Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
320 Sjælland, Bornholm & gl. østprovinser 322 Sjælland, Bornholm & gl. østprovinser
Christiansø, Københavns Amt
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

322 Sjælland, Bornholm & gl. østprovinser

2686 Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Skaane Falster Laaland Langeland Thorsinge Fyen Samsøe og Jylland, 1777
2687 Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1768
2688 Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1770
2689 Den Syd-Vestlige Fierdedeel af Siælland, 1772
2690 Den Nord Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1771
2691 Kiøbenhavns Amt efter Kongelig Ordre Opmaalt og ved Trigonometriske Operationer Prøvet, 1766
2692 Kort over Møen Falster og Laaland, 1776
3216 Kort over Møen Falster og Laaland under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1776
3219 Kort over Møen Falster og Laaland under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1776
3220 Kort over Bornholm under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1805
3221 Kort over Bornholm under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ..., 1805
3223 M 2922 Ordrup, 1895
3224 M 2923 Asnæs, 1895
3225 M 3022 Dragsholm, 1895
3226 M 3023 Faarevejle, 1895
3252 Den Nordøstlige Deel af Sjælland., 1855
3257 Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Skaane Falster Laaland Langeland Thorsinge Fyen Samsøe og Jylland, 1777
3258 Den Nord Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1771
3259 Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1768
3260 Den Syd-Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1772
3261 Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1770
3262 Kort over Møen Falster og Laaland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1776
3263 Kiøbenhavns Amt efter Kongelig Ordre Opmaalt og ved Trigonometriske Operationer Prøvet under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction., 1766
3264 Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Skaane, Falster, Laaland, Langeland, Thorsinge, Fyen, Samsøe og Jylland., 1813
3265 Kort over Bornholm under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1805
3759 Den Nordøstlige Deel af Sjælland., 1837
3760 Den Nordvestlige Deel af Sjælland., 1837
3761 Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1838
3762 Den Sydvestlige Deel af Sjælland., 1839
3763 Laaland og Falster., 1839
3764 Bornholm., 1851
3765 Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye., 1811
3766 Laalandiæ et Falstriæ Accurata Descriptio., 1660 c.
3767 Kort over Stege 1659., 1659
3768 Christiansø, 1951
3769 Kort over Sjælland og Møen, 1840 c.
3770 Kort over Kjøbenhavns Amt. 1824., 1824
3771 Kort over Sorøe Amt. 1823., 1823
3772 Kort over Præstøe Amt. 1824., 1824
3774 Kort over Bornholms Amt. 1824., 1824
3775 Kort over Frederiksborg Amt., 1824 c.
3787 Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes Sociétets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prøvet., 1768
4028 Helsingør, 1768 c.
4031 Helsingørs Grønnehave, 1933
4032 Iconographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis. Quæ auspicio Regis Sueciæ, à Comite Carolo Gust. Wrangelio Regni Sueciæ Archithalasso, die 15 Aug. oppugnari cepta est, die a, 6. Sept. A. 1658., 1696
4033 Grundtegning af Helsingøer 1833., 1833
4034 Iconographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis. Quæ auspicio Regis Sueciæ, à Comite Carolo Gust. Wrangelio Regni Sueciæ Archithalasso, die 15 Aug. oppugnari cepta est, die a, 6. Sept. A. 1658., 1696
4035 Helsingør, 1768 c.
4048 Helsingør, 1970
4049 Helsingør, 1970
4050 Udvidelsen af Helsingørs Havn ... 1859, 1859
4051 Kort over Helsingør 1859., 1859
4052 Kort over Helsingør 1859, 1859
4054 Rønne Havn 1850., 1850
4079 Den danske Riviera Kjøbenhavn - Helsingør - Gilleleje, 1927
4081 Jernbanerne mellem Kjøbenhavn Helsingør Roeskilde Klampenborg, 1870 c.
4085 Kallundborg - Calvndborgvm, 1677
4086 Grundrids af Stege ved Møllerporten, 1845
4446 Generalstabens Kaart over Danmark - Kjøbenhavn, 1907
4611 Carter over den nye Landevei mellem Kiøbenhavn og Corsøer tilligemed Grundtegninger og Perspectiver, 1782
4697 Kort over Helsingørs-Havn, 1830 c.
4699 Grundtegning af Helsingøer. 1833., 1833
4702 Kort over Helsingørs Havn den 27de Februar 1860., 1860
4850 Kort over Helsingørs Havn den 27de Februar 1860., 1860
4851 Kort over Kjøge 1859, 1859
4854 1514 III NV Hundested, 1969
4855 A 2630 Helsingør, 1948
4856 M 2730 Humlebæk, 1962
4857 M 2725 Lynæs, 1934
4859 M 5135 Gudhjem, 1965
4860 Generalstabens topografiske Kort - Allinge, 1889
4861 Generalstabens topografiske Kort - Nexø, 1905
4862 Generalstabens topografiske Kort - Aakirkeby, 1905
4863 Generalstabens topografiske Kort - Rønne, 1905
4864 Generalstabens topografiske Kort - Svaneke, 1906
4870 Generalstabens topografiske Kort - Helsingør, 1908
4871 Generalstabens topografiske Kort - Korsør, 1912
5042 Map of the Island of Zealand., 1805
5181 Kort over Helsingør Kjøbstad Lunge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, 1863
5182 Byplan for Helsingør, 1958