Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

310 Danmark, oversejlingskort

1050 Nordsøen og Østersøen, 1665 c.
1055 Danmark med omgivende Farvande, 1945
1056 Danmark med omgivende Farvande, 1946
1154 Daniæ, Frisiæ, Groningæ et orientalis Frisiæ Littora Apud R & I. Ottens., 1730 c.
1155 Dannemark et des entrees dans la mer Baltique..., 1693 c.
1336 Danmark med omgivende farvande, 1984
1337 Danmark med omgivende farvande, 1984
1444 Lystbådehavne i Danmark, 1994
1472 Baltic Sea, sheet a, Denmark, 1862
1713 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland, 1848
1735 Kattegat, Sound and Belts, 1898
1785 Danmark, 1965
1830 Danmark, 1592
1847 Danmark, 1944
1853 Danmark med omgivende farvande, 1984
1854 Danmark med omgivende farvande, 1998
1855 Danmark med omgivende farvande, 1968
1856 Danmark med omgivende farvande, 1987
1857 Danmark med omgivende farvande, 1999
1983 Caerte van Oostlant, 1560
1989 Carte de la Mer de Dannemark et des entrées dans la Mer Baltique, contenant les Bancs, Passes, Isles et Costes depuis Norden et le Cap Der-neus jusques a Rostock et Valsterbon i Le Neptune Francois, 1693
2106 Specielt Kort om Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde, 1890c
2107 Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31. December 1882, 1882 c.
2325 A Chart of the Belt and Sound, 1785 c.
2371 Cornelis Anthonisz: Kort over Danmark og omliggende Lande, 1560 c.
2416 Oversigtskort over Danmark, 1695 c.
2446 Oversigtskort over Danmark, 1695 c.
2740 A Chart shewing the Sea Coasts of the Bellt, Wedersound, Melversound, with all the Adjacent Islands., 1675
2744 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1956
2753 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2754 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2760 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.O. ved S. A. Philipsen., u.a.
2761 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.V. ved S. A. Philipsen., u.a.
2762 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af N.V. ved S. A. Philipsen., u.a.
2763 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen., u.a.
2765 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2766 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2767 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2768 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2769 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2770 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2771 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2772 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2773 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2774 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2775 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2776 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen, u.a.
2788 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen, u.a.
2789 Isberetningskort, følgeblad til isberetningen 7/2 1940. Lbnr. 46, 1940
2790 Blindkort, der er forlægget for isberetningskortene. Konturer og navne - uudfyldt, u.a.
2871 Neptune du Cattegat et de la Mer Beltique. Recueil. Per le Comte Claret de Fleurieu., 1809
2875 Carte Réduite de la partie Méridionale-Orientale du Catte Gat depuis Salö jusqu'à Landscrona, 1787
2940 Isberetningsskema 7/2 1940. Lbnr. 46, 1940
2941 Indberetningsskema for forekomster af is på 252 lokaliteter i Danmark - uudfyldt, u.a.
2964 Kort over Nordsøen og Østersøen omkring Danmark - ingen titel, 1665 c.
3040 Oversigtskort over Fyr og Fyrskibe 1560-1900, Danmark, 1960
3055 Caerte van Oostlant, 1560
3634 Danmark med omgivende Farvande. Oversigt over Tvangsruter., 1945
4336 A Large Chart of the Sound and Belt, 1723
4337 Five Plans: Masterland, Gottenborg, Stralsond, Wismer, Usedom, 1723
4432 A Chart of the two Channels goeing into the Baltique Sea one Through Catte-Gat and the Sound and the other Through the Belt, 1675
4433 Daniæ, Frisiæ, Groningæ et Orientalis Frisiæ Littora. Apud Fred. de Wit, 1680 c.
4438 Nieuwe Pascaert van de Sond ende Beldt Met de onder Behoorende Eylanden ... T'Amsterdam. By Ioannes van Keulen …, 1681 c.
4439 Dania, Jutia, Holsatia, Scandia. Exc: Christoph: Weigelio., 1716 c.
4447 Pascaert van Schager-Rack, De Belt, en de Orisondt; tot in de Oost Zee ... 't Amsterdam. By Joannes van Keulen., 1690 c.
4669 Kaart over Belterne og Sundet med den forreste Deel af Øster-Søen. Udgivet 1799, 1799
4670 Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar..., 1783
4818 Danmark med omliggende farvande - Kort C, 1950
5061 Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31te December 1882, 1884
5062 Strandinger paa Danmarks Kyster 1881, 1884
5063 Strandinger for Maaneder og Dage - Oktober 1860 til 4. August 1882, 1884
5083 Sundet og Bælterne, 1965
5086 Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø, 1965
7420 Danmark med omgivende farvande, 1984
7421 Danmark med omgivende farvande, 1950
7422 Danmark med omgivende farvande. Oversigt over tvangsruter, 1944