhavn. Plan of Copenhagen 1853., 1853
3711 Plan over den projekterede Udvidelse af Kjøbenhavns Havn. (Følgeblad til Nationaltidende), 1880 c.
3712 Copenhagen (Kiøbenhavn) 1844., 1844
3713 Kjøbenhavn med Forstæder., 1850 c.
3714 Kaart over Demarcationslinien samt Begrændsningslinien for visse for Sundheden skadelige Næringsbrug, som disse ved Love ere bestemte. 1852., 1852
3715 Kjøbenhavn af H. E. G. Saabye. 1871., 1871
3716 Plan til Bebyggelse af Terrainet mellem Kjøbenhavns Demarcationslinie og den indre By, efter Fæstningsvoldenes Sløifning. Udarbejdet ved den af Krigsministeriet d. 8. September 1858 nedsatte Kommission., 1858
3717 Plan af Kjøbenhavn. 3die Oplag rettet til 1865., 1865
3718 København., 1908
3719 Kort over Kjøbenhavn. Forlag A. W. Nyeborg., 1909
3720 Kort over Kjøbenhavn., 1888
3721 Kjøbenhavn af H. E. G. Saabye. 2det Oplag 1874., 1874
3722 Kort over Kjøbenhavn., 1907
3723 Projekt til Spildevandets Afskæring fra Havnen., 1893
3724 Kjøbenhavn (østl.Del)., 1883
3725 Monumentalplan over Kjøbenhavn., 1908 c.
3726 Kaart over Kjøbenhavn., 1875 c.
3727 Kaart over Kjøbenhavn 1839., 1839
3728 Plan af Kjøbenhavn., 1850 c.
3729 Kjøbenhavns Grundtegning Kort før Beleiringen Ao. 1658, 1658
3730 Bebyggelsesplan for Kjøbenhavns Fæstningsterrain. Forsaavidt som dette i Henhold til Lov af 6te Juli 1867 og Kontrakt af 29de Oktober 1869 er erhvervet af Kjøbenhavns Kommune., 1869
3731 Kjøbenhavns Frihavn., 1900 c.
3732 Kopi af plan over København, 1850 c.
3733 Kjøbenhavns Frihavn., 1900 c.
3734 A Plan of the City of Copenhagen., 1784
3735 Københavns Havn, 1959
3758 Kjøbenhavns Beleiring 1807., 1807
3773 København, u.a.
3776 Kjøbenhavn, 1862
4026 København - Situationsplan over Prøvestenen., 1943
4084 Copenhagen Central Part, 1927
4607 Description du Port-Franc de Copenhague., 1894
4608 Etablissement du Port-Franc de Copenhague., 1894
4610 Carré-Planer af Kjøbenhavn. Udførte af V. F. A. Berggreen. 1888., 1888
4636 Atiqualis Idea Topograph. Hafniæ Respondens Hist. Sec. XII., 1200
4637 Topographia Hafniæ. Ao. 1520., 1520
4638 Topographia Hafniæ. Ao. 1590., 1590
4639 Kiøbenhavns Grundtegning Kort før Beleireingen Ao. 1658., 1658
4640 Kiøbenhavn. 1674., 1674
4696 Carte over Den Kongel: Residentz-Stad Kiøbenhavn Forestellende Denns Qvarteerer Faner alle Publique Bygninger Gader og Stræder etc:, 1800 c.
4701 Den Kongel. Reisidentz Stad Kiøbenhavn I Grundtegning, Ao. MDCCLXIV, 1764
4703 Naakeurige Aftekening van de Koninglyke Deensche Hoofd en Residentie Stad Koppenhagen, met de Aftekening van de Swaren Brand op den 20 October en volgenden Dagen Ao. 1728., 1728 c.
4704 Grundtegning af den Kongelige Recidence og Fæstning Kiøbenhavn med omliggende Egn., 1806
4705 Christianshavns Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kongelige Allernaadigste Ordre Forfærdiget 1757 af oberconducteur Gedde., 1757
4785 Accurata delineatio Castrorum Suecicorum, ut et Haffniæ, Regni Daniæ Matropolis, 1696
4786 Coppenhagen die königl. Dänische Haupt und Residentz Stadt, in Grundriss heraus gegeben u. verlegt von Matth. Seutter, I. R. K. M. G. in Augspurg., 1730 c.
5027 Københavns Havn, 1972
5094 København - Grundteigning af Her von Østens Plads, 1778
5095 København - Grundteigning af De Trende SkifsWærver imellem Kneppels' og Langebroen, 1778
5096 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs, 1964
5097 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs arealplan, 1964
5098 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs opstalt på bygninger fra øst og syd, 1964
5099 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs hus for fiskeredskaber, 1964
5100 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs hus for materialer, 1964
5101 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs vognhus og hønsehus, 1964
5102 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs Vaskehus, 1964
5103 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs Stuehus, 1964
5104 Christian Madsens Bådebyggeri i Lynæs værkstedshus og maskinhus, 1964