Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 4670, Chart number -: Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar...


H&S Registreringsnr. H&S 1915:0968
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Korttitel Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar...
Folioområde 0300 Danske farvande, søkort
Foliounderområde 0310 Danmark, oversejlingskort
Udgivernation Sverige
Udgiverorganisation Nordenankar
Udgave 1783
Optryksdato 1783
Koordinater for SW-hjørne 53-00N 010-00E
Koordinater for NE-hjørne 56-20N 015-00E
Målestok 1:560000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Svensk
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Titel forts. och Rättvisandte Compass: och utgifven under vice Admiralens Kongl. May.ts Tjenstgörande Generaladjudant Admiralitets Raad och Riddaren Joh. Nordenankars öfverinseende. Stockholm 1783. Lgdr. til Ferro.
Yderligere beskrivelse Graveret af Fr. Akrel. Planer for Karlskrona og Åhus. Toninger A til F med ref. til signaturer på kort. Mv til 1779. Kompasroser. Distancer i fod. Mærket Nr. 11 øverst t.h.
Fysisk papirstørrelse 97x65,5
Korttrykkets størrelse 94x62
Konserveringstilstand 2, kantrepareret, små huller.
Modtaget dato -
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger

Næste kort / Next chart : 4673
Foregående kort / Previous chart : 4669


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:55