Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

313 Jyllands E-kyst

1079 Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875., 1875 c.
1083 Isefjord, 1915
1088 Aarhus Bugt og tilstødende Farvande, 1939
1092 Farvandet Nord for Fyn samt Horsens og Vejle Fjord, 1931
1099 Odense Fjord, 1921
1107 Hirsholmene med omgivende Farvand, 1874
1398 Samsø Bælt, 1965
1399 Aarhus Bugt og tilstødende farvande, 1958
1400 Farvandet Nord for Fyn, 1972
1556 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1651 Limfjord mit Mariager und Randers Fjord, 1943c
1670 Isefjord, 1915
1758 Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord, 1850
1762 Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord, 1850
1776 Roskilde Fjord, 1967
1783 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1842 Århus Bugt, Koraldybet ved Ryes Flak NE for Århus, 1980 c.
1843 Ålborg Havn, indsejling til havnen, udviklingsområde, 1983
1846 Limfjorden, 1958
1876 Samsø Bælt, 1961
1877 Samsø Bælt, 1975
1878 Samsø Bælt, 1984
1879 Limfjorden Aalborg-Thyborøn, 1980
1881 Limfjorden Hals til Aalborg, 1927
1882 Mariager Fjord, 1986
1883 Randers Fjord, 1980
1884 Århus Bugt, 1990
1885 Horsens Fjord, 1980
1886 Farvandet nord for Fyn, 1984
1887 Odense Fjord, 1993
1888 Isefjord, 1986
1889 Ålborg Bugt, 1987
1927 Vejle Fjord, 1980
2101 A Description of the outtermost coastes of Jutland both of the belt side & of the North Sea side as they are situated between Aelburger Diep or haven and Rijncopen, 1586
2400 Aarhus Havn 1800-1935, 1935
2419 Limfjorden, 1694
2420 Farvandene omkring Vendsyssel, 1695
2424 Fladstrand og Hirsholmene, 1695
2425 Aarhus Bugten, 1697
2431 Samsø, 1691
2437 Isefjorden, 1691
2449 Limfjorden, 1694
2450 Farvandene omkring Vendsyssel, 1695
2454 Fladstrand og Hirsholmene, 1695
2455 Aarhus Bugten, 1697
2461 Samsø, 1691
2467 Isefjorden, 1691
2713 Samsø Bælt, 1980
2725 Opmaaling udfor Frederikshavn, Jens Sørensen 1694-95, 1695
2726 Opmaaling udfor Hirsholmene, Jens Sørensen 1694-95, 1695
2727 Kaart over Fladstrands Syndre Rehd med omliggende Grunde, 1796
2728 Farvandet udfor Frederikshavn, Meyers Opmaaling af 1832, 1832
2729 Farvandet udfor Frederikshavn. Frederikshavns Havnevæsens Opmaaling af 1868., 1868
2730 Farvandet udfor Frederikshavn. Prem. Lieut. Oldenburgs Opmaaling af 1872-74., 1874
2731 Farvandet udfor Frederikshavn. Kommissionens Opmaaling af 1878., 1878
2732 Sammenstilling af 1-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2733 Sammenstilling af 2-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2734 Sammenstilling af 3-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2735 Sammenstilling af 4-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2736 Hirsholmene med omgivende Farvand, Meyers Opmaaling af 1832., 1832
2737 Græsholmen og Farvandet Nordost derfor, Kommissionens Opmaaling af 1878., 1878
2738 Sammenstilling af Opmaalingerne i Farvandet ved Hirsholmene, 1878
2739 Kaart over Farvandet ved Frederikshavn og Hirsholmene, 1878 c.
2758 Strandingskaart I II III IV, 1876
2895 Plan de Lime-Fiord à la Côte Orientale du Jutland, sur le Cattegat., 1786
2947 Oversigtskort over Fyrliniesystemet imellem Aalborg og Hals., u.a.
2949 Røsnæs Puller Fyr. (Nordefter)., 1939
3036 Thyborøn Kanal, 1892
3037 Odense Fjord og Odense Havn, 1904
3306 Toningsmærker paa den Jydske Kyst, 1816
4027 Frederikshavn Havn, 1895
4431 Indløbet til Fladstrand. Copi efter Originalkaartet Jens Sørensen 1694-1695., 1695
4907 Østlige Del af Kort Nr. 104 Limfjorden samt Mariager- og Randers Fjord, 1926
4908 Limfjorden Aalborg-Løgstør, 1982
4909 Limfjorden Hals til Aalborg, 1953
4910 Mariager Fjord, 1927
4911 Randers Fjord, 1934
4912 Horsens Fjord, 1938
4913 Farvandet Nord for Fyn, 1984
4914 Odense Fjord, 1927
4915 Odense Fjord, 1983
4937 Vejle Fjord, 1980
4938 Snævringen, Lille-Bælt, 1980
4968 Limfjorden Hals til Aalborg, 1953
4969 Limfjorden Hals til Aalborg, 1982
5082 Farvandet nord for Fyn, 1965
5114 Limfjorden Hals til Aalborg, 1982
5115 Limfjorden Thyborøn - Mors, 2000
5116 Limfjorden Mors - Løgstør, 2000
5117 Århus Bugt, 1998
5125 Snævringen, Lille-Bælt, 1996
7440 Farvandet nord for Fyn, 1997
7442 Isefjord, 1980
7443 Roskilde Fjord, 2000
7444 Læsø Rende, 2002