Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

260 Holland & Belgien, søkort

1159 Carte des entrées du Zuyder-Zee et de Lembs ..., 1710 c.
1160 Zeelandiæ Comitatus, 1760 c.
1263 Ost Vriessland van de zee Custen van Oost Vriesslandt, 1584
1267 Westerschelde - Oostende to Westkapelle, 1991
1441 Scheveningen to Ameland & Zuider Zee, 1914
1682 Hellevoetsluis und Zieriksee bis Dordrecht, 1939
1683 Reede von Dünkirchen, 1941
1771 Frieslandt, 1559
1992 Carte des Entrées du Suyder-Zee et de l'Embs avec les Isles Bancs et Costes comprises entre la Hollande et la Frise Orientale i Le Neptune Francois, 1693
1993 Carte des entrées de l'Escaut et de la Meuse avec bancs, Passes, Isles et Costes comprises entre Gravelines et Rotterdam i Le Neptune Francois, 1693
2321 A Chart of the South Sea. Texel & ye Fliestream with ye Amelander gat, 1785 c.
2401 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
2724 Overzichtskaart van de Vaarwegen van Nederland, 1996
2982 Kaart over Indløbene til Ost-Schelde efter et hollandsk Kaart leveret af Marchal Verhuell i 1809 til Ministeren for den franske Søe-Etat Hs. Excl. Hr. Vic. Admiral Decrès, 1809
2983 Toninger for Vlieland, Hollepoort, TerSchelling, Schiermonnikoog, Rottum, Borkum, Juist, Buissen, Norderney, Baltrum, Spikeroog, Langeroog, Wangeroog. Plan af Wangeroog., 1817
3032 Septem Provinciae Belgivm Foederatvm quad generalicii Hollandiæ audit, speciale mappa delineatum ..., 1748
3039 Port de Gand - Haven van Gent, 1948 c.
3057 Ostfriesische Küste, 1584
3095 Nieuwe Kaart, van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benerens het Vaarwater na Emden en Delfzijl, opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga ..., 1797
3357 Kaart over Indløbene til Ost-Schelde efter et hollandsk Kaart leveret af Marschal Verhuell i 1809 til Ministeren for den franske Søe Etat Hs. Exel. Hr. Vic. Admiral Decrès., 1809
3358 Toningsplanche for Vlieland - Terschelling, Schiermonnikoog til Wangeroog., 1816 c.
3435 Ligue des Corporations d'Anvers - Bond der Natien van Antwerpen - Plan du Port d'Anvers - Plan der Haven van Antwerpen met de verdeelingen voor het Vervoer van Koopwaren, 1924 c.
3436 Port of Ghent - Genterhafen - Port de Gand - Haven van Gent, 1930 c.
3437 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3438 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3439 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3754 Von Gallia - Von dem Land Flandern, 1600 c.
3755 Naauwkeurige Kaart van het Oude Nederland ou eenige aangrenzende Gewesten te Amsterdam by Isaak Tirion., 1738 c.
3756 Oude Kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam By Isaak Tirion. MDCCXLIX, 1749
3757 Naauwkeurige Kaart der Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Zestiende Eeuwe. Te Amsterdam By Isaak Tirion. MDCCLII., 1752
4106 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4107 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4108 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4269 Pascaarte vande Zuyder-Zee. Texel, ende Vlie-stroom, als mede t Amelander-gat., 1680
4270 Pascaarte vande Eemsen Als de oude ofte wester Eems en de Ooster Ems., 1680
4271 Pascaarte van't Vlje, 1680
4301 Cust van Hollant Tusschen de Maes ende Texel., 1680
4302 De Texel Stroom en de Gatten van Marsdiep., 1680
4303 Caerte van De Maase Ende het Goereesche gat., 1680
4304 De Custe van Zeeland. Begrypende in sich de Zee gatten, als van de Wielingen, Ter Veere.Zieric zee. Brouwers-haven, Goeree en de Maes., 1680
4305 De Cust van Vlaenderen. Beginnende vande Wielingen tot aende Hoofden, met alle haer fanden en droogten., 1680
4356 Pascaarte van de Zuyder-Zee. Texel, ende Vlie-stroom, als mede 't Amelander-gat., 1680 c.
4357 Zee-kaert van De Eemsen Als De Oude ofte Wester Eems, en De Ooster Eems. + Zee-kaert van 't Vlie, als mede een gedeelte van 't Amelander gat., 1683 c.
4384 De Cust van Hollandt Tusschen de Maes en Texel., 1683 c.
4385 De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep. + Caarte van De Mase Ende het Goereesche gat., 1683 c.
4386 De Cust van Zeelandt, Bevatende de gaten van de Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershave, Goeree, en de Maes., 1683 c.
4387 De Cust van Vlaenderen van de Wielingen tot aen de Hoofden, met alle haer sanden en droogten., 1683 c.
4480 De Haven van Antwerpen en hare uitbreiding - Antwerpens Havn og dens Udstrækning, 1950 c.
4485 Paskaarte van de Zuyder Zee met alle des Zelfs inkomende Gaaten: Soo als die op 't Zeckerts konnen Bezeylt worden: naa Haare Courekte Coursen Opdoeningen, Droogten en Diepten, 1700 c.
4486 Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland. Groeninger, Emider, en Keydingerland, Holstyn, Ditmarschen, en 't Eydersted; met de Riviere eylande Droogten en Diepte, die geleege zyn tussen Olant en Egmont op Zee., 1700 c.
4518 Nieuwe Pascaert Waar in te sien is de gaten van Texel en 't Vlie Met alle syn Mercken, diepte en droogte alles op't Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert., 1700 c.
4519 Nieuwe Paskaert Van de Kust van Hollandt Tussen Texel en de Maes waer in vertoont wert Alle syn diepten en drochten., 1700 c.
4520 Paskaerte van het inkoomen van de Maes Tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't Inkoomen van 't Goereesche gatt, tot aen Oude Hoornsluys., 1700 c.
4521 Pascaert Van 't Eylandt Roosenburg door de Oude en Nieuwe Maes tot aen Dordrecht en van daer door de Kill tot aen Oudehoornsluys., 1700 c.
4522 Paskaart van de Kusten van Zeeland Beginnende van de Maas,'tot aan de Wielingen., 1700 c.
4523 Nieuwe Pascaert Beuattende in sich de Kusten van Vlaenderen van de Wielingen tot de Hoofden., 1700 c.
5067 Hollands Kyst imellem Hoek van Holland og Helder, Kysten ved Ijmuiden, Havnen ved Ijmuiden, 1883
5068 Havnen ved Ijnuiden, 1883
5153 Dunkerque to Oostende, 1997
7040 Westerschelde - Vlisssingen to Baalhoek and Terneuzen-Gent Canal., 2001
7042 Noordzeekanaal including Ijmuiden, Zaandam and Amsterdam., 2000
7044 Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maaas, Oude Maas and Europort Hoek van Holland to Rotterdam., 2000
7045 Nieuwe Maaas, Oude Maas, Noord and Dordtsche Kil, Rotterdam to Moerdijk., 1999
7046 Valkenisse to Antwerp., 1998