Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
300 Danske farvande, søkort 310 Danmark, oversejlingskort
312 Kattegat & oversejlingskort
Læsø, Anholt, Hesselø, Sejrø
313 Jyllands E-kyst
med fjordene og Limfjorden, Århus Bugt, Samsø Bælt samt farvandet nord for Fyn, Isefjord og Roskilde Fjord
314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn
Kolding Fjord, Als, Flensborg Fjord, Svendborgsund, Tåsinge, Langeland, Ærø, Kalundborg, Nakskov
316 Øresund
Køge Bugt, Fakse Bugt, København - havn og red, Helsingør, Falsterbo
318 Farvandet S for Sjælland
Smålandsfarvandet, Bøgestrømmen, Grønsund, Guldborgsund, Lolland-Falster
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

310 Danmark, oversejlingskort

1050 Nordsøen og Østersøen, 1665 c.
1055 Danmark med omgivende Farvande, 1945
1056 Danmark med omgivende Farvande, 1946
1154 Daniæ, Frisiæ, Groningæ et orientalis Frisiæ Littora Apud R & I. Ottens., 1730 c.
1155 Dannemark et des entrees dans la mer Baltique..., 1693 c.
1336 Danmark med omgivende farvande, 1984
1337 Danmark med omgivende farvande, 1984
1444 Lystbådehavne i Danmark, 1994
1472 Baltic Sea, sheet a, Denmark, 1862
1713 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland, 1848
1735 Kattegat, Sound and Belts, 1898
1785 Danmark, 1965
1830 Danmark, 1592
1847 Danmark, 1944
1853 Danmark med omgivende farvande, 1984
1854 Danmark med omgivende farvande, 1998
1855 Danmark med omgivende farvande, 1968
1856 Danmark med omgivende farvande, 1987
1857 Danmark med omgivende farvande, 1999
1983 Caerte van Oostlant, 1560
1989 Carte de la Mer de Dannemark et des entrées dans la Mer Baltique, contenant les Bancs, Passes, Isles et Costes depuis Norden et le Cap Der-neus jusques a Rostock et Valsterbon i Le Neptune Francois, 1693
2106 Specielt Kort om Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde, 1890c
2107 Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31. December 1882, 1882 c.
2325 A Chart of the Belt and Sound, 1785 c.
2371 Cornelis Anthonisz: Kort over Danmark og omliggende Lande, 1560 c.
2416 Oversigtskort over Danmark, 1695 c.
2446 Oversigtskort over Danmark, 1695 c.
2740 A Chart shewing the Sea Coasts of the Bellt, Wedersound, Melversound, with all the Adjacent Islands., 1675
2744 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1956
2753 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2754 Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2760 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.O. ved S. A. Philipsen., u.a.
2761 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.V. ved S. A. Philipsen., u.a.
2762 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af N.V. ved S. A. Philipsen., u.a.
2763 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen., u.a.
2765 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2766 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2767 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen, u.a.
2768 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2769 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2770 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2771 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2772 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2773 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2774 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2775 Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen, u.a.
2776 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen, u.a.
2788 Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen, u.a.
2789 Isberetningskort, følgeblad til isberetningen 7/2 1940. Lbnr. 46, 1940
2790 Blindkort, der er forlægget for isberetningskortene. Konturer og navne - uudfyldt, u.a.
2871 Neptune du Cattegat et de la Mer Beltique. Recueil. Per le Comte Claret de Fleurieu., 1809
2875 Carte Réduite de la partie Méridionale-Orientale du Catte Gat depuis Salö jusqu'à Landscrona, 1787
2940 Isberetningsskema 7/2 1940. Lbnr. 46, 1940
2941 Indberetningsskema for forekomster af is på 252 lokaliteter i Danmark - uudfyldt, u.a.
2964 Kort over Nordsøen og Østersøen omkring Danmark - ingen titel, 1665 c.
3040 Oversigtskort over Fyr og Fyrskibe 1560-1900, Danmark, 1960
3055 Caerte van Oostlant, 1560
3634 Danmark med omgivende Farvande. Oversigt over Tvangsruter., 1945
4336 A Large Chart of the Sound and Belt, 1723
4337 Five Plans: Masterland, Gottenborg, Stralsond, Wismer, Usedom, 1723
4432 A Chart of the two Channels goeing into the Baltique Sea one Through Catte-Gat and the Sound and the other Through the Belt, 1675
4433 Daniæ, Frisiæ, Groningæ et Orientalis Frisiæ Littora. Apud Fred. de Wit, 1680 c.
4438 Nieuwe Pascaert van de Sond ende Beldt Met de onder Behoorende Eylanden ... T'Amsterdam. By Ioannes van Keulen …, 1681 c.
4439 Dania, Jutia, Holsatia, Scandia. Exc: Christoph: Weigelio., 1716 c.
4447 Pascaert van Schager-Rack, De Belt, en de Orisondt; tot in de Oost Zee ... 't Amsterdam. By Joannes van Keulen., 1690 c.
4669 Kaart over Belterne og Sundet med den forreste Deel af Øster-Søen. Udgivet 1799, 1799
4670 Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar..., 1783
4818 Danmark med omliggende farvande - Kort C, 1950
5061 Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31te December 1882, 1884
5062 Strandinger paa Danmarks Kyster 1881, 1884
5063 Strandinger for Maaneder og Dage - Oktober 1860 til 4. August 1882, 1884
5083 Sundet og Bælterne, 1965
5086 Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø, 1965
7420 Danmark med omgivende farvande, 1984
7421 Danmark med omgivende farvande, 1950
7422 Danmark med omgivende farvande. Oversigt over tvangsruter, 1944

312 Kattegat & oversejlingskort

1046 Seirø - opmålingskort mellem Samsø, Røsnæs og Sejrø foretaget 1869-1870., 1869-71
1105 Professor Lous's Chart of the Cattegat, 1829
1125 Kattegat, 1906
1126 Kattegat, 1906
1134 Le Cattegat, 1891
1209 Kattegattet, 1874
1210 Kaart over Kattegattet, 1827
1211 Sundet nordfra med Isefiorden, 1845
1212 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1214 Sundet nordfra, med Isefiorden, 1845
1343 Kattegat SW-lige Del, 1979
1395 Kattegat Nordlige del, 1965
1396 Kattegat Nordlige del, 1965
1397 Kattegat Sydlige del, 1965
1414 Samsøbælt kopi med indtegnet opmålingsområde ved Sejrø, 1875
1605 Kattegat, 1906
1606 Kattegat, 1906
1607 Kattegat, 1906
1608 Kattegat Sydlige Del, 1911
1635 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1643 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1644 Das Kattegat Nördlicher Teil, 1932
1700 Kattegattet, 1886
1701 Kattegattet III Øster-Renden, 1860
1702 Kattegattet I Skagen med Omgivelser, 1860
1729 Kattegat, 1906
1760 Das Kattegat, 1896
1774 Kattegat, 1906
1781 Kattegattet, 1846
1793 Kattegattet, 1874
1868 Kattegat, 1979
1869 Kattegat, 1980
1870 Kattegat, 1998
1871 Kattegat Nordlige Del, 1959
1872 Kattegat Sydlige Del, 1952
1873 Kattegat Sydlige Del, 1975
1874 Kattegat Sydlige Del, 1980
1875 Kattegat Sydlige Del, 1980
1890 Kattegat S for Anholt, 1986
1980 Pas-Caarte van't Schager-Rack de Sondt en de Belt, 1660c
1982 Kattegat Sydvestlige Del (Samsø-Bælt), 1909
1984 Hatterrev - Røsnæs, 1950c
2043 Kattegattet, 1831
2100 Kattegattet, 1867
2104 Søe-Kaart over Kattegattet med fliid afstreget efter Skibs Compasserne som paa denne tiid har 16° Nordwestrings Misvisning., 1770
2422 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad, 1706
2426 Hesselø med Lysegrunden, 1697
2452 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad, 1706
2456 Hesselø med Lysegrunden, 1697
2712 Kattegat Sydlige del, 1980
2714 Kattegat SW-lige del, 1980
2794 Kattegat, 1757 c.
2824 Kattegat, 1757 c.
2891 Carte Réduite d'une Partie de la Côte de Suède sur le Cattegat depuis Sorteskär, jusqu'à Morup-Tange, 1786
2896 Carte Réduite de la Partie Méridionale du Cattegat, Contenant les Entrées des deux Belts, une partie des Iles de Séelande, de Fionie et du Jutland, 1786
3288 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1800
3296 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1810
3305 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1816
3784 Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord, 1803
4046 Kattegat, 1970
4274 Pascaerte van Schager-Rack. Vande Pater-nosters als mede Maesterlant tot aen Kol, oock hoe dese landen van Schagen gelegen zyn., 1680
4333 A Draught of the Cattegute And Part of Norway from the isle of Mardow to the Koll and from the Holmes to the Scaw & Elsinore &c., 1723
4360 Pascaerte van Schager-Rack ende Sonde van de Paternosters en 't rif van Schagen en tot Elseneur, Valsterbon en Steden., 1683 c.
4456 Pass Kaart over Kattegat med Høy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776 og efter de seneste Astronomiske Observationer og Geographiske Maalinger ... af Christian Carl Lous ..., 1776
4457 Kattegattet, 1860 c.
4460 Et nyt retvisende Søe-Kaart Over Kattegattet, strækkende sig fra Kiøbenhavn til Færder i Norge .. af Capitaine ved Søe-Etaten A. Lous og Professor og Navigations Directeur C. C. Lous ... 1769, 1769
4491 Paskaert van t' Schager-Rak Seo't by de Oost-vaerende Zee Luyden gemeenlyk bezylt wort ..., 1700 c.
4609 Pass Kaart over Kattegat. Udgivet fra Det Kongelige Søekaartearchiv i 1800., 1800
4898 Kattegattet, 1886
4906 Kattegat Sydlige Del, 1965
4965 Kattegat Nordlige Del, 1948
4966 Kattegat Nordlige Del, 1952
4967 Kattegat Sydlige Del, 1952
5064 Kort over Kysten ved Skagen 1787-1882, 1882
5075 Ældre Opmaalinger af Limfjordens Indløb ved Hals, 1793
5076 Kort over Limfjordens Indløb ved Hals, 1873
5080 Kattegat, 1965
5081 Samsø Bælt, 1965
5112 Kattegat Nordlige del, 1996
5113 Kattegat Sydlige Del, 1995
5118 Kattegat Samsø Bælt, 2005
5162 Kattegat - Samsø Bælt, 1999

313 Jyllands E-kyst

1079 Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875., 1875 c.
1083 Isefjord, 1915
1088 Aarhus Bugt og tilstødende Farvande, 1939
1092 Farvandet Nord for Fyn samt Horsens og Vejle Fjord, 1931
1099 Odense Fjord, 1921
1107 Hirsholmene med omgivende Farvand, 1874
1398 Samsø Bælt, 1965
1399 Aarhus Bugt og tilstødende farvande, 1958
1400 Farvandet Nord for Fyn, 1972
1556 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1651 Limfjord mit Mariager und Randers Fjord, 1943c
1670 Isefjord, 1915
1758 Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord, 1850
1762 Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord, 1850
1776 Roskilde Fjord, 1967
1783 Samsøbelt med Isefjord, 1875
1842 Århus Bugt, Koraldybet ved Ryes Flak NE for Århus, 1980 c.
1843 Ålborg Havn, indsejling til havnen, udviklingsområde, 1983
1846 Limfjorden, 1958
1876 Samsø Bælt, 1961
1877 Samsø Bælt, 1975
1878 Samsø Bælt, 1984
1879 Limfjorden Aalborg-Thyborøn, 1980
1881 Limfjorden Hals til Aalborg, 1927
1882 Mariager Fjord, 1986
1883 Randers Fjord, 1980
1884 Århus Bugt, 1990
1885 Horsens Fjord, 1980
1886 Farvandet nord for Fyn, 1984
1887 Odense Fjord, 1993
1888 Isefjord, 1986
1889 Ålborg Bugt, 1987
1927 Vejle Fjord, 1980
2101 A Description of the outtermost coastes of Jutland both of the belt side & of the North Sea side as they are situated between Aelburger Diep or haven and Rijncopen, 1586
2400 Aarhus Havn 1800-1935, 1935
2419 Limfjorden, 1694
2420 Farvandene omkring Vendsyssel, 1695
2424 Fladstrand og Hirsholmene, 1695
2425 Aarhus Bugten, 1697
2431 Samsø, 1691
2437 Isefjorden, 1691
2449 Limfjorden, 1694
2450 Farvandene omkring Vendsyssel, 1695
2454 Fladstrand og Hirsholmene, 1695
2455 Aarhus Bugten, 1697
2461 Samsø, 1691
2467 Isefjorden, 1691
2713 Samsø Bælt, 1980
2725 Opmaaling udfor Frederikshavn, Jens Sørensen 1694-95, 1695
2726 Opmaaling udfor Hirsholmene, Jens Sørensen 1694-95, 1695
2727 Kaart over Fladstrands Syndre Rehd med omliggende Grunde, 1796
2728 Farvandet udfor Frederikshavn, Meyers Opmaaling af 1832, 1832
2729 Farvandet udfor Frederikshavn. Frederikshavns Havnevæsens Opmaaling af 1868., 1868
2730 Farvandet udfor Frederikshavn. Prem. Lieut. Oldenburgs Opmaaling af 1872-74., 1874
2731 Farvandet udfor Frederikshavn. Kommissionens Opmaaling af 1878., 1878
2732 Sammenstilling af 1-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2733 Sammenstilling af 2-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2734 Sammenstilling af 3-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2735 Sammenstilling af 4-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn, 1878
2736 Hirsholmene med omgivende Farvand, Meyers Opmaaling af 1832., 1832
2737 Græsholmen og Farvandet Nordost derfor, Kommissionens Opmaaling af 1878., 1878
2738 Sammenstilling af Opmaalingerne i Farvandet ved Hirsholmene, 1878
2739 Kaart over Farvandet ved Frederikshavn og Hirsholmene, 1878 c.
2758 Strandingskaart I II III IV, 1876
2895 Plan de Lime-Fiord à la Côte Orientale du Jutland, sur le Cattegat., 1786
2947 Oversigtskort over Fyrliniesystemet imellem Aalborg og Hals., u.a.
2949 Røsnæs Puller Fyr. (Nordefter)., 1939
3036 Thyborøn Kanal, 1892
3037 Odense Fjord og Odense Havn, 1904
3306 Toningsmærker paa den Jydske Kyst, 1816
4027 Frederikshavn Havn, 1895
4431 Indløbet til Fladstrand. Copi efter Originalkaartet Jens Sørensen 1694-1695., 1695
4907 Østlige Del af Kort Nr. 104 Limfjorden samt Mariager- og Randers Fjord, 1926
4908 Limfjorden Aalborg-Løgstør, 1982
4909 Limfjorden Hals til Aalborg, 1953
4910 Mariager Fjord, 1927
4911 Randers Fjord, 1934
4912 Horsens Fjord, 1938
4913 Farvandet Nord for Fyn, 1984
4914 Odense Fjord, 1927
4915 Odense Fjord, 1983
4937 Vejle Fjord, 1980
4938 Snævringen, Lille-Bælt, 1980
4968 Limfjorden Hals til Aalborg, 1953
4969 Limfjorden Hals til Aalborg, 1982
5082 Farvandet nord for Fyn, 1965
5114 Limfjorden Hals til Aalborg, 1982
5115 Limfjorden Thyborøn - Mors, 2000
5116 Limfjorden Mors - Løgstør, 2000
5117 Århus Bugt, 1998
5125 Snævringen, Lille-Bælt, 1996
7440 Farvandet nord for Fyn, 1997
7442 Isefjord, 1980
7443 Roskilde Fjord, 2000
7444 Læsø Rende, 2002

314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn

1076 Little Belt, 1921
1078 Store Belt (Samsøe Beltet), 1832
1085 Farvandet syd for Fyn, 1922
1089 Lille-Bælt, 1913
1090 Lille-Bælt Sydlige Del, 1936
1093 Kolding Fjord, 1941
1096 Store-Bælt Nordlige Del, 1908
1100 Lille-Bælt, 1913
1102 Lille-Bælt, 1913
1103 Farvandet syd for Fyn, 1945
1113 Store Belt (Samsøe Beltet), 1832
1133 Lillebælt, Snævringen, 1976
1213 Storebelt, 1872
1356 Little Belt and Kieler Bucht, 1992
1401 Store-Bælt, 1965
1402 Store-Bælt, 1965
1403 Store-Bælt Nordlige del, 1966
1404 Store-Bælt Sydlige del, 1967
1405 Lille-Bælt, 1965
1446 Store-Bælt, 1912
1583 Lillebelt, 1874
1584 Store-Bælt, 1908
1603 Nakskov Fjord, 1928
1671 Storebælt, 1931
1695 Store Bælt, 1931
1761 Lillebelt, 1874
1763 Lillebelt, 1874
1792 Store Belt (Samsøe Beltet), 1832
1908 Storebælt Nordlige del, 1960
1909 Storebælt N-lige del, 1965
1910 Storebælt N-lige del, 2004
1911 Storebælt S-lige del, 1995
1912 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1989
1913 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1989
1914 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1992
1915 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1994
1916 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1998
1917 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 2005
1918 Nakskov Fjord, 1983
1919 Kalundborg Fjord, 1980
1920 Lillebælt Nordlige del, 1980
1921 Lillebælt Nordlige del, 1980
1922 Lillebælt S-lige del, 1987
1923 Lillebælt S-lige del, 1996
1924 Haderslev Fjord, 1965
1925 Flensborg Fjord, 1985
1926 Als Sund og Sønderborg Bugt, 2001
1981 Lille Belt, 1850
2041 Store Belt (Samsøe Beltet), 1832
2428 Bælterne og den vestlige Østersø, nordlige Blad, 1692
2429 Bælterne og den vestlige Østersø, sydlige Blad, 1692
2430 Taasinge, 1690
2458 Bælterne og den vestlige Østersø, nordlige Blad, 1692
2459 Bælterne og den vestlige Østersø, sydlige Blad, 1692
2460 Taasinge, 1690
2716 Storebælt Nordlige Del, 1976
2717 Storebælt Sydlige Del, 1978
2718 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1980
2719 Lillebælt, 1965
2901 Carte Réduite du Grand Belt, entre les Iles de Séelande, Fionie, Langeland et Laaland., 1787
4481 A Carde of the Beldt with all the Sea coastes, Bounds, and Site of the Countries called Laland, unto Steuens head., 1588 c.
4493 Nieuwe Pascaert van de Sond ende Beldt Met de onder behoorende Eylanden, 1700 c.
4681 Store Belt Langelands Beltet med Smaalandene, 1835
4881 Kalundborg Fjord, 1966
4920 Storebælt, 1931
4921 Storebælt N-lige del, 1984
4922 Storebælt S-lige del, 1945
4923 Storebælt S-lige del, 1985
4924 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1946
4925 Storebælt mellem Sprogø og Langeland, 1980
4926 Lille-Bælt, 1965
4927 Lillebælt Nordlige del, 1980
4928 Lillebælt S-lige del, 1987
4929 Haderslev Fjord, 1941
4930 Haderslev Fjord, 1980
4931 Flensborg Fjord, 1954
4932 Flensborg Fjord, 1985
4933 Als Sund og Sønderborg Bugt, 1930
4934 Als Sund og Sønderborg Bugt, 1980
4935 Kolding Fjord, Lille-Bælt, 1943
4936 Kolding Fjord, Lille-Bælt, 1980
4944 Farvandet syd for Fyn, 1983
4945 Svendborg Sund, 1941
4946 Svendborg Sund, 1980
4947 Rudkøbing Løb, 1980
4973 Store-Bælt, 1949
4974 Store-Bælt, 1953
4975 Lille-Bælt, 1949
5039 Storebælt Sydlige Del, 1976
5084 Store-Bælt Nordlige Del, 1966
5085 Store-Bælt Sydlige Del, 1967
5120 Storebælt N-lige del, 1999
5121 Storebælt S-lige del, 1995
5122 Kalundborg Fjord, 1994
5123 Lillebælt S-lige del, 1998
5124 Flensborg Fjord, 1974
5148 Storebælt Middle Part, 2000
5163 Storebælt Northern Part, 1998
5164 Storebælt Southern Part, 1998
7174 Snævringen and Kolding Fjord, 1996
7439 Bælthavet, 1999
7446 Lillebælt N-lige del, 1998

316 Øresund

1054 Chart of the Straits between Denmark and Sweden ..., 1801
1082 Sundet, 1914
1086 København med Løbene dertil, 1920
1104 Sundet Sydlige del, 1944
1110 Carte du Detroit du Sond ..., 1693
1111 Carte du Detroit du Sond ..., 1800 c.
1112 Sundet emellan Sverige och Dannemark., 1804
1124 København, 1918
1127 Sundet Nordlige Blad, 1922 c.
1128 Straits between Denmark and Sweden ..., 1801
1129 Detroit du Sund., 1801
1130 Sundet, 1914
1132 Sundet, 1903
1135 Øresund, 1842
1136 Generalkortet over Sundet og Kjøge Bugt, 1850
1137 Øresund [fra Hven til Kullen], 1770 c.
1153 De Sondt en Belt, 1660 c.
1288 Kopi af Området S for Amager fra ældre kort., 1693
1344 Københavns Red, 1978
1345 Københavns Red, 1989
1460 Special Retvisende Siöe Kaart fra Cronburg til Høyerup Kierke paa Stevens, 1775
1604 Sundet, 1898
1664 Sundet Nordlige Del, 1943
1696 Sundet med opgangen til Østersøen, 1843
1697 Kjøbenhavn med Løbene dertil, 1840
1698 Sundet med opgangen til Østersøen, 1843
1775 København med Løbene dertil, 1912
1777 Københavns Red, 1965
1779 Speciel Kort over Sundet samt Kiøge Bugt, 1846
1780 København med Løbene dertil, 1840
1790 Sundet, 1882
1845 Stormfloden 1872, vragkort, 1872
1891 Sundet og Bælterne Nordlige Del, 1956
1892 Sundet og Bælterne Nordlige Del, 1976
1893 Sundet og Bælterne Nordlige Del, 1980
1897 Sundet, 1965
1898 Sundet, 1975
1899 Sundet N-lige del, 2001
1900 Sundet N-lige del, 2001
1901 Sundet S-lige del, 2001
1902 Sundet S-lige del, 2003
1903 Københavns Red, 1961
1904 Københavns Red, 1965
1905 Sundet Midterste del, 1998
1906 Sundet Midterste del, 2001
1907 Sundet Midterste del, 2003
1950 Fakse Bugt, 1980
1990 Carte du De Troit du Sond, contenant les costes de l'Isle de Zelande, comprises entre Nicopen et l'Isle de Meun et celles du Schonen. Depuis la Pointe de Kol jusque a Valsterbon i Le Neptune Francois, 1693
2042 Special Misvisende Siöe Kaart At seyle Fahrvandet ind paa Helsingiørs Rehd, 1771
2099 The Sea Mappe of the Sond, the most famous part of whole Dennemarck euen as it appeareth on both the sides when you seyle..., 1588
2103 Special Misvisende Siöe Kaart At seyle Fahrvandet ind paa Helsingiørs Rehd om Natte Tider efter de 3de nye andlagde Fyhre paa Sædlandske Wallen, 1771
2105 Richtig Affrids paa Grundene i mellem Amag Falsterboe Malmøe oc Saltholm, baade vd  Distands oc Diubde Aller ydmyglgst Aff Bagge Wandel Ao 1653, 1653
2108 Stormfloden 1872, vragkort, 1872
2326 A Large Chart of the Sound Going into ye Baltick Sea, 1785 c.
2399 Kjøbenhavns Havn - Havnens udvikling 1863-1918, 1918 c.
2432 Øresund, 1720
2433 København, 1700 c.
2434 Københavns omegn, 1720
2462 Øresund, 1720
2463 København, 1700 c.
2464 Københavns omegn, 1720
2466 Faksebugten og Bøgestrømmen, 1715
2494 Special Retvisende Siöe Kaart Øresund, 1775
2715 Københavns Red, 1980
2747 Saltholm und Drako mit den Zeichen aus der See, 1700 c.
2748 Per illustri et Generosissimo Baroni Dno CORNELIO ANKARSTIERNA Sacæ Regæ Majis Sveciæ Ammiraldo etc: Charta hæcce hydrographica humiliter a .. P. Gedda, 1695
2749 Øresund, udsnit, forlæg for årbogsillustration 1958, 1958 c.
2795 Øresund, 1757 c.
2825 Øresund, 1757 c.
2897 Carte Réduite du Sund Contenant une partie des Côtes de la Skanie et de l'Ile de Séelande, depuis le Cap Kullen jusqu'à Trelleborg, 1786
2898 Plan du Passage du Sund, 1786
2899 Plan de la Rade et des Passes de Copen-Hague., 1787
2946 The Grounds - Presented by Majer Wright & Co. Elsinore 1880, 1880
2948 Farvandet ved København, u.a.
3153 Zee Caerte vande Sondt, 1585
3227 Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herumligenden Gegend von Seeland und Schonen, nebst der Königlich-Dänischen Haupt und Residentz Stadt Copenhagen ..., 1720 c.
3310 Falsterbo-Skanør, 1948 c.
3311 Falsterbo-Skanør symbolforklaring til stadepladsmærker for Stettins område 1579, 1948 c.
3312 Falsterbo-Skanør, 1948 c.
3313 Falsterbo-Skanør, 1948 c.
3314 Falsterbo-Skanør, topografiske detaljer, 1948 c.
3315 Falsterbo-Skanør, topografiske detaljer, 1948 c.
3431 Plan af Københavns Havn med nærmeste Farvande hvorpaa indlagt: Havneraadets Plan til Havnens Udvidelse mod Nord med Anlæg paa Inderredens Vestside., 1883
3432 Københavns Indre Red, 1884
3433 Københavns Indre Red hvorpaa indlagt det af Indenrigsministeriet ved Resolution af 25. April 1884 approberede Anlæg paa Inderreden., 1884
3442 Københavns Indre Red hvorpaa indlagt det af Indenrigsministeriet ved Resolution af 25. April 1884 approberede Anlæg paa Inderreden., 1884 c.
3464 Helsingørs Havn 1863. Udført i C. M. Tegners lith. Inst. Kjbhvn., 1863
3863 Carte du Sund. Carte No. 17, 1800 c.
4025 Fairburn's Plan of the Fortifications of Copenhagen with the Islands of Amag & Saltholm and their Rocks, grounds & Channels., 1801
4029 Helsingørs Havn, 1863 c.
4030 Helsingørs Havn, 1924
4036 Helsingørs Havn, 1863 c.
4037 Helsingørs Havn, 1863
4038 Helsingørs Havn, 1863 c.
4039 Øresundshavn projecteret af Louis Carlé, 1865
4040 Helsingør Havn, 1880
4041 Helsingør Havne, 1950
4042 Helsingør ca. 1850, 1850
4043 Helsingør, 1945 c.
4044 Lappegrunden, 1945 c.
4045 Helsingør, 1808
4047 Øresund, 1970
4053 Freti Danici or Svndt Accvratiss Delineatio., 1620 c.
4067 Sundet og Belterne, Nordlige Blad, 1891
4080 Hven, 1700 c.
4335 A Draught of the Sound &c., 1723
4444 Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge, zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herümligenden Gegend von Seeland und Schonen …, 1720 c.
4469 Kjøbenhavns indre Red. Plan over det vedtagne Frihavns-Anlæg. Kjøbenhavn, Oktober 1892, 1892
4492 Nieuwe Afteekening van de Sond int groot tot Amsterdam by Gerard van Keulen et previleg., 1700 c.
4689 Freti Danici Orsvndt Accvratiss Delineatio., 1620 c.
4690 Freti Danici Orsundt Accuratissima Delineatio, cum Regis Sueciæ, Daniæ et Hollandia classibg. Ao. 1644, 1644
4698 Comm. Rer. germ. Liber III., 1600 c.
4700 Øresund, 1600 c.
4757 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland, 1848
4783 Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge, zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herümligenden Gegend von Seeland und Schonen ..., 1730 c.
4815 Sundet Nord med indtegnede flugtruter for Em. Z. Svitzers skibe 9/4 1940., 1943 c.
4896 Sundet, 1882
4897 København med Løbene dertil, 1840
4916 Sundet og Bælterne Nordlige Del, 1980
4918 Sundet N-lige del, 1978
4919 Københavns Havn, 1980
4970 København med Løbene dertil, 1942
4971 Københavns Red, 1980
4972 Københavns Red, 1980
5040 Øresund Norra Delen, 1936
5119 Sundet N-lige del, 1998
5129 Fakse Bugt, 1965
5180 Øresund, 1842
5183 Carte du Détroit du Sund et d'une Partie Campagne de 1801., 1801
7152 Gammel Holm og dens nærmeste Omgivelser, København, 1855
7176 Københavns Havn, 2001
7177 The Sound Middle Part, 2001
7445 Københavns Havn, 2002

318 Farvandet S for Sjælland

1077 Smaalands-Farvandet Ø-del, Bøgestrøm, 1912
1080 Grønsund, 1923 c.
1091 Guldborg Sund Smålandsfarvandet, 1936
1094 Grønsund, 1864
1095 Smaalandsfarvandet Vestlige Del, 1935
1097 Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm, 1924
1098 Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm, 1924
1101 Smaalandsfarvandet Vestlige Del, 1935
1406 Smålandsfarvandet, 1971
1447 Smaalands-Farvandet østlige Del, Bøgestrømmen, 1912
1582 Bøgestrømmen med Farvandet Vordingborg Forbi, 1870
1666 Grønsund, 1893
1730 Store Belt - Langelands Beltet med Smaalandene, 1835
1757 Store Belt - Langelands Beltet med Smaalandene, 1835
1759 Smålandsfarvandet Østlige Del Bøgestrømmen, 1912
1791 Bøgestrømmen med Farvandet Vordingborg Forbi, 1870
1794 Grønsund, Smålandsfarvandet, 1927
1928 Smålandsfarvandet, 1980
1929 Smålandsfarvandet, 1980
1930 Smålandsfarvandet Ø-lige del Bøgestrømmen, 1980
1931 Grønsund Smålandsfarvandet Ø-lige del, 1980
1932 Grønsund Smålandsfarvandet Ø-lige del, 1980
1933 Guldborg Sund Smålandsfarvandet, 1980
1934 Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet, 1980
1935 Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet, 1999
2435 Farvandene om Sydsjælland, Møen og Nordfalster, 1716
2436 Faksebugten og Bøgestrømmen, 1715
2438 Kippinge ved Nordfalster, 1691
2440 Farvandene om Laaland og Falster, 1692
2465 Farvandene om Sydsjælland, Møen og Nordfalster, 1716
2468 Kippinge ved Nordfalster, 1691
2470 Farvandene om Laaland og Falster, 1692
4939 Smaalandsfarvandet Vestlige Del, 1965
4940 Smaalandsfarvandet Vestlige Del, 1965
4941 Grønsund, Smålandsfarvandet, 1955
4942 Guldborg Sund Smålandsfarvandet, 1936
4943 Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet, 1941
7441 Guldborg Sund, 1997