REGISTER OVER KORTSAMLINGEN PÅ MUSEET FOR SØFART
med tillæg for et antal indbundne kort i bøger og atlas


Søgning i kortbasen

Søge ord :  
Søgning på enkelt ord. Søges på flere ord skiftes til udvidet søgning.
 

Forklaring

Kortbasens opbygning og felternes indhold.

 

Folio oversigt i farvandsorden

Oversigt over kortene inddelt efter geografisk område og korttype.
 

Foruddefinerede lister:


Liste over alle kort
Liste over alle kort i Hakluyts Practical Navigations
Liste over alle kort i Purchas His Pilgrimes
Liste over øvrige kort i Hakluyt Societys udgivelser på MfS.
Liste over kort i værket "Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande".

Hakluyt og Purchas værker er under udarbejdelse 2017-04-16 og fremefter.
Retur til hjemmesidens forside