Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

331 Østersøen, oversejlingskort

1304 Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland, 1995
1307 Østersjön Norra Delen, 1981
1308 Østersjön Södra Delen, 1935
1407 Østersøen Sydlige del, 1965
1471 Baltic Sea, sheet c, Baltic States, 1862
1473 Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Gotland, 1862
1474 Østersøen Nordlige Del, 1853
1475 Østersøen Mellemste Del, 1852
1476 Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet, 1838
1479 Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Hangø, 1927
1507 Østersøen Nordlige Del, 1916
1686 Østersøen Nordlige Del, 1869
1719 Østersøen Mellemste Del, 1869
1727 Die Ostsee, 1894
1766 Østersøen Nordlige Del, 1916
1816 Baltic Sea, Southern Part, 1917 c.
1936 Østersøen Sydlige del, 1981
1937 Østersøen Nordlige del, 1981
1967 Ostsee, 1964
1988 Carte de la Mer Baltique Contenant les Bancs, Isles et Costes, comprises entre l'Isle de Zelande et l'Extremité du Golfe de Finlande i Le Neptune Francois, 1693
2027 Wäxande Grad-Charta öfwer Øster-Siøn Ifrån Skagen till Norrebottn och Nyenskantz I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2035 Några Små Pass-Charter som uti Större bestick innehålla Stockholms-Leeden, samt Blekings-Custen, item Oeresund, så wäl som Farwattnet till Stralsund I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2036 Special Passkaerten van het Vaerwaeter naar Lybeck en Wismar, Item de Droogden ende de Reede van Copenhagen. Noch de Reede ende de Munde van Dantzig I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2037 General Passcharta Øfwer Øster-Siøøn och Skager-Rack I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2338 A Chart of the East Sea, 1785 c.
2367 Norden - Anonymt katalansk søkort, 1350 c.
2373 Anonymt kort over den indre Østersø, 1575 c.
2745 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1956
2755 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2756 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2791 Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:1411, 1757
2792 Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt, 1757 c.
2800 Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom, 1757 c.
2801 Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og to andre svenske områder, 1734
2821 Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:1138, 1757
2822 Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt, 1757 c.
2830 Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom, 1757 c.
2831 Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og 2 andre svenske områder, 1734
2876 Østersøen Øresund til Ålandsøerne - uden titel, 1809 c.
3483 Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet., 1942
3739 Pascaart Vande Oost-Zee..., 1650 c.
4059 Mine- og Rutekort over Østersøen, 1921
4092 Østersøen, 1961
4295 Pascaart Vande Oos-Zee Vertoonende insich alle gelegentheden van de Custen van Denemarcken en Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courtlant, Lyflant, en Finland, alles op syn rechte hoogte distantie ende courssen geleyt., 1680
4338 A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the British Officers; and collected By the Order of Sr. John Norris., 1723
4377 Pas-Caart van de Oost Zee, Verthoonende Alle de ghelegentheyt tusschen 't Eylandt Rugen en Wyborg. Nieuwelygx uytgegeven, 1683 c.
4453 Sundet og Bælterne med Østersøen til Øland, 1840
4494 Paskaart van de Oost Zee Verthoonende Al de Gelegentheyt tusschen Rostok, en Wyborg, 1700 c.
4495 Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Valsterbon tot Schenkkenes als mede van Straalsund, tot Sernevisse Waar in vervaat is 't Eylandt Rugen, Bornholm, 1700 c.
4499 Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Sernevisse, tot aan Parnout Waar in noch In een Bysonder Tafeliie vervat is de Rivier van Dantzigk. Koninghsbergen der Memel en Ryga., 1700 c.
4672 Groote Pas-Caart van de Oost-Zee. Gedrukt met Privil. voor Hans Bentse tot Coppenhage. Anno 1700., 1700
4675 Generale Pas-Kaart van de Oost-Zee Streckende van de Kust van Iutlandt - Ter Nues in Norwegen, vorders Schager-rak, Belt, Sond, tot Schansterny, Ingermanlandt., 1685
4949 Østersøen Sydlige del, 1916
4950 Østersøen Nordlige del, 1916
4951 Østersøen Nordlige del, 1981
5052 Philips Timber and Mercantile Map of the Baltic, 1950 c.
5087 Mine- og Rutekort over Østersøen, 1921