Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
330 Østersøen, søkort 331 Østersøen, oversejlingskort
Østersøen, Østersøen Syd - Midt - Nord
332 Østersøen W, danske side & Bornholm
Kielerbugt, Kadetrenden, Darss, Langeland, Gedser, Femern
334 Østersøen W tyske side
Arkona, Femern, Kiel, Lübeck, Rügen, Slien, Trave, Wismar
336 Svenske W- & S-kyst
Marstrand, Göteborg, Hallands Väderö, Åhus, Karlskrona
338 Østersøen Midt og Polen
Danzig, Kurland, Memel, Stettin
340 Østersøen N for Gotland til Åland
Gotland, Klaipeda, Kronstadt, Landsort, Riga, Stockholm, Ålandsøerne
342 Botniske Bugt
Ålandshavet, Huddiksvall, Sundsvall, Torneå
344 Finske Bugt
Helsinki, Hankø, Estland, Hamina, Kotka, Sankt Petersborg, Viborg
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

331 Østersøen, oversejlingskort

1304 Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland, 1995
1307 Østersjön Norra Delen, 1981
1308 Østersjön Södra Delen, 1935
1407 Østersøen Sydlige del, 1965
1471 Baltic Sea, sheet c, Baltic States, 1862
1473 Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Gotland, 1862
1474 Østersøen Nordlige Del, 1853
1475 Østersøen Mellemste Del, 1852
1476 Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet, 1838
1479 Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Hangø, 1927
1507 Østersøen Nordlige Del, 1916
1686 Østersøen Nordlige Del, 1869
1719 Østersøen Mellemste Del, 1869
1727 Die Ostsee, 1894
1766 Østersøen Nordlige Del, 1916
1816 Baltic Sea, Southern Part, 1917 c.
1936 Østersøen Sydlige del, 1981
1937 Østersøen Nordlige del, 1981
1967 Ostsee, 1964
1988 Carte de la Mer Baltique Contenant les Bancs, Isles et Costes, comprises entre l'Isle de Zelande et l'Extremité du Golfe de Finlande i Le Neptune Francois, 1693
2027 Wäxande Grad-Charta öfwer Øster-Siøn Ifrån Skagen till Norrebottn och Nyenskantz I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2035 Några Små Pass-Charter som uti Större bestick innehålla Stockholms-Leeden, samt Blekings-Custen, item Oeresund, så wäl som Farwattnet till Stralsund I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2036 Special Passkaerten van het Vaerwaeter naar Lybeck en Wismar, Item de Droogden ende de Reede van Copenhagen. Noch de Reede ende de Munde van Dantzig I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2037 General Passcharta Øfwer Øster-Siøøn och Skager-Rack I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2338 A Chart of the East Sea, 1785 c.
2367 Norden - Anonymt katalansk søkort, 1350 c.
2373 Anonymt kort over den indre Østersø, 1575 c.
2745 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1956
2755 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2756 Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2791 Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:1411, 1757
2792 Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt, 1757 c.
2800 Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom, 1757 c.
2801 Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og to andre svenske områder, 1734
2821 Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:1138, 1757
2822 Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt, 1757 c.
2830 Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom, 1757 c.
2831 Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og 2 andre svenske områder, 1734
2876 Østersøen Øresund til Ålandsøerne - uden titel, 1809 c.
3483 Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet., 1942
3739 Pascaart Vande Oost-Zee..., 1650 c.
4059 Mine- og Rutekort over Østersøen, 1921
4092 Østersøen, 1961
4295 Pascaart Vande Oos-Zee Vertoonende insich alle gelegentheden van de Custen van Denemarcken en Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courtlant, Lyflant, en Finland, alles op syn rechte hoogte distantie ende courssen geleyt., 1680
4338 A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the British Officers; and collected By the Order of Sr. John Norris., 1723
4377 Pas-Caart van de Oost Zee, Verthoonende Alle de ghelegentheyt tusschen 't Eylandt Rugen en Wyborg. Nieuwelygx uytgegeven, 1683 c.
4453 Sundet og Bælterne med Østersøen til Øland, 1840
4494 Paskaart van de Oost Zee Verthoonende Al de Gelegentheyt tusschen Rostok, en Wyborg, 1700 c.
4495 Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Valsterbon tot Schenkkenes als mede van Straalsund, tot Sernevisse Waar in vervaat is 't Eylandt Rugen, Bornholm, 1700 c.
4499 Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Sernevisse, tot aan Parnout Waar in noch In een Bysonder Tafeliie vervat is de Rivier van Dantzigk. Koninghsbergen der Memel en Ryga., 1700 c.
4672 Groote Pas-Caart van de Oost-Zee. Gedrukt met Privil. voor Hans Bentse tot Coppenhage. Anno 1700., 1700
4675 Generale Pas-Kaart van de Oost-Zee Streckende van de Kust van Iutlandt - Ter Nues in Norwegen, vorders Schager-rak, Belt, Sond, tot Schansterny, Ingermanlandt., 1685
4949 Østersøen Sydlige del, 1916
4950 Østersøen Nordlige del, 1916
4951 Østersøen Nordlige del, 1981
5052 Philips Timber and Mercantile Map of the Baltic, 1950 c.
5087 Mine- og Rutekort over Østersøen, 1921

332 Østersøen W, danske side & Bornholm

1081 Speciel Kaart over Christians Øe, 1805
1087 Gjedser Rev, 1911
1131 Baltic Sea, Western Sheet, 1921
1138 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland, 1848
1281 Speciel Kaart over Christians Øe, 1805
1300 Travemünde bis Gedser Odde, 1998 c.
1346 Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne, 1980
1347 Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne, 1995
1408 Østersøen vestlige del Kielerbugt, 1965
1409 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1965
1410 Østersøen mellem Falsterbo og Dars, 1965
1445 Østersøen mellem Falsterbo og Dars, 1914
1504 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1923
1506 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1910
1510 Østersjön Södra Delen, 1930
1513 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1910
1540 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1923
1541 Østersøen mellem Falsterbo og Dars, 1914
1586 Østersøen mellem Langeland og Dars, 1873
1622 Østersøen mellem Falsterbo og Dars, 1890 c.
1734 Sundet og Belterne Sydlige Blad, 1891
1782 Gjedsør rev med Løbene til Nysted, 1865
1894 Sundet og Bælterne Sydlige Del, 1917
1895 Sundet og Bælterne Sydlige Del, 1976
1896 Sundet og Bælterne Sydlige Del, 1980
1938 Østersøen Vestlige del Kielerbugt, 1954
1939 Østersøen W-lige del Kieler Bugt, 1984
1940 Østersøen Langeland - Darss, 1984
1941 Østersøen Langeland - Darss, 1998
1942 Østersøen Falsterbo - Darss, 1953
1943 Østersøen Falsterbo - Darss, 1980
1944 Østersøen Falsterbo - Darss, 1984
1945 Østersøen Falsterbo - Darss, 1998
1946 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1949
1947 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1980
1948 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1980
1949 Bornholm med omgivelser, 1980
1951 Gedser Rev, 1983
1952 Gedser Rev, 1997
1954 Østersøen Gedser Rev - Kadetrenden, 2001
1962 Østersjøn sødra del, 1935
1964 Østersøen Malmø - Szczecin, 1942
2030 Special Passcharta Øfwer een Deel af Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Øresundh intill Calmar, samt och ifrån Rostock till Liba I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2040 Speciel Kaart over Christians Øe, 1805
2065 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland, 1838
2102 Speciel Kaart over Christians Øe, 1805
2423 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Sydlige Blad, 1706
2439 Farvandene om Laaland samt syd om Falster og Møen, 1692
2453 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Sydlige Blad, 1706
2469 Farvandene om Laaland samt syd om Falster og Møen, 1692
2720 Østersøen Vestlige Del Kielerbugt, 1980
2721 Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø, 1975
2796 Østersøen W til Bornholm, 1753
2826 Østersøen W til Bornholm, 1753
2902 Carte Réduite de la Sortie des Belts sur la Baltique., 1787
2914 Ile de Borringholm ou Bornholm, 1787
3230 Planche II med toninger for Karlshamn, Karlskrona, Bornholm og Christiansø, 1840 c.
3244 Planche XVI Christiansø, 1840 c.
4343 A Draught of the Island of Bornholm, 1723
4378 De Custen van Denemarcken en Sweden van Valsterbon tot Schenckenes, als mede de Custen van Pomeren van 't Eylandt Rugen tot Rygshooft, 1683 c.
4917 Sundet og Bælterne Sydlige Del, 1980
4948 Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne, 1919
4952 Østersøen W-lige del Kieler Bugt, 1984
4953 Østersøen Falsterbo - Darss, 1921
4954 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1943
4955 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1943
4956 Bornholm med omgivelser, 1942
4957 Gjedser Rev, 1911
4976 Østersøen vestlige del Kielerbugt, 1953
4977 Østersøen vestlige del Kielerbugt, 1984
4978 Østersøen Gedser Rev - Christiansø, 1952
5037 Østersøen vestlige del Kielerbugt, 1965
5038 Østersøen vestlige del Kielerbugt, 1965
5077 Havn ved Rønne, 1885
5126 Østersøen omkring Bornholm, 2006
5127 Bornholm med omgivelser, 1965
5128 Bornholmsgat, 1998
5130 Gedser Rev med løbene til Nysted, 1976

334 Østersøen W tyske side

1217 Kieler Bugt, 1838
1250 Gewässer um Fehmarn Heiligenhafen bis Dahmeshöved, 1998
1286 Kiel nach den, unter der Direction der Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen vermessenen geographischen Originalkarten, Karte über die gegend von, 1822
1301 Ansteuerung von Wismar, 1999 c.
1415 Ostsee Deutsche Küste Die Schlei, 1929
1440 Kiel Bay, Baltic Sea, 1921
1453 Gewässer um Rügen Nördlicher Teil, 1928
1481 Holsten-Pommern-Østersøen, 1592
1501 Gewässer um Rügen, 1912
1509 Pommersche Bucht und Stettiner Haff, 1912
1512 Gewässer um Rügen Südlicher Teil, 1912
1518 Der Nord-Ostsee Kanal, 1954
1636 Kieler Bucht, 1930
1637 Gewässer um Fehmarn, 1940
1638 Gewässer um Fehmarn, 1940
1639 Kieler Förde - Strander Bucht, 1920
1640 Mecklenburger Bucht, 1929
1641 Lübecker Bucht, 1925
1646 Kieler Hafen, 1943
1653 Dia Trave von Travemünde bis Lübeck, 1940
1787 Pommern, Deutsche Küste, 1881
1833 Deutsche Küste, Holstein und Mecklenburg, 1876
1953 Femer Bælt, 1996
1955 Arkona - Szczecin, 1980
2372 Marcus Jordan: Kort over Slesvig og Holsten, 1559
2444 Femern, 1703
2474 Femern, 1703
2722 Arkona - Szczecin, 1943
2903 Plan de la Rade et du Port de Wismar à la Côte de Mecklenbourg., 1787
2904 Carte Réduite des Côtes de la Poméranie Suédoise et des Iles de Rugen et Usedom., 1787
2905 Plan de la Rade du Port et de Ville de Stral-Sund à la Côte de la Poméranie Suédoise., 1787
2977 Planche med toninger af Stolpemünde til Rügen, 1817
2978 Planche med toninger af Wismar til Holsten og Langeland, 1817
3046 Planche med toninger af Stolpemünde til Rügen, 1817
3240 Planche XII med toninger for Stolpemünde til Rügen, 1840 c.
3241 Planche XIII med toninger for Wismar til Langeland og Holsten, 1840 c.
3243 Planche XV Swinemünde Havn - Kort og prospekt. Tegninger af båker og fyr., 1840 c.
3461 Accvratissima Sliæ Flvminis Descriptio., 1649
4958 Danzig Bugt, Østersøen, 1941
4959 Arkona - Szczecin, 1943
4979 Arkona - Szczecin, 1952
5131 Østersøen W-lige Del, 1999
5143 Mecklenburger Bucht, Östlicher Teil, 1986
5159 Nord-Ostsee Kanal, 1988
7135 Kieler Hafen, 1995
7218 Nordostsee Kanal - Kielekanalen, 1998
7458 Kieler Bucht, 1999
7533 Rostock, 1999

336 Svenske W- & S-kyst

1047 Marstrand, 1891
1069 Tjörn, 1891
1070 Uddevalla, 1891
1071 Göteborg, 1891
1072 Uddevalla, 1891
1073 Göteborg, 1891
1074 Kattegatt Svenska Kusten, 1930
1075 Hallandskusten, 1895
1285 Situation des in der Oost-See gelegenen, 1700 c.
1455 Blekinge, Utlängan - Stenshuvud, 1919
1705 Marstrand, 1896 c.
1706 Kungsbacka, 1896 c.
1724 Bohus kusten, 1871
1963 Ølands Sødra Udde - Sandhammaren, 1998
1965 Vinga - Göteborg, 1983
2427 Hallands Væderø, 1697
2442 Sydkysten af Bleking, 1719
2443 Karlskrona, 1686
2457 Hallands Væderø, 1697
2472 Sydkysten af Bleking, 1719
2473 Karlskrona, 1686
2892 Planer i Kattegat på Sveriges kyst: Salö et Kongs-Hamn, Marstrand et Pater-Noster, Niddingen et Malö-Sund., 1786
2893 Plan des Passes, de la Rade et du Port Gothe-Borg ou Gothen-Bourg à la Côte de Suède sur le Cattegat, 1786
2894 Vues des Principales Villes Maritimes de Suède sur le Cattegat: Halmstad, Kongsbacka, Ville de Köngs-Alf et chateau de Bohus, Warberg, Strömstad, Uddewalla, Göthe-Borg ou Gothenbourg., 1786 c.
2911 Carte Réduite d'une partie de la Côte de Suéde sur la Baltique, depuis Ahus, jusqu'à Carlscrona., 1787
2966 Planche med toninger af Skåne, Trelleborg til Hanø og Åhus, 1817
2967 Planche med toninger af Karlshamn til Karlskrona og Bornholm, 1817
3229 Planche I med toninger af Trelleborg, Ystad, Kaaseberg til Hanö, 1840 c.
3281 Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe, 1800
3282 Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe, 1800
3283 Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil, 1800
3284 Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe, 1800
3285 Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand, 1800
3286 Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet, 1800
3287 Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg, 1800
3289 Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe, 1810
3290 Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe, 1810
3291 Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil, 1808
3292 Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe, 1810
3293 Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand reduceret efter de nyeste Svenske Kaarter, 1808
3294 Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet, 1810
3295 Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg, 1810
3297 Fortoninger for den svenske kyst fra Wæderöerne til Kongshavn, Marstrand og Wingöe, 1810
3298 Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe, 1816
3299 Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe, 1816
3300 Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil, 1808
3301 Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe, 1816
3302 Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand reduceret efter de nyeste Svenske Kaarter, 1808
3303 Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet, 1816
3304 Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg, 1816
3319 Engelholm, 1895
3777 Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe, 1803
3778 Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe, 1803
3779 Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil, 1803
3780 Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe, 1803
3781 Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand, 1803
3782 Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet, 1803
3783 Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg, 1803
4060 Göteborgs Hamn, 1966
4095 Malmø, 1720
4096 Malmø, 1810
4097 Malmø, 1850
4098 Malmø, 1870
4099 Malmø, 1890
4100 Malmø, 1910
4344 A Draught of the Road of Hanno before Carlshaven, 1723
4345 A Draught of Carlscrone in Sweden, 1723
4985 Marstrand, 1891
5132 Ølands Norra Udde - Utklippan, 1998
5133 Kalmarsund, 1934
5134 Östersöen Utlängan - Tärnö, 1950
5135 Göteborgs Hamn, 1982
7159 Göteborg, 2000
7160 Approaches to Göteborg, 1983
7167 Marstrand, 1989
7170 Helsingborg and Råå, 1999

338 Østersøen Midt og Polen

1254 Borgholm - Kalmar, 1990
1362 Øland to Gotland with Kalmarsund, 1992
1454 Kalmarsund, 1884
1461 Jershöft to Rixhöft, 1929
1539 Papenwasser und die Oder bis Stettin., 1904
1623 Kalmarsund, 1884
1678 Hanö Bucht, Schwedische Küst, 1934
1679 Gewässer um Øland und Gotland, 1937
2339 The Coast of Denmarck and Sweden, from Falsterbon to Schanckenes, ye Coast of Pomerren from ye Island of Rugen to Rygshead., 1785 c.
2340 A Chart of PRUSSIA and Coerland, from Rygshead to Der Winda., 1785 c.
2441 Kalmar Sund, 1715
2471 Kalmar Sund, 1715
2797 Østersøen Midten mellem Bornholm og Gotland, 1753
2798 Østersøen, Polens og Litauens kyst til Gotland, 1752
2827 Østersøen Midten mellem Bornholm og Gotland, 1753
2828 Østersøen, Polens og Litauens kyst til Gotland, 1752
2906 Plan de la Rade Dantzick et de l'Entrée de la Vistule. samt Plan du Cours de la Vistule et de la Ville de Dantzick., 1787
2912 Plan de la Rade, des Ports, des Bassins et de la Ville Carlscrona, à la Côte de Suéde, Province de Blekinge., 1788
2913 Plan Particulier de la Rade, du Port et de l'Arsenal de Marine Carlscrona à la Côte de Suéde, Province de Blekinge., 1788
2968 Planche med toninger af Øland., 1817
2975 Planche med toninger af Kurlands kyst., 1817
2976 Planche med toninger af Memel m.fl., 1817
2979 Kaart over Indløbet til Memel, 1819, 1817
3044 Planche med toninger af Kurlands kyst., 1817
3045 Planche med toninger af Memel m.fl., 1817
3231 Planche III med toninger for Kalmar og Öland, 1840 c.
3238 Planche X med toninger for Kurlands kyst., 1840 c.
3239 Planche XI med toninger for Memel til Reserhoft., 1840 c.
3242 Planche XIV Kaart over Indløbet til Memel, 1832, 1832
4296 De Custen van Denemarcken. en Sweden van Valsterbon tot Schenckenes, als mede de custen van Pomeren van 't eylant Rugen tot Rygshooft, 1680
4297 Caerte van Prvyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda., 1680
4340 A Draught of the Baltick from Copenhagen to Derwinda., 1723
4341 A Draught of the Baltick from the Rose Head to the Island Dago., 1723
4346 A Draught of Slithamn Harbour or Bay on the East side of Gothland. + A Draught of Caples Wyk or Bay., 1723
4353 De Custen van Sweden tusschen Calmer en Landsort- 'tgat van Stocholm., 1683 c.
4379 Pas Caert van Pruyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda., 1683 c.
4452 Nieuwe Paskaart voor een Gedelte vande Oost-Zee., 1700 c.
7058 Approaches to Swinoujscie and Szczecin., 1995

340 Østersøen N for Gotland til Åland

1253 Landsort - Visby - Ølands N.Udde, 1999
1270 Baltic Sea, Gotland to Saaremaa, 1994
1283 Øster-Søen efter det af Hr Oberst Lieutenant Ridder Gust af Klint i , Kaart over den Syd-Østlige Deel af Stokholm i Aaret 1810 udgivne Kaart, 1813
1284 Special Chart öfver Kusten från Söderhamn til Stockholm ..., 1779 c.
1296 Hafen von Riga, 1996
1309 Gotland, 1998
1375 Østersjön Södra delen, 1935
1502 Østersjön Landsort - Häradskär, 1930
1503 Södermanlands Skärgård, 1932
1505 Østersjön Landsort - Nyköping - Arkö, 1933
1514 Østersjön Innloppen till Västervik, 1929
1626 Stockholms Skärgård, 1874
2031 Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwål Øjarna Gottland och Øland I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2032 Special Passcharta Øfwer een Deel af Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Edsnabben att utw sa Stockholms-Skærgården medh Heele Cousten intill Gefle ... Finska Skærgården till Åbo i P. Geddas Østersøkort, 1695
2034 Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Altifrån Sandhamn till Riga , Innehållandes Iemwål Moösund, samt Øjarna Øsel och Dagon, Petter Geddas Østersøkort, 1695
2342 A Chart of Lyfland and East Fynland between Der Winda and Revel with ye Islands of Aland, 1785 c.
2343 A Chart of ye Coast of Sweden from Oeland to Stockholm, 1785 c.
2344 The Channell of Abbo or Uttoy - A Chart of Stockholm Leith, 1785 c.
2799 Østersøen, Midten mellem Gotland og Ålandsøerne, 1752
2802 Gotland, Farøsund samt planer for Furesund ved Gotland, Visby m.fl., 1757 c.
2803 Rigabugten med Dagø og Øsel = Hiiumaa og Saaremaa, 1751
2804 Riga Indløbet til, 1757 c.
2805 Saaremaa, plan fra NW-siden, 1752
2829 Østersøen, Midten mellem Gotland og Ålandsøerne, 1752
2832 Gotland, Farøsund samt planer for Furesund ved Gotland, Visby m.fl., 1757 c.
2833 Rigabugten med Dagø og Øsel = Hiiumaa og Saaremaa, 1751
2834 Riga Indløbet til, 1757 c.
2835 Saaremaa, plan fra NW-siden, 1752
2877 Carte Réduite de la Baltique (I-ere Feuille) Contenant les Trois Entrées, Depuis Christianopel au Nord, jusqu'à Rugenwalde au Sud., 1786
2878 Carte Réduite de la Baltique (II-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, depuis Cimbritz-Hamn jusqu'à Calmar, celles de Poméranie et de Prusse, depuis Rugenwalde jusqu'à Sakenhausen, 1786
2879 Carte Réduite de la Baltique (III-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, les Iles Gotland, Oesel, Dago et le Golfe de Livonie, 1786
2880 Carte Réduite de la Baltique (IV-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, au Nord, l'Entrée du Golfe de Bothnie; à l'Est, Celles du G. de Livonie et du G. de Finlande, 1786
2908 Carte Réduite du Golfe de Livonie ou Golfe de Riga, avec Les Iles Oesel et Dago., 1787
2909 Plan de la Riviere de Duna depuis son Embouchure jusqu'à Riga, dáprés les Sondes et les Relèvemend faits, en 1785, par M. le Chevalier du Clesmeur., 1787
2910 Plan de Baies de Mustel-Hamn et Tago-Laht à la Côte du N. O. de l'Ile d'Oesel., 1788
2915 Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn., 1787
2916 Plan des Passes et Mouillages des Skjärena de Stockholm depuis Lands-Ort jusqu'à Gronskär., 1787
2917 Planer på svenskekysten ved Stockholm: Sandhamn, Led-Sund, Bar-Sund, Flysø-Sund, Mar-Sund og Eckerø-Sund., 1787
2918 Plan des Passes d'Utö, à l'Entrée du Golfe de Bothnie. + Passage de Sand-Hamn au N.E. des Skiärena de Stockholm., 1790
2919 Plan du Port et de la Ville Stockholm d'après les Plans Suédois., 1787
2920 Farvandet inden for Stockholm til Arboga, 1787 c.
2921 Villes et Chateaux de la Côte de Suéde sur la Baltique, 1787 c.
2922 Carte Réduite d'une partie de la Côte Occidentale du Golfe de Bothnie depuis Stockholm j'usqu'à Söder-Hamn, d'apres la Carte Suédoise de 1788., 1788
2969 Planche med toninger af Gotland, 1817
2970 Planche med toninger af Gotland, Faarø, Gotska Sandø, 1817
2971 Planche med toninger af Bare Sund til Landsort og Hovedskær, 1817
2972 Planche med toninger af Sandhamn til Hangø, 1817
3232 Planche IV med toninger for Hoborg, Gotland og Faarø, 1840 c.
3233 Planche V med toninger for Hoborg, Gotland, Carlsøerne, Gotska Sandø og Faarø, 1840 c.
3234 Planche VI med toninger for Bare Sund, Landsort, Stockholms Skærene m.fl., 1840 c.
4134 Situations-Plan von dem Hafen zu Pillau 1850., 1850
4300 Caarte van Sweden. Van Oelandt tot aen Stocholm:, 1680
4307 Caerte van Stocholmse Liet., 1680
4342 A Draught of the Baltick from the isle of Oeland to Revel including Gothland Riga &c., 1723
4347 A Large Draught of the Passage of Stockholm from Suderarmen to the Dollers Castle, 1723
4348 A Draught of the Passage of Stockholm from Landsort to Dollers-Castle, 1723
4349 A Draught of the Passage of Stockholm from Landsort to Suderarmen with the remarkable Rocks & Islands Sea-ward., 1723
4382 Pas Caert van Sweden van Oelandt tot Stocholm, 1683 c.
4383 Caarte van 't gat van Abbo, ofte Uttoy. Op nieuwe aldus uytgegeven. + Caarte van Stochomse Liet., 1683 c.
4496 Passkaart Voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Schenkkenes, tot aan Stokholm, 1700 c.
4497 Nieuwe Paskaert van het Stockholmse Liet. Waar in te sien is alle Hunne Eylanden Riffen en Klippen, seer Naukuerigh op gestelt en van Veel Fouten Verbetert., 1700 c.
5156 Gulf of Riga, 1990
7504 Riga and Approaches, 2000
7512 Rozewie to Ventspils, 1996
7530 Approaches to Stockholm, 1997

342 Botniske Bugt

1122 Botten Wiken Södra Delen, 1861
1123 Sundsvalls Bugten från Hudiksvall til Ørnsköldsvik, 1861
1260 Skärgårdshavet - Saaristomeri, 1940
1363 Gulf of Bothnia, 1981
1364 Gulf of Bothnia - Saaristomeri and Ålands Hav, 1989
1365 Gulf of Bothnia - Saaristomeri and Ålands Hav, 1989
1366 Gulf of Bothnia - Isokari to Gåshållan, 1983
1452 Hernosand District, Sweden, 1900 c.
1480 Botniske Bugt, 1880
1624 Norra Qvarken, 1861
1625 Bottenviken Södra Delen, 1881
1627 Bottenviken Norra Delen, 1904
1628 Sundsvalls Bugten, 1861
1685 Bottenviken, 1881
1717 Bottenhafvet, 1882
1720 Norra Qvarken, 1861
1723 Gefle Bugten, 1858
1728 Bottenviken, 1864
1767 Øregrunds Skärgård, 1892
1778 Bottenhavet og Bottenvigen, 1832
1961 Bottenhavet, 1938
2028 Waxande Grad-Charta öfwer Norre-Botten Innehållandes alle Cousterne ifrån Gefle, och Åbo alt op till Tårneå I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2793 Botniske Bugt fra Ålandsøerne og mod nord., 1757 c.
2823 Botniske Bugt fra Ålandsøerne og mod nord., 1757 c.
2881 Botniske Bugt - uden titel, 1786 c.
2923 Villes de Suéde sur le Golfe de Bothnie., 1787 c.
2973 Planche med toninger af Finske kyst til Lovisa, 1817
3235 Planche VII med toninger for Sandhamn, Svenska Högar, Finska Utö, Hangö, 1840 c.
3245 Planche I Arholma-Baake Ålandshavet - Kysten mellem Gåsholm og Stor-Jungfrun, 1854
3246 Planche II Huddikswalls Skærgaard - Lungösund, 1854
3247 Planche III Kysten fra Storö til Högbonden indtil Umeå Skærgaard, 1854
3248 Planche IV Kysterne ved Vestre Quarken til Ratan og Wænnskærene, 1854
3249 Planche V Kysterne Kallvik til Torneå og Malör, 1854
4339 A General Draught of the Gulf of Bothnia and Part of the Gulf of Finland, 1723
4498 Nieuwe Paskaart Van de Noord Bodem Beginnende aen de Oost Zyde van Abo tot Torne en aende Westkant van Torne tot Gafle door Claes J. Vooght geometra., 1700 c.
7335 Karte von dem Bothnischen Meerbusen - Botniske Bugt S, 1758
7336 Ferner Vorstellung des Bothnischen Meerbusens - Botniske Bugt N, 1758
7338 Karte der Gegenden von Torneå - Tornio, 1758
7516 Saaristomeri and Ålands Hav, 1989

344 Finske Bugt

1252 East Part of the Gulf of Finland, 1997
1259 Ristniemi - Viipuri = Mys Krestovyj - Vyborg, 1993
1297 Kronstädter Fahrwasser, Russische Küste, 1994
1302 Entrance to the Gulf of Finland, 1997
1303 Gulf of Finland, 1998
1325 Estonian Territorial Sea and index for national charts, 1994
1718 Finske Bugt, 1891
1722 Finske Bugt, 1858
1732 Finska Viken, 1868
1733 Gulf of Finland, 1884
2033 Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Nembl: den Finska-Botten I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2341 The Coast of Lyfland and east Finland from ye Wybourgh and to Elsenvos., 1785 c.
2806 Finske Bugt, E-lige del, 1751
2807 Estland NW-kyst, 1757 c.
2808 Finland, S-kyst Hanko, 1757 c.
2809 Finland, S-kyst omkring Ekenæs, 1757 c.
2810 Finske Bugt Midterste del, 1751
2811 Estland, kysten E for Tallin, 1757 c.
2812 Finland, S-kyst Helsingforsområdet, 1752
2813 Estland, N-kyst midterste del, 1752
2814 Finske Bugt - O Sur Sari, 1757 c.
2815 Finske Bugt E-lige Del, 1757 c.
2816 Finland, S-kyst E-lige del, 1757 c.
2817 Finland S-kyst, samling øer - ikke identificeret., 1748
2818 Finland S-kyst E-ligste del, 1747
2819 Viborg, indsejlingen til, 1757 c.
2820 Skt. Petersborg, indsejlingen til, 1750
2836 Finske Bugt, E-lige del, 1751
2837 Estland NW-kyst, 1757 c.
2838 Finland, S-kyst Hanko, 1757 c.
2839 Finland, S-kyst omkring Ekenæs, 1757 c.
2840 Finske Bugt Midterste del, 1751
2841 Estland, kysten E for Tallin, 1757 c.
2842 Finland, S-kyst Helsingforsområdet, 1752
2843 Estland, N-kyst midterste del, 1752
2844 Finske Bugt - O Sur Sari, 1757 c.
2845 Finske Bugt E-lige Del, 1757 c.
2846 Finland, S-kyst E-lige del, 1757 c.
2847 Finland S-kyst, samling øer - ikke identificeret., 1748
2848 Finland S-kyst E-ligste del, 1747
2849 Viborg, indsejlingen til, 1757 c.
2850 Skt. Petersborg, indsejlingen til, 1750
2882 Carte Réduite du Golfe de Finland. Passes d'Orren-grund, de Djupberget &c. Passes pour la Rade de Hangô-Udd, 1787
2883 Carte Réduite de la Partie Occidentale du Golfe de Finlande, 1787
2884 Carte Réduite de la Partie Orientale du Golfe de Finlande, 1787
2924 Plan des Passes et du Port de Helsingfors et Sveaborg sur le Golfe de Finlande, Côte de Niland., 1789
2925 Carte d'une partie de la Côte de Karelie depuis la Rivière de Kymmenjusqu'à Kalvi-jarvi-Laht, Comprenant les Iles et Bancs d'Aspo-gadan., 1789
2926 Carte d'une partie de la Côte de Karelie depuis Kalvijarvi-Laht jusqu'au Golfe de Gmeleuka., 1789
2927 Carte du Golfe de Wibourg à la Côte de Karèlie., 1789
2928 Plan des Passes et du Mouillage des Perkels-Skarenou Aspo-Gadan, dans le Sud de Friederichs-Hamn, à le Côte de Karelie., 1789
2929 Carte des Iles, des bancs et des Passes Hoch-Land entre la Côte de Karélie et celle d'Esthonie., 1789
2930 Plan des Bancs, des Passes et du Port de Roger-Wick aujourd'hui Port-Baltique à la Côte d'Esthonie., 1789
2931 Plan des Passes, de la Rade et du Port de Revel à la Côte d'Esthonie., 1789
2932 Plan des Baies de Igosala, Kolko, Papon, Mon et Kasper, à la Côte d'Esthonie., 1789
2933 Carte Réduite de la Partie la plus Orientale du Golfe de Finlande, depuis l'Ile Sesk-Jar, jusqu'à St. Petersbourg., 1789
2934 Plan de l'Ile de Retu-Sari ou Rotlin-Ostrow et de la Rade de Kronstadt à la Côte d'Ingrie., 1789
2935 Plan des Ports, de la Ville, de l'Arsenal de Marine, de la Citadelle et du Port Kronschlott de Cronstadt., 1789
2936 Plan de la Ville de St. Petersbourg. à l'Embouchure de la Newa, d'après le plan original Russe, en 9 Feuilles., 1789
2974 Planche med toninger af kyster i den Finske Bugt, 1817
3041 Atlas de Finlande No. 26 Phares, 1898
3043 Planche med toninger af kyster i den Finske Bugt, 1817
3236 Planche VIII med toninger for Jussari Ø, Porkala, Sveaborg, Lovisa m.fl., 1840 c.
3237 Planche IX med toninger for Hogland, Revel, Odensholm, Svarfverort m.fl., 1840 c.
3250 Planche VI Norrskærene ved Wasa til Björneborg, 1854
4298 Pascaert van Lyflant ende Oost-Finlandt, van der Winda tot aen de hoeck van Alandt ende voort tot Revel., 1680
4299 De Zee-custen van Liiflandt. En Oost Finlandt van Wolfs-oort tot aen Wyborgh., 1680
4306 Caerte van 't gat van Abbo ofte Vittoy., 1680
4350 A Draught of the Road of Hangøø in Finland, 1723
4351 A Draught of the Harbour of Crownslote, 1723
4380 Pas kaart van Liiflandt en Oost Finlandt. van der Winda tot aende hoeck van Alant en voort tot Revel., 1683 c.
4381 De Zee kusten van Liiflandt, ende Oost Finlandt, van Wolfs-oort tot Wyborgh., 1683 c.
4500 Paskaart voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Lemsaal tot Beooste Kok als mede de Kust van oost Finlandt. Van 't Alandse Haff tot Parna. Waar in ook vervat is d' Eylande Oesel, en Dagho., 1700 c.
4501 Nieuwe Paskaert Voor een Gedeelte Van de Ost Zee Beginnende 2 Myl bewesten Broklom tot aen Strellen, als mede de Kust van Oost Vinlandt. Beginnende van Parna tot aen de Schans ter Ny Zynde, 1700 c.