Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

230 Skagerak, Jyllands W-kyst, søkort

1084 Horns Rev, 1911
1139 Oversigt Kaart over Skagerak og Kattegat., 1800-1870
1156 Jutland and the Islands of Omtren, 1700 c.
1208 Voxende Kaart over Skagerak eller Fahrvandet imellem Kattegattet og den norske Kyst, 1820
1258 Skagerak, 1990 c.
1342 Jyllands Vestkyst, 1978
1361 Esbjerg to Hanstholm, 1990
1393 Mittel-Hever to Thyborøn, 1967
1394 Jyllands Vestkyst, 1965
1412 Mer du Nord Côtes Ouest du Jutland et du Schleswig, 1892
1459 Voxende Kort over Skagerak eller Fahrvandet mellem Kattegattet og den Norske Kyst fra Færder til Lindesnæs med den svenske Kyst af Bohuslehn., 1812
1469 Jyllands Vestkyst med Opgangen til Skagerrak, 1882
1630 Skagerak, 1874
1749 Jyllands Vestkyst med Opgangen til Skagerak, 1882
1860 Skagerak, 1953
1861 Jyllands Vestkyst, 1953
1862 Jyllands Vestkyst, 1978
1863 Jyllands Vestkyst, 1983
1864 Horns Rev, 1952
1865 Graadyb, 1937
1866 Grådyb, 1978
1867 Lister Dyb, 1967
2029 Special Passchärta üfwer Skager-Rack Uthw sandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Frederikshall i Norrige alt till Landscrona I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2044 Voxende Kaart over Skagerak eller fahrvandet imellem Kattegattet og den norske kyst, 1820
2324 A Chart of Jutland and the islands of Omtren, 1785 c.
2417 Vestkysten af Sønderjylland og Holsten, 1695
2421 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Nordlige Blad, 1706
2447 Vestkysten af Sønderjylland og Holsten, 1695
2451 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Nordlige Blad, 1706
2536 Paas-Kaart van het Schager-Rak beginnende van Het Land van Noord-Oosten, tot de Sond en her inkomen van de Belt. Volgens opgeevinge van Capt. Jan Brandaris. opgesteld door Joannes van Keulen ..., 1750 c.
2711 Skagerrak, 1945
2741 The Situation of Jutland with the hauens Riuers, Shoals, and bankes of the Iles therof, from Boeuenbergen vnto the Ile of Silt., 1588 c.
2873 Carte Générale Réduite du Cattegat ou Schager-rack. Dressée ét Gravée en 1787., 1787
3059 Westküste - Jyllands Vestkyst, 1585
3062 Westküste, 1585
3071 Pascaarte vande Eylanden Stroomen en drochten aen de Cust van Iutlandt tuschen de Eyder en Rifhorn, 1623
3074 Paskaart van de Iutsche Cust. van Ees tot de Horn, 1669
3077 Jyllands Vestkyst S og Slesvig Holstens Vestkyst, 1695
3078 Rømø og Sild, 1689
3088 Kaart over Indløbet imellem Røm og Silt samt Havnen ved Silt. 1777 af Poulsen, Coffardie Capitain, 1777
3097 Neue nach wachsenden Graden entworfene Seecharte über die Westküste der Herzogtümer Schleswig und Holstein, nebst der Südwest Ecke von Iütland, mit den an dieser Küste belegenen Inseln, Sandbanken Ströhmen und Bakken etc., 1801
3112 Helgolanderbugten, 1841
4082 Esbjerg Havn 1910, 1910
4083 Esbjerg Havn 1910, 1910
4273 Pascaerte vande West en Oost cust van Jutlant. Als mede de Belt; Misgaders de Zee-cust van Holster, Mekelenborg en de Eylanden van Lalandt, Falster ende Meun., 1680
4334 A Draught of Part of Norway and Jutland From the Naze to Leofferland Island and from the Holmes to the Scaw on the Coast of Jutland, 1723
4359 Pascaert Vande Jutland en de Eylanden daer omtrent, 1683 c.
4361 De Zee kusten van Noorwegen Van Der Neus tot aen de Pater nosters Oock hoe de selve Landen van Jutlant gelegen zyn., 1683 c.
4434 Kaart over Aggercanalen saaledes som den befandtes i December 1836. Aflagt af J. P. Bluhme Capitaine i Søetaten., 1836
4488 Paskaarte vande West Kust van Jutland Van Busem tot aen't Jutsche Riff met alle zyn Eylanden daer onder begrepen seer Naeuwkenrich opghestelt en op syn Waare Hoochte geleydt., 1700 c.
4489 Nieuwe Pascaert van Jutlandt Van 't Jutsche Riff, tot aen de hoeck van Schagen als mede een gedeelte van de Custe van Noorwegen Beginnende van Der Neus tot aen Oxefoort, 1700 c.
4900 Horns Rev, 1911
4901 Horns Rev, 1978
4902 Grådyb, 1937
4903 Grådyb, 1987
4904 Lister Dyb, 1930
4905 Lister Dyb, 1978
4962 Horns Rev, 1948
4963 Horns Rev, 1952
4964 Graadyb, 1937
5065 Kort over Limfjordstangen med Thyborøn Kanal, 1886
5066 Thyborøn Kanal med tilgrænsende Partier i Aarene 1878-79, 1882 og 1885, 1885
5069 Havn ved Harboør med aaben Kanal til Limfjorden, 1883
5070 Havn ved Harboør med Kanal med Sluse til Limfjorden, 1883
5071 Havn ved Harboør uden Kanal, 1883
5072 Kort over Kysten ved Hirtshals 1804-1879, 1879
5073 Havn ved Hirtshals paa Pyntens Nordside., 1883
5074 Havn ved Hirtshals paa Pyntens Nordvestside., 1883
5078 Nymindegab, Rinkjøbing Fjord med Udløb, Nymindestrøm, 1878
5079 Canal between the Ringkjøbing Fjord and the Northsea and the Reclaiming of Land., 1862
5110 Jyllands Vestkyst, 1983
5111 Grådyb, 1003
5151 Skagerrak, 2000
7089 Grådyb., 1995
7436 Skagerak, 1996
7437 Horns Rev, 1978
7438 Lister Dyb, 1978