Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
400 : Norge & Hvidehavet 410 Norge fra Lindesnes og N & Hvidehavet, oversejlingskort
420 Norge, Lindesnes til Bergen (61°)
    Ekersund, Sandnes, Stavanger, Karmø, Selbjørnsfjord
430 Norge, Bergen til Vestfjorden (68°)
    Trondheim, Ona, Florø, Tromsund, Ålesund, Mo i Rana, Måløy
440 Norge, Vestfjorden til Rusland
    Kolahalvøen, Hvidehavet, Hammerfest, Lofoten, Nordkap, Barentshavet
450 Russiske kyst og Hvidehavet til 90° E
    Hvidehavet, Arkhangelsk, Mys Kanin
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

410 Norge fra Lindesnes og N & Hvidehavet, oversejlingskort

3833 Dioecesis Stavangriensis & partes aliquot vicinæ, opera L. Scavenii, S.S., 1650 c.

420 Norge, Lindesnes til Bergen (61°)

1215 Norske Kyst indbefattende noget af Nord Leedene samt heele Syd Speciel Kaart over en Deel af den Leedet til Bergen tilligemed Indløbet til Stavanger, 1798
1276 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Egefield paa Jedderen til Christiansand, 1800
1462 Norway South-West Coast The Naze to Karmö, 1920
1463 Norway West Coast Karmö to Bergen, 1920
1464 Norway West Coast Approaches to Bergen, 1930
1591 Den Norske Kyst - Hellisø Fyr til Alden, 1872
1612 Den Norske Kyst - Ekersund til Stavanger og Hvidingsø Fyr, 1860
1613 Den Norske Kyst - Hvidingsø til Espevær, 1865
1614 Den Norske Kyst - Espevær til Korsfjord, 1865
1615 Den Norske Kyst - Korsfjord til Hellisø, 1868
1620 Norske Kyst - Aakre og Matrefjord, 1913
1721 Kart over Norske Kyst fra Lindesnes til Ekersund, 1858
1746 Norge, Korsfjord til Hellisø, 1868
1880 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Stadt-Land og til Blomøe eller fra 62 gr 13' til 60 gr 30' Norderbrede..., 1795
2057 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst indbefattende noget af Nord Leedene, samt heele Syd Leedet til Bergen tilligemed Indlöbet til STAVANGER eller fra 60 gr 35' til 58 gr 50' Nordre Breede, 1798
2058 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Egefield paa Jedderen til Christiansand, 1800
2329 The Coast of Norway between the Naze and Schuytenes, 1785 c.
2330 A Chart of the Leeth of Bergen N from Schuytenes to Bergen, 1785 c.
2375 Anonym kortskitse over Norges sydlige vestkyst, 1590c
4276 De Custen van Noorwegen. Tusschen Der neus en Schuitenes., 1680
4277 Pascaerte van 't Liedt van Bergen. Beginnende van Schuytenes tot aen Bergen., 1680
4362 De Custen van Noorwegen Tusschen Der Neus en Schuitenes., 1683 c.
4363 Het Liet van Bergen Beginnende van Schuytenes tot aen Bergen., 1683 c.
4506 Pas-kaert van de Cust Vann Noorwegen Beginnende van Der Nues tot aen Bommel Sond, 1700 c.
4507 Nieuwe Paskaart van de Kust van Noorwegen Beginnende van Bommelsondt tot aan de Wtweer Klippen, 1700 c.
5136 Den Norske Kyst - Stolmen til Bergen, 1941
5139 Den Norske Kyst - Haugesund til Bergen, 1972
5140 Den Norske Kyst - Oslo til Spro, 1972
5146 Haugesund Havn, 1992
7077 Slåtterøy to Mongstad including Offshore Oil Fields, 1999
7371 Karte der norwegischen Küste von Bergen bis Rootholm, 1771 c.
7372 Karte der norwegischen Küste von Rootholm bis nach Munster-Haven, 1771 c.
7373 Grundriss der Rheede und der Gegenden des Havens zu Bergen in Norwegen., 1771 c.
7684 Bergen Havn, 1989
7685 Approaches to Bergen, 1994

430 Norge, Bergen til Vestfjorden (68°)

1261 Norske Kyst indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Special Kaart Over en Deel af Den Skiærene uden for Leedet fra Haltens Øe til Christiansund, 1791
1278 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Skiærene uden for Leedet fra Haltens Øe og til Christiansund., 1791
1312 Den Norske kyst fra Haröyfjorden til Molde, 1976
1313 Den Norske kyst Romsdalsfjorden, Molde - Åndalsnes, 1977
1376 Norske Kyst Florö - Ålesund, 1982
1516 Den Norske Kyst - Lepsø til Ona, 1879
1517 Den Norske Kyst - Ona til Fuglen og Kvitholmen, 1908
1590 Den Norske Kyst - Fuglen til Tustern, 1880
1600 Den Norske Kyst - Tustern til Tyrhaug og Smølen, 1881
1610 Den Norske Kyst - Tyrhaug til Terningen, 1883
1611 Den Norske Kyst - Terningen til Beian og Rødberg, 1884
1616 Den Norske Kyst - Alden til Nordfjord, 1874
1617 Den Norske Kyst - Nordfjord til Rundø, 1875
2054 Norske Kyst indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Skiærene uden for Leedet fra Haltens Øe til Christiansund, Special Kaart Over en Deel af Den..., 1791
2055 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansund og til Stadt-Land, 1793
2056 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Stadt-Land og til Blomøe eller fra 52 gr 13' til 60 gr 30' Norderbrede, 1793
2331 The Coast of Norway from Bergen to the High Land of Horrel, 1785 c.
2332 A Chart of Norway from ye High Land of Horrel to Momendael with ye Liet of Dronten, 1785 c.
2333 The Coast of Finmarck from Dronten to Tromsound, 1785 c.
2374 Anonymt kort over Nordfjord, Norge, 1594
4278 De Cust van Noorwegen Vertoonde van Bergen tot aen de hoeck van Horreb., 1680
4279 Caerte van Noorwegen vande hoeck van Horrel tot aen Momendael, waer in begrepen wert het Liet van Dronten., 1680
4285 De Custen van Finnmarcken tusschen' Dronten, en Tromsandt., 1680
4364 De Cust van Noorwegen. vertoonde van Bergen tot aende hoek van Horrel., 1683 c.
4365 Pas caert van Noorwegen. van de hoeck van Horrel tot aen Momendael, waer in begrepen wert het Liet van Dronten., 1683 c.
4454 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansund og til Stadt-Land. Trigonometrisk opmaalt ... af de hrr. Capt. Lt. Grove ved Søe Etaten ..., 1793
4508 Paskaart van de Kust van Noorwegen Beginnende van de Wtweer Klippen tot aand Swartenos, 1700 c.
4509 Paskaart van de Kust van Noorwegen Beginnende van Swartenos tot aan Heyligenlander Leen., 1700 c.
4510 Paskaart van de Kust van Finmarken van Heyligenlander Leen tot C. Tromsondt., 1700 c.
5137 Den Norske Kyst - Breidsundet til Fjørtoft, 1973
5141 Den Norske Kyst - Florö Havn Stabben-Farvannet, 1971

440 Norge, Vestfjorden til Rusland

2334 A Chart of Finmarck from Sanien to North-kyn or North Point., 1785 c.
2335 The Coast of Norway and Lapland from North Kyn to the River Kola., 1785 c.
2336 The Coast of Lapland from ye River of Kola to ye Islands of Swetnoes, 1785 c.
2337 A Large Chart of the White Sea, 1785 c.
4286 Caerte van Finmarcken van't Eylandt Sanien tot Noord-Kyn., 1680
4287 de Custen van Noorwegen en Laplandt, vande Noord-kyn tot aen de Rivier van Kola., 1680
4288 de Custen van Laplant tusschen de Rivier van Kola en de eylande van Swetenoes., 1680
4370 Caarte van Finmargken van't Eylandt Sanien tot Noordkyn., 1683 c.
4511 Paskaart van't de Noordlykste van de Kust van Finmarkken Alsmede een Gedeelte van LapLand Beginnende van C. Tromsondt tot Tiepena., 1700 c.
5138 Den Norske Kyst - Hovden til Langenes og Risöysund, 1913

450 Russiske kyst og Hvidehavet til 90° E

1820 White Sea, 1874
4284 Pascaart van de Zee-custen van Ruslandt, Laplandt, Finnmarcken, Spitsbergen en Nova-zembla., 1680
4289 Pascaerte van de Mont van de Witte Zee, tot aen de Rivier van Archangel., 1680
4290 Pascaerte vande Witte Zee begrypende de custen van Laplant, van Warsiga tot Kandalox en de Custe van Corelia tot aen de Riviere Dwina., 1680
4291 Caerte van Archangel ofte de Rivier de Duina, soo wel avn 't Nieuwe als 't Oude Diep., 1680
4369 Pascaart van de Zee-custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Novazemla., 1683 c.
4371 De Custen van Noorwegen en Laplandt, vande Noord-kyn tot aende Rivier van Kola., 1683 c.
4372 Pas Caert van De Mont van de Witte Zee, tot aende Rivier Dwina ad. Archangel., 1683 c.
4373 Nieuwe PasCaert van de Witte Zee begrypende de custen van Laplandt, van Warsiga tot aen Kandalox en de custe van Corelia tot aen de Riviere Duina., 1683 c.
4374 Pas-Caert van Archangel van 't Nieuwe-dip of in te Zeylen, 1683 c.
4512 Paskaart van't de Mont van de Witte Zee Beginnende van Tiepena tot Pelitza als mede van C. Candenoes tot Catsnoes, 1700 c.
4513 Paskaart van de Witte Zee Beginnende van Pelitza tot Kandalox en van Catsnoes tot aan Kovoda, 1700 c.
4514 Paskaart van de Rivier de Dwina of Archangel, 1700 c.