Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
200 Nordsøen & kontinentalsiden 210 Nordsøen oversejlingskort
220 Norges S-kyst, søkort
Fra svenske grænse til Lindesnes
230 Skagerak, Jyllands W-kyst, søkort
Fra Vadehavet til Skagen og Skagerak
240 Tyskland, Elben, Helgoland & nordfor, søkort
Fra Sild øer mod syd, Eideren, Tønning, Cuxhaven, Slesvig-Holsten, Tyske Bugt N, Helgolandsbugten
250 Tyskland, S for Elben, søkort
Tyske Bugt S, Ostfrisiske Øer, Jade, Weser og Emsen
260 Holland & Belgien, søkort
Vestfrisiske Øer, Zuidersøen, Schelde, Maas, Flandern, Texel m.fl.
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

210 Nordsøen oversejlingskort

1059 Kort over Strømmens Retning i Nordsøen, u.a.
1157 Nordsøen (u.titel), 1645 c.
1279 Charta öfver Nord Sjön, Grundad på säkra Astronomiske Chartor och Beskrifningar Observationer, Trigon. och Hydrogt. mätningar, 1797
1280 Kaart over Den Sydligste Deel af Nordsøen som almindeligen kaldes Hofden, 1826
1339 Nordsøen Nordlige del, 1986
1340 Nordsøen Midterste del, 1990
1341 Nordsøen Sydlige del, 1990
1348 Nordsøen Sydlige Del, 1978
1352 North Sea Offshore Charts Sheet 11, 1993
1360 Outer Silver Pit, North Sea, 1992
1388 North Sea Central Sheet, 1921
1411 Nordsøen Sydlige Blad, 1915
1477 Nordsøen, 1870 c.
1553 Nordsøen Nordlige Blad, 1915
1609 Nordsøen Nordlige Del, 1915
1634 Nordsøen Nordlige og Sydlige Blad, 1898
1655 Hoofden med Strædet ved Calais, 1853
1656 The Southern Part of the North Sea, 1888
1667 Nordsøen Sydlige Del, 1915
1668 Nordsøen Sydlige Del, 1915
1669 Nordsøen Sydlige Del, 1915
1673 Nordsøen Sydlige Del, 1915
1674 Nordsøen Nordlige Del, 1915
1680 Die Nordsee, Südlicher teil, 1939
1684 North Sea N&S Sheets, 1886c
1688 Nordsøen, 1875
1712 North Sea, 1884
1714 North Sea, 1884
1725 Nordsøen Nordlige Blad, 1898
1726 Nordsøen Sydlige Blad, 1898
1738 North Sea S Part - Flemish Banks Etc., 1877
1743 North Sea, 1916
1744 Die Nord-See, 1893
1745 North Sea, England to Texel, 1906
1747 Nordsøen, 1874
1748 Nordsøen, 1898
1750 North Sea, 1899 c.
1751 North Sea, 1884
1752 North Sea, 1884
1753 North Sea, 1884
1754 North Sea, 1884
1768 Nordsøen Sydlige Del, 1958
1769 Nordsøen Sydlige Del, 1958
1770 Nordsøen Sydlige Del, 1958
1773 Nordsøen Nordlige Del, 1915
1789 Nordsøen Nordlige og Sydlige Blad, 1915
1817 The North Sea from Government Surveys by A. G. Findlay, 1866
1824 North Sea South, Flemish Banks Sheet 1 & 2, 1906 c.
1826 Nordsøen Nordlige og Sydlige Blad, 1898
1827 Nordsen Nordlige Blad & Sydlige Blad, 1874
1834 North Sea, 1900 c.
1859 Nordsøen Nordlige del, 1974
1956 Nordsøen midterste del, 1974
1957 Nordsøen midterste del, 1978
1958 Nordsøen midterste del, 1978
1959 Nordsøen sydlige del, 1978
1973 Harwich to Terschelling and Cromer to Rotterdam, 1977
1974 Gabbard and Galloper Banks to Europort, 1985
1985 Kaart over Nord-Søen, 1814
1991 Carte de la Mer d'Allemagne, contenant les Bancs, Isles et Costes comprises depuis Bergen et les Isles Schetland jusques au Pas de Calais i Le Neptune Francois, 1693
2017 La Carte de Hollande, Zelande, Flandre, Picardie & Normandie, 1693
2038 Een ny Forbättrat General Passcharta ofwer Norr Siøn I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2045 Nordsøen, 1829
2046 Nordsøen, 1829
2243 North Sea Southern Part to Edinburgh, 1771
2244 North Sea Southern Part to Texel, 1771
2294 North Sea Southern Part to Edinburgh, 1774
2295 North Sea Southern Part to Texel, 1774
2316 A Chart of the North Sea, 1785 c.
2320 A Correct Chart of the Sea Coasts of England, Flanders, and Holland, 1785 c.
2365 A Chart of the North Sea, from the Forelands to North Bergen, and from the Scaw to the Orkneys and Shetland, 1777
2537 A New Reducted Sea Map of the whole Nort Sea Shewing all the rivers, harbours, grounds, depths and anchoring places in the same, 1750 c.
2743 North Sea English Channel and Bay of Biscay Index chart for use with NEMEDRI, 1956
2750 Carte de la Mer d'Allemagne Contenant les Bancs Isles et Costes Comprises depuis Bergen et les Isles Schetland jusques au Pas de Calais, 1693
2751 North Sea English Channel and Bay of Biscay Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2752 North Sea English Channel and Bay of Biscay Index chart for use with NEMEDRI, 1951
2759 Handy Chart of the Tides - The general Direction of the Tidal Streams in the North Sea., 1902
2764 Kort over Strømmens retning i Nordsøen med halv Ebbe ved Dover. Strømmens retning retvisende. Efter Admiral F. W. Beechey: Admiralty Tide Tables: og flere, u.a.
2777 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2778 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2779 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2780 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2781 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2782 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2783 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2784 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2785 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2786 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
2787 Tidevands Kort over Strømmen i Hofden. Efter engelske Admiralitets Tabeller og hollandske hydrographiske Kystkort ved S. A. Philipsen, u.a.
3063 Kanal u. südliche Nordseeküste (Westl. Teil), 1592
3068 Pascaarte van der Noord Zee, 1623
3104 Kaart over Nordsøen udgivet 1814, 1814
3155 Paskaart van een Gedeelte der Noort Zee Beginnende vande Maas tot Dronte en van Herwits tot C. Wrath..., 1700 c.
3608 Oversigtskort over Nordsøen-Østersøen til udtagning af distancer., 1946
3740 Pascaart Vande Noort-Zee..., 1650 c.
4003 Pascaert van de Noord Zee van Ameland tot de Hoofden. Amsterdam FdW. Mare Germanicum ab Amelandia ad Promontoria Caleti et Doveræ., 1700 c.
4091 Charte der Ost- und Nord-See, 1860 c.
4268 Pas Caart van de Noort Zee. Verthoonende in zich, alle de Custen en Havens daer rontom gelegen., 1680
4332 A New Chart of the North Sea, 1723
4355 Pas Caart van de Noort Zee. Verthoonende in zich, alle de Custen en Havens daer rontom gelegen., 1683 c.
4483 Nieuwe Paskaart vande Geheele Oosterze, en Noortze, Schip-vaart, Op Nieuws uyt ondervindingh, van 't Schrandre Stierlieder Naukeurig, 1700 c.
4484 Paskaart van ebb Gedeelte der Noort Zee Beginnende vande Maas tot Dronte, en van Herwits tot C. Wrath, met d'Orcades, Hitlant, Ferro, ende Lewys Eylanden als ook de Belt en Schager-rak, 1700 c.
4517 Nieuwe Paskaart van Texel tot Aande Hoofden Begrypende in zich de Zee-kusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaenderen., 1700 c.
4677 Kort over Strømmens Retning i Nordsøen med halv Ebbe ved Dover., u.a.
4686 Südlicher teil der Nordsee, Minenfreie Wege. Karte Minenfreier Wege Nr. 2 Ausgabe Dezember 1920, 1920
4895 Nordsøen Nordlige og Sydlige Blad, 1898
4899 Nordsøen Sydlige Del, 1965
4960 Nordsøen Nordlige del, 1974
4961 Nordsøen Sydlige del, 1978
4982 Die Nord-See Nordliche Blatt, 1893
4983 Die Nord-See Südliche Blatt, 1893
4994 Die Nordsee, Südblatt, 1945
5105 Nordsøen Nordlige del, 1994
5108 Nordsøen Midterste del, 1990
5109 Nordsøen Sydlige del, 1990
5155 North Sea Southern Sheet, 2001
5172 North Sea, 1993
5173 North Sea, 2001
7305 North Sea, 1979
7485 North Sea Southern Sheet, 1990
7486 North Sea Central Sheet, 1999
7487 North Sea Northern Sheet, 1993

220 Norges S-kyst, søkort

1221 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Jomfruland og til Grændsen med Sverig indbefattende Langesundsfiord op til Skeen samt hele Christiania Fiord, 1803
1257 Ny-hellesund - Lindesnes, 1990 c.
1264 Nieuwe Afteekening van het Soen Waater of Bogt van Ansloo opgegeren on afgeteekent voor Schipper Johan Hansen Heiiteman van Christiania, 1718 c.
1277 Special Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansand til Indlöbet af Langesundsfiord., 1801
1282 Pascaert van Noorwegen streckende van Els-burg tot Dronten Norvegiæ Maritimæ ab Els-Burgo ad Dronten., 1715
1311 Den Norske kyst fra Torbjörnskjær og Fulehuk til Rakkeboene, 1923
1314 Den Norske kyst Oslofjorden, 1977
1465 Kristianiafjorden fra Bastö til Lille Færder, 1867
1515 Den Norske Kyst - Sildeodden til Ytre Torungen, 1891
1592 Den Norske Kyst - Sildeodden til Ytre Torungen, 1891
1593 Den Norske Kyst - Jomfruland til Sildeodden, 1891
1594 Den Norske Kyst - Ytre Torungen til Lillesand og Justø, 1893
1595 Den Norske Kyst - Ytre Torungen til Lillesand og Justø, 1893
1596 Den Norske Kyst - Justø til Ny Hellesund, 1894
1597 Den Norske Kyst - Justø til Ny Hellesund, 1894
1598 Den Norske Kyst - Ny Hellesund til Lindesnes, 1895
1599 Den Norske Kyst - Ny Hellesund til Lindesnes, 1895
1618 Kristianiafjorden - fra Bastø til Lille Færder, 1867
1619 Den Norske Kyst - Tonsberg Tønde til Jomfruland, 1870
1645 Oslo Fjord, 1931
1681 Torungen bis Ulvöy, Norwegische Küste, 1939
1755 Kristianiafjorden fra Kristiania til Drøbak, 1865
1756 Kristianiafjorden fra Drammen til Drøbak, 1866
1796 Kristianiafjorden fra Jomfruland til Christiania, 1803
2059 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansand til Indlöbet af Langesundsfiord, 1801
2060 Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Iomfrueland og til Grændsen med Sverrig indbefattende Langesundsfiord op til Skeen samt hele Christiania Fiord, 1803
2327 A New and Exact Map of Part of the Coast of Norway. beginning at Long Sound w.th NE Coast thereof; also the Søen Water Dram. and Christiania Rivers., 1785 c.
2328 The Coast of Norway From y.e Naze to y.e Paternosters and Parts of Iutland., 1785 c.
2874 Carte Réduite de la Partie Septentrionale - Occidentale du Cattegat Depuis Linder-Næss ou Derneus, d'une part, et Holmen et Skagen, de l'autre, jusqu'à Quistrum, 1787
2885 Plan du Cap et des Mouillages de Linders-Næss ou Derneus, à l'extrémité Méridionale de la Norwège, 1786
2886 Plan des Ports de Flecker-Øe et Christian-Sand, en Norwège, 1786
2887 Plan de l'Entrée de l'Est du Port de Hammer-Sund à la Côte Orientale de Norwège sur le Cattegat, 1786
2888 Plan de Passes et du Port de Øster-Riis-Øer, à la Côte Orientale de Norwège sur le Cattegat, 1786
2889 Plan de la Baie de Lauervig et du Port de Friederichs-Waern en Norwège, 1786
2890 Carte Réduite du Golfe de Christiania en Norwège, 1786
4275 Custen van Noorwegen. Van der Neus. tot aen de Paternosters, oock hoe de selvige Landen van Iutlant gelegen syn., 1680
4467 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Jomfruland og til Grændsen med Sverig indbefattende Langesundsfiord op til Skeen samt hele Christiania Fiord ..., 1803
4490 Paskaert Voor een gedeelte van de Cust van Noorwegen Beginnende van Oxefoort tot aen Gottenborg, 1700 c.
7299 Oslofjorden, 1900
7702 Oslofjorden Northern Part, 1999
7704 Oslofjorden Southern Part, 1999

230 Skagerak, Jyllands W-kyst, søkort

1084 Horns Rev, 1911
1139 Oversigt Kaart over Skagerak og Kattegat., 1800-1870
1156 Jutland and the Islands of Omtren, 1700 c.
1208 Voxende Kaart over Skagerak eller Fahrvandet imellem Kattegattet og den norske Kyst, 1820
1258 Skagerak, 1990 c.
1342 Jyllands Vestkyst, 1978
1361 Esbjerg to Hanstholm, 1990
1393 Mittel-Hever to Thyborøn, 1967
1394 Jyllands Vestkyst, 1965
1412 Mer du Nord Côtes Ouest du Jutland et du Schleswig, 1892
1459 Voxende Kort over Skagerak eller Fahrvandet mellem Kattegattet og den Norske Kyst fra Færder til Lindesnæs med den svenske Kyst af Bohuslehn., 1812
1469 Jyllands Vestkyst med Opgangen til Skagerrak, 1882
1630 Skagerak, 1874
1749 Jyllands Vestkyst med Opgangen til Skagerak, 1882
1860 Skagerak, 1953
1861 Jyllands Vestkyst, 1953
1862 Jyllands Vestkyst, 1978
1863 Jyllands Vestkyst, 1983
1864 Horns Rev, 1952
1865 Graadyb, 1937
1866 Grådyb, 1978
1867 Lister Dyb, 1967
2029 Special Passchärta üfwer Skager-Rack Uthw sandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Frederikshall i Norrige alt till Landscrona I Petter Geddas Østersøkort, 1695
2044 Voxende Kaart over Skagerak eller fahrvandet imellem Kattegattet og den norske kyst, 1820
2324 A Chart of Jutland and the islands of Omtren, 1785 c.
2417 Vestkysten af Sønderjylland og Holsten, 1695
2421 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Nordlige Blad, 1706
2447 Vestkysten af Sønderjylland og Holsten, 1695
2451 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Nordlige Blad, 1706
2536 Paas-Kaart van het Schager-Rak beginnende van Het Land van Noord-Oosten, tot de Sond en her inkomen van de Belt. Volgens opgeevinge van Capt. Jan Brandaris. opgesteld door Joannes van Keulen ..., 1750 c.
2711 Skagerrak, 1945
2741 The Situation of Jutland with the hauens Riuers, Shoals, and bankes of the Iles therof, from Boeuenbergen vnto the Ile of Silt., 1588 c.
2873 Carte Générale Réduite du Cattegat ou Schager-rack. Dressée ét Gravée en 1787., 1787
3059 Westküste - Jyllands Vestkyst, 1585
3062 Westküste, 1585
3071 Pascaarte vande Eylanden Stroomen en drochten aen de Cust van Iutlandt tuschen de Eyder en Rifhorn, 1623
3074 Paskaart van de Iutsche Cust. van Ees tot de Horn, 1669
3077 Jyllands Vestkyst S og Slesvig Holstens Vestkyst, 1695
3078 Rømø og Sild, 1689
3088 Kaart over Indløbet imellem Røm og Silt samt Havnen ved Silt. 1777 af Poulsen, Coffardie Capitain, 1777
3097 Neue nach wachsenden Graden entworfene Seecharte über die Westküste der Herzogtümer Schleswig und Holstein, nebst der Südwest Ecke von Iütland, mit den an dieser Küste belegenen Inseln, Sandbanken Ströhmen und Bakken etc., 1801
3112 Helgolanderbugten, 1841
4082 Esbjerg Havn 1910, 1910
4083 Esbjerg Havn 1910, 1910
4273 Pascaerte vande West en Oost cust van Jutlant. Als mede de Belt; Misgaders de Zee-cust van Holster, Mekelenborg en de Eylanden van Lalandt, Falster ende Meun., 1680
4334 A Draught of Part of Norway and Jutland From the Naze to Leofferland Island and from the Holmes to the Scaw on the Coast of Jutland, 1723
4359 Pascaert Vande Jutland en de Eylanden daer omtrent, 1683 c.
4361 De Zee kusten van Noorwegen Van Der Neus tot aen de Pater nosters Oock hoe de selve Landen van Jutlant gelegen zyn., 1683 c.
4434 Kaart over Aggercanalen saaledes som den befandtes i December 1836. Aflagt af J. P. Bluhme Capitaine i Søetaten., 1836
4488 Paskaarte vande West Kust van Jutland Van Busem tot aen't Jutsche Riff met alle zyn Eylanden daer onder begrepen seer Naeuwkenrich opghestelt en op syn Waare Hoochte geleydt., 1700 c.
4489 Nieuwe Pascaert van Jutlandt Van 't Jutsche Riff, tot aen de hoeck van Schagen als mede een gedeelte van de Custe van Noorwegen Beginnende van Der Neus tot aen Oxefoort, 1700 c.
4900 Horns Rev, 1911
4901 Horns Rev, 1978
4902 Grådyb, 1937
4903 Grådyb, 1987
4904 Lister Dyb, 1930
4905 Lister Dyb, 1978
4962 Horns Rev, 1948
4963 Horns Rev, 1952
4964 Graadyb, 1937
5065 Kort over Limfjordstangen med Thyborøn Kanal, 1886
5066 Thyborøn Kanal med tilgrænsende Partier i Aarene 1878-79, 1882 og 1885, 1885
5069 Havn ved Harboør med aaben Kanal til Limfjorden, 1883
5070 Havn ved Harboør med Kanal med Sluse til Limfjorden, 1883
5071 Havn ved Harboør uden Kanal, 1883
5072 Kort over Kysten ved Hirtshals 1804-1879, 1879
5073 Havn ved Hirtshals paa Pyntens Nordside., 1883
5074 Havn ved Hirtshals paa Pyntens Nordvestside., 1883
5078 Nymindegab, Rinkjøbing Fjord med Udløb, Nymindestrøm, 1878
5079 Canal between the Ringkjøbing Fjord and the Northsea and the Reclaiming of Land., 1862
5110 Jyllands Vestkyst, 1983
5111 Grådyb, 1003
5151 Skagerrak, 2000
7089 Grådyb., 1995
7436 Skagerak, 1996
7437 Horns Rev, 1978
7438 Lister Dyb, 1978

240 Tyskland, Elben, Helgoland & nordfor, søkort

1106 Helgoland, 1800 c.
1275 Nieuwe verbeterde Wad en Buyten Kaart van het. Vlie tot Hamburg .., 1710
1416 Ansteuerung von Helgoland, 1942
1542 Helgoland, Elbe, Weser, Eider und Hever, 1762
1543 Weser, Elbe, Eider und Hever, 1778
1544 Plan de L'Embouchure de L'Elbe, 1812
1554 Elbmündung, 1910
1642 Deutsche Bucht, 1939
1652 Helgoland, 1943
1662 Deutsche Bucht, 1584c
1663 Indløb til Elben, 1721
1672 Deutsche Bucht, 1592
1675 Die Eider, Norder- und Süder Piep, 1943
1676 Elbmündung, 1943
1677 Die Elbe von Cuxhaven bis Brunsbüttel, 1942
1739 Helgoland Bay, 1885
1966 Deutsche Bucht, 1989
2323 A Chart of the Eems Elve, Weser, Eyder & ye Hever with the Holy Island, 1785 c.
2407 West-Küste von Schleswig-Holstein Südlicher Teil, 1898
2408 Lister Tief, 1904
2418 Elbmundingen til Hamburg, 1695
2448 Elbmundingen til Hamburg, 1695
2980 Helgoland, 1817
2981 Toninger af Cuxhaven, Neuwerk, Indløbet til Texel, Kirken i Gravesand, og i Briel, Calais, Dover, 1817
3058 Weser-, Elbe-, Eider- und Hever-Mündung, 1585
3064 Nordseeküste (östl. Teil), 1592
3065 Nieuwe Beschrijvinghe van alle de Eylanden ende Gaten der Zee, die geleghen zyn langs de custen van Vrieslandt Groeningerlandt Embderlandt etc., 1607
3066 Pascaarte vande westcuste van Jutlant ende Holsterlant vertoenende de gelegentheit van de Reviren de Elve de Eyder en de Hever ..., 1608
3067 Eidermündung, 1621
3070 Paskaart van de Weser, Elve en Eyder, 1623
3075 Paskaart vande Iade, Weser en Elve, 1682
3076 Unterelbe, 1695
3079 Der Mund der Elbe und der Weser, 1751
3080 Wad en Buyten Kaart van het Vlie tot Hamburg, 1710
3081 The Island of Holegaland, 1719
3082 Helgoland - Elben - latinsk titeltekst, 1721
3084 Kaarte van het Eyland Zilt., 1782
3085 Nieuwe accurate Passkaart Voornaamlijk Van het Helgeland, nade Elwe Weeser, Eijder en Hewer, 1762
3086 Helgoland til Weser, Cukshaven og Eider, 1768
3087 Charte von dem Hever Strohm nebst den Mündungen der Eyder, Elbe, Weser, und dea Schmaltiefs; nach Aufgabe des Capt. Hinr: Frahm Rosencrantz, in Riss gebracht von Simon Jansen in Husum 1776, 1776
3089 Das Caart van de Weser, Elbe, Eyder, en Hever, strekkende tot Graudiep, met Koningl: Privilegie, uyt gegeven door J:D: Trock., 1778
3091 Karte von einem Theile der Nordsee, des Elbe-Stroms, der Mündung der Weser etc., 1787
3092 Zee Kaart van't Helgoland op Verlangen der Hamburgsche Commercie Collegie opgenoomen in 'P Jaar 1787 van J. T. Reinke & J. A. Lange, 1787
3098 Karte von dem Mündungen der Elbe, Weser u. Jahde und von einem Theile der Nordsee. Auf Kosten der Hamburgischen Commerz Deputation herausgegeben Ao. 1802, 1802
3099 Karte von Eiderstrome aus der Westsee bis Tönningen. Nach dem Schiffs-Compasse, Variat. 20 gr. NW. Mit Beschreibung v. Brarens Lootsinspecteur., 1804 c.
3100 Chart of the Harbour of Heligoland from an Actual Survey made by Lieut. S. Dickinson of the Royal Engineers in the Year 1808., 1808
3101 Plan de l'Embouchure de l'Elbe levé Par Beautemps - Beaupré Hydrographe de la Marine, 1816
3105 Charte von der Mündung der Elbe bis Cuxhaven. Anno 1815, 1815
3106 Der Eyder Strom entworfen von I. G. S. Müller. Tönning 1828., 1828
3107 Revier-Karte von der Hewer Ausgenommen und Geometrish entworfen von dem St. P. Petersen in Husum 1817., 1817
3108 Charte von den Mündungen der Elbe und Weser, nebst einem Theile der Nordsee. Herausgegeben von der Hochlöblichen Schiffahrts- und Hafen-Deputation in Hamburg., 1825
3114 Binnen Helgoland, 1846
3115 Binnen Helgoland, 1846
3116 Charte der Elbmündung herausgegeben von der Schiffahrts- & Hafen-Deputation in Hamburg, 1846
3117 Helgoland, 1856
3118 Die Eider vermessen 1855, auf Veranstaltung der Ministerien für das Herzogtum Slesvig und für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg., 1855
3119 Helgolanderbugten, 1841
3120 Binnen Helgoland, 1846
3124 Spezial Karte der Elb-Mündungen bestehend aus Blatt III und IV des See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen herausgegeben von der Königlich Preussischen Admiralität, 1859
3126 Helgolands Bugt, 1862
3130 Karte für die Einsegelung in die Elbe. Herausgegeben im Auftrage des Senats Hamburg 1868., 1868
3131 Special Karte der Eider herausgegeben vom Marine-Ministerium. Nach den Aufnahmen des Corvetten Capitain Grapow und Capitain Lieutenant Rätzeburg im Jahre 1867 und 1868, 1868
3132 Uebersichts-Karte der Schleswig-Holsteinschen Westküste herausgegeben vom Marine-Ministerium. N Blatt, 1869
3133 Uebersichts-Karte der Schleswig-Holsteinschen Westküste herausgegeben vom Marine-Ministerium. S Blatt, 1869
3137 Deutsche Bucht der Nordsee, 1870
3138 Karte für die Einsegelung in die Elbe. Herausgegeben im Auftrage des Senats. Hamburg 1875., 1875
3145 Die Eider-Mündung Nach den Vermessungen S.M.Vermfzg. 'Albatross' 1895-96, 1898
3146 Helgoland, 1890
3147 Die Elbe Mündung von Feuerschiff No. I bis Brunsbüttel, 1896
3148 Westküste von Schleswig-Holstein Nördlicher Theil. Nach der Aufnahmen S.M.S. ALBATROSS 1896-97. Mit Benutzung der Dänischen Seekarte No. 150., 1898
3356 Helgoland, 1800 c.
3484 Atlas der Eisverhältnisse der deutschen Bucht und westlichen Ostsee, Deutsches Hydrographisches Institut Hamburg 1956, 1956
3822 Pascaarte vande westcuste van Jutlant ende Holsterlant vertoenende de gelegentheit van de Reviren de Elve de Eyder en de Hever ..., 1608
4272 Pascaerte vande Eems, Elve, Weser, Eyder, en de Hever: als mede hoe die selvighe gaten van Heylighelant gheleghen syn., 1680
4358 Zee-kaert van de Eems, Elve, Weser, Eyder, en de Hever. Als mede hoe de selvige gaten van Heyligelant gelegen syn., 1683 c.
4455 Kaart van het inkomen van de Weser, Jade- en Elve-Stroomen benevens het aangrenzende gedeelte van de Noord-Zee ... uitgegeven op last van de Commercie Deputatie van Hamburg ... Bremen, 1793
4487 Paskaarte van de Riviere de Elve Streckende van Oldenbrock tot Hamburgh, 1700 c.
4984 Deutsche Bucht, 1951
5007 Die Elbe von Brunsbüttel bis Krautsand, 1972
5029 Cuxhaven bis Belum - Karte 3, 1947 c.
5030 Belum bis Scheelenkuhlen - Karte 4, 1947 c.
5031 Bielenberg bis Lühe - Karte 6, 1947 c.
5032 Lühe bis Köhlbrand - Karte 7, 1947 c.
5033 Köhlbrand bis Warwisch - Karte 8, 1947 c.
5034 Warwisch bis Lauenburg - Karte 9, 1947 c.
5036 Helgoland Bight and Approaches, 1954
7293 Terschelling to Esbjerg, 1992
7298 Deutsche Bucht, 1952
7720 Die Elbe, Scharhörn Riff to Medemgrund, 1999
7721 Die Elbe, Medemgrund to Brokdorf, 1991
7724 Die Elbe, Brokdorf to Wedel, 1992
7725 Die Elbe from Schulau to Hamburg, 1999

250 Tyskland, S for Elben, søkort

1298 Emsmündung, 2000 c.
1299 Mündungen der Jade und Weser, 1998
1647 Wilhelmshafen, 1938
1648 Die Ems, 1942
1649 Die Ems vom Duke Gat bis Pogum, 1941
1650 Die Ems vom Duke Gat bis Pogum, 1941
1972 Zeegat van Texel, 1979
1975 Die Jade to Norderpiep, 1992
2322 A Chart of the Eems of Old West Eems and the East Eems - A Chart of the Flie and part of Ameland gat, 1785 c.
2404 Mündungsgebiet der Jade & Weser Südlicher Teil, 1895
2405 Mündungsgebiet der Jade & Weser Nördlicher Teil, 1895
2406 Die Mündungen der Jade, Weser & Elbe, 1895
2957 Geographische Vorstellung der jämerlichen Wasser-Flutt in Nieder Teutschland, welche den 25. Dec. Ao. 1717 ., 1717 c.
3060 Emsmündungen, 1585
3061 Weser-, Elbe-, Eider- und Hevermündungen, 1585
3069 De Wester ende ooster Eemsen met de ander gaten der Zee tusschen Amelandt en Langeroogh, 1623
3072 Nobilis Saxoniæ Fl. Visurgis, cum Terris adjacentib. Ab Inclyta Brema ad ostium maris., 1650
3073 Pascaerte en Beschrijvinghe van de seer vermaerde Riviere Ooster ende Wester Ems, 1642
3083 Pass-Charta Sträckande sig ifrån Heligeland til Wrangeroog, och vidare til Blexum, 1757
3090 Pas-Caart van Texel, tot Langeroog, met alle hare Gronden en Merktekenen, accurat opgestelt ..., 1781
3093 Wesermündung, 1791
3094 Pas Kaart van een Gedeeldte van Vriesland, Groeningen en Embderland, met derzelver onderhoorige Eilanden & het Ankomen der beide Eemzen, 1796
3096 A Chart of the Iade, and Mouth of the Weser, From an Actual Survey 1799., 1799
3102 Plan de la Jahde et de l'Embouchure du Weser levé Par Beautemps - Beaupré Hydrographe de la Marine, 1821
3103 Plan de l'Embouchure de l'Ems levé Par Beautemps - Beaupré Hydrographe de la Marine, 1821
3109 Karte zum Ein- und Aussegeln in die Oster- und Wester-Ems so wie auch in das Hommegat. Entworfen in den Jahren 1824-1828,, 1829
3110 Hydrographische Kaart der Monden van de Eems met de uithuizer en Groninger Wadden tot Hornhuizen;, 1833
3111 Charte von den Mündungen der Weser, Jahde und Elbe, nebst einem Theile der Nordsee..., 1840
3113 Charte von der Jade., 1845
3121 Hydrographische Kaart der Monden van de Eems Trigonometriesch opgenomen en in plan gebragt Op Last van het Departement van Marine deer A. R. Blommendal Luitenant ter zee der 1e Klasse. 1859., 1859
3122 Übersichts Karte der Jade Weser u: Elb-Mündungen bestehend aus Blatt VII des See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen, 1859
3123 Spezial Karte der Jade und Weser-Mündungen bestehend aus Blatt I und II des See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen herausgegeben von der Königlich Preussischen Admiralität, 1859
3125 Spezial Karte zu den Jade-Weser und Elb-Mündungen bestehend aus Blatt V und VI des See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen herausgegeben von der Königlich Preussischen Admiralität, 1859
3127 Karte der Unterems und der Ostfriesischen Seeküste in 3 Blättern nach Hannoverschen Original Messungen unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems, 1866
3128 Karte der Unterems und der Ostfriesischen Seeküste in 3 Blättern nach Hannoverschen Original Messungen unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems, 1866
3129 Karte der Unterems und der Ostfriesischen Seeküste in 3 Blättern nach Hannoverschen Original Messungen unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems, 1866
3134 Jade Weser und Elb-Mündungen, 1870
3135 Ostfriesische Inseln östlicher Theil mit Jade- u. Weser-Mündung, 1870
3136 Ostfriesische Inseln westlicher Theil mit Jade- u. Weser-Mündung, 1870
3139 Die Ostfriesischen Inseln. Section IV. Nach den neuen Vermessungen S.M. Kanonenboot 'Drache' unter Leitung des Korv. Kapt. Holzhauer 1878. Mit Benutzung der neuesten Karten für das Holländische Gebiet., 1880
3140 Jade & Weser Mündungen. Specialkarte der Section III., 1879
3141 Die Mündungen der Jade, Weser & Elbe. Section III., 1878
3142 Die Ems-Mündung. Specialkarte nach den Aufnahmen S. M. Vermessungs-Fahrzeug 'Albatross'. 1893-94. Mit Benutzung der Holländischen Aufnahmen 1887 und 1888., 1895
3143 Die Ostfriesischen Inseln. Nach den Vermessungen S.M.S. 'Albatross' 1891/94., 1897
3144 Das Seegat von Norderney., 1899
4104 Die Weser von Bremen bis zur See, 1974
4726 Plan des Seehafens Geestemünde nebst Situation von Bremerhafen., 1862 c.
7743 Die Jade, 1999
7751 Die Weser, Robbennordsteert to Nordenham, 1994
7752 Die Weser, Bremerhaven and Nordenham to Elsfleth, 1995
7753 Die Weser, Elsfleth to Bremen, 1994

260 Holland & Belgien, søkort

1159 Carte des entrées du Zuyder-Zee et de Lembs ..., 1710 c.
1160 Zeelandiæ Comitatus, 1760 c.
1263 Ost Vriessland van de zee Custen van Oost Vriesslandt, 1584
1267 Westerschelde - Oostende to Westkapelle, 1991
1441 Scheveningen to Ameland & Zuider Zee, 1914
1682 Hellevoetsluis und Zieriksee bis Dordrecht, 1939
1683 Reede von Dünkirchen, 1941
1771 Frieslandt, 1559
1992 Carte des Entrées du Suyder-Zee et de l'Embs avec les Isles Bancs et Costes comprises entre la Hollande et la Frise Orientale i Le Neptune Francois, 1693
1993 Carte des entrées de l'Escaut et de la Meuse avec bancs, Passes, Isles et Costes comprises entre Gravelines et Rotterdam i Le Neptune Francois, 1693
2321 A Chart of the South Sea. Texel & ye Fliestream with ye Amelander gat, 1785 c.
2401 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
2724 Overzichtskaart van de Vaarwegen van Nederland, 1996
2982 Kaart over Indløbene til Ost-Schelde efter et hollandsk Kaart leveret af Marchal Verhuell i 1809 til Ministeren for den franske Søe-Etat Hs. Excl. Hr. Vic. Admiral Decrès, 1809
2983 Toninger for Vlieland, Hollepoort, TerSchelling, Schiermonnikoog, Rottum, Borkum, Juist, Buissen, Norderney, Baltrum, Spikeroog, Langeroog, Wangeroog. Plan af Wangeroog., 1817
3032 Septem Provinciae Belgivm Foederatvm quad generalicii Hollandiæ audit, speciale mappa delineatum ..., 1748
3039 Port de Gand - Haven van Gent, 1948 c.
3057 Ostfriesische Küste, 1584
3095 Nieuwe Kaart, van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benerens het Vaarwater na Emden en Delfzijl, opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga ..., 1797
3357 Kaart over Indløbene til Ost-Schelde efter et hollandsk Kaart leveret af Marschal Verhuell i 1809 til Ministeren for den franske Søe Etat Hs. Exel. Hr. Vic. Admiral Decrès., 1809
3358 Toningsplanche for Vlieland - Terschelling, Schiermonnikoog til Wangeroog., 1816 c.
3435 Ligue des Corporations d'Anvers - Bond der Natien van Antwerpen - Plan du Port d'Anvers - Plan der Haven van Antwerpen met de verdeelingen voor het Vervoer van Koopwaren, 1924 c.
3436 Port of Ghent - Genterhafen - Port de Gand - Haven van Gent, 1930 c.
3437 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3438 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3439 De Haven van Antwerpen en hare Uitbreiding, 1940 c.
3754 Von Gallia - Von dem Land Flandern, 1600 c.
3755 Naauwkeurige Kaart van het Oude Nederland ou eenige aangrenzende Gewesten te Amsterdam by Isaak Tirion., 1738 c.
3756 Oude Kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam By Isaak Tirion. MDCCXLIX, 1749
3757 Naauwkeurige Kaart der Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Zestiende Eeuwe. Te Amsterdam By Isaak Tirion. MDCCLII., 1752
4106 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4107 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4108 De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers., 1928 c.
4269 Pascaarte vande Zuyder-Zee. Texel, ende Vlie-stroom, als mede t Amelander-gat., 1680
4270 Pascaarte vande Eemsen Als de oude ofte wester Eems en de Ooster Ems., 1680
4271 Pascaarte van't Vlje, 1680
4301 Cust van Hollant Tusschen de Maes ende Texel., 1680
4302 De Texel Stroom en de Gatten van Marsdiep., 1680
4303 Caerte van De Maase Ende het Goereesche gat., 1680
4304 De Custe van Zeeland. Begrypende in sich de Zee gatten, als van de Wielingen, Ter Veere.Zieric zee. Brouwers-haven, Goeree en de Maes., 1680
4305 De Cust van Vlaenderen. Beginnende vande Wielingen tot aende Hoofden, met alle haer fanden en droogten., 1680
4356 Pascaarte van de Zuyder-Zee. Texel, ende Vlie-stroom, als mede 't Amelander-gat., 1680 c.
4357 Zee-kaert van De Eemsen Als De Oude ofte Wester Eems, en De Ooster Eems. + Zee-kaert van 't Vlie, als mede een gedeelte van 't Amelander gat., 1683 c.
4384 De Cust van Hollandt Tusschen de Maes en Texel., 1683 c.
4385 De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep. + Caarte van De Mase Ende het Goereesche gat., 1683 c.
4386 De Cust van Zeelandt, Bevatende de gaten van de Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershave, Goeree, en de Maes., 1683 c.
4387 De Cust van Vlaenderen van de Wielingen tot aen de Hoofden, met alle haer sanden en droogten., 1683 c.
4480 De Haven van Antwerpen en hare uitbreiding - Antwerpens Havn og dens Udstrækning, 1950 c.
4485 Paskaarte van de Zuyder Zee met alle des Zelfs inkomende Gaaten: Soo als die op 't Zeckerts konnen Bezeylt worden: naa Haare Courekte Coursen Opdoeningen, Droogten en Diepten, 1700 c.
4486 Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland. Groeninger, Emider, en Keydingerland, Holstyn, Ditmarschen, en 't Eydersted; met de Riviere eylande Droogten en Diepte, die geleege zyn tussen Olant en Egmont op Zee., 1700 c.
4518 Nieuwe Pascaert Waar in te sien is de gaten van Texel en 't Vlie Met alle syn Mercken, diepte en droogte alles op't Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert., 1700 c.
4519 Nieuwe Paskaert Van de Kust van Hollandt Tussen Texel en de Maes waer in vertoont wert Alle syn diepten en drochten., 1700 c.
4520 Paskaerte van het inkoomen van de Maes Tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't Inkoomen van 't Goereesche gatt, tot aen Oude Hoornsluys., 1700 c.
4521 Pascaert Van 't Eylandt Roosenburg door de Oude en Nieuwe Maes tot aen Dordrecht en van daer door de Kill tot aen Oudehoornsluys., 1700 c.
4522 Paskaart van de Kusten van Zeeland Beginnende van de Maas,'tot aan de Wielingen., 1700 c.
4523 Nieuwe Pascaert Beuattende in sich de Kusten van Vlaenderen van de Wielingen tot de Hoofden., 1700 c.
5067 Hollands Kyst imellem Hoek van Holland og Helder, Kysten ved Ijmuiden, Havnen ved Ijmuiden, 1883
5068 Havnen ved Ijnuiden, 1883
5153 Dunkerque to Oostende, 1997
7040 Westerschelde - Vlisssingen to Baalhoek and Terneuzen-Gent Canal., 2001
7042 Noordzeekanaal including Ijmuiden, Zaandam and Amsterdam., 2000
7044 Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maaas, Oude Maas and Europort Hoek van Holland to Rotterdam., 2000
7045 Nieuwe Maaas, Oude Maas, Noord and Dordtsche Kil, Rotterdam to Moerdijk., 1999
7046 Valkenisse to Antwerp., 1998