Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

312 Kattegat & oversejlingskort

1046 Seirø - opmålingskort mellem Samsø, Røsnæs og Sejrø foretaget 1869-1870., 1869-71
1105 Professor Lous's Chart of the Cattegat, 1829
1125 Kattegat, 1906
1126 Kattegat, 1906
1134 Le Cattegat, 1891
1209 Kattegattet, 1874
1210 Kaart over Kattegattet, 1827
1211 Sundet nordfra med Isefiorden, 1845
1212 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1214 Sundet nordfra, med Isefiorden, 1845
1343 Kattegat SW-lige Del, 1979
1395 Kattegat Nordlige del, 1965
1396 Kattegat Nordlige del, 1965
1397 Kattegat Sydlige del, 1965
1414 Samsøbælt kopi med indtegnet opmålingsområde ved Sejrø, 1875
1605 Kattegat, 1906
1606 Kattegat, 1906
1607 Kattegat, 1906
1608 Kattegat Sydlige Del, 1911
1635 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1643 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1644 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1700 Kattegattet, 1886
1701 Kattegattet III Øster-Renden, 1860
1702 Kattegattet I Skagen med Omgivelser, 1860
1729 Kattegat, 1906
1760 Das Kattegat, 1896
1774 Kattegat, 1906
1781 Kattegattet, 1846
1793 Kattegattet, 1874
1868 Kattegat, 1979
1869 Kattegat, 1980
1870 Kattegat, 1998
1871 Kattegat Nordlige Del, 1959
1872 Kattegat Sydlige Del, 1952
1873 Kattegat Sydlige Del, 1975
1874 Kattegat Sydlige Del, 1980
1875 Kattegat Sydlige Del, 1980
1890 Kattegat S for Anholt, 1986
1980 Pas-Caarte van't Schager-Rack de Sondt en de Belt, 1660c
1982 Kattegat Sydvestlige Del (Samsø-Bælt), 1909
1984 Hatterrev - Røsnæs, 1950c
2043 Kattegattet, 1831
2100 Kattegattet, 1867
2104 Søe-Kaart over Kattegattet med fliid afstreget efter Skibs Compasserne som paa denne tiid har 16° Nordwestrings Misvisning., 1770
2422 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad, 1706
2426 Hesselø med Lysegrunden, 1697
2452 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad, 1706
2456 Hesselø med Lysegrunden, 1697
2712 Kattegat Sydlige del, 1980
2714 Kattegat SW-lige del, 1980
2794 Kattegat, 1757 c.
2824 Kattegat, 1757 c.
2891 Carte Réduite d'une Partie de la Côte de Suède sur le Cattegat depuis Sorteskär, jusqu'à Morup-Tange, 1786
2896 Carte Réduite de la Partie Méridionale du Cattegat, Contenant les Entrées des deux Belts, une partie des Iles de Séelande, de Fionie et du Jutland, 1786
3288 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1800
3296 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1810
3305 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1816
3784 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1803
4046 Kattegat, 1970
4274 Pascaerte van Schager-Rack. Vande Pater-nosters als mede Maesterlant tot aen Kol, oock hoe dese landen van Schagen gelegen zyn., 1680
4333 A Draught of the Cattegute And Part of Norway from the isle of Mardow to the Koll and from the Holmes to the Scaw & Elsinore &c., 1723
4360 Pascaerte van Schager-Rack ende Sonde van de Paternosters en 't rif van Schagen en tot Elseneur, Valsterbon en Steden., 1683 c.
4456 Pass Kaart over Kattegat med Høy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776 og efter de seneste Astronomiske Observationer og Geographiske Maalinger ... af Christian Carl Lous ..., 1776
4457 Kattegattet, 1860 c.
4460 Et nyt retvisende Søe-Kaart Over Kattegattet, strækkende sig fra Kiøbenhavn til Færder i Norge .. af Capitaine ved Søe-Etaten A. Lous og Professor og Navigations Directeur C. C. Lous ... 1769, 1769
4491 Paskaert van t' Schager-Rak Seo't by de Oost-vaerende Zee Luyden gemeenlyk bezylt wort ..., 1700 c.
4609 Pass Kaart over Kattegat. Udgivet fra Det Kongelige Søekaartearchiv i 1800., 1800
4898 Kattegattet, 1886
4906 Kattegat Sydlige Del, 1965
4965 Kattegat Nordlige Del, 1948
4966 Kattegat Nordlige Del, 1952
4967 Kattegat Sydlige Del, 1952
5064 Kort over Kysten ved Skagen 1787-1882, 1882
5075 Ældre Opmaalinger af Limfjordens Indløb ved Hals, 1793
5076 Kort over Limfjordens Indløb ved Hals, 1873
5080 Kattegat, 1965
5081 Samsø Bælt, 1965
5112 Kattegat Nordlige del, 1996
5113 Kattegat Sydlige Del, 1995
5118 Kattegat Samsø Bælt, 2005
5162 Kattegat - Samsø Bælt, 1999