Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 4343, Chart number 0012: A Draught of the Island of Bornholm


H&S Registreringsnr. H&S 1962:0118
Kortnummer 0012
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Korttitel A Draught of the Island of Bornholm
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0332 Østersøen W, danske side & Bornholm
Udgivernation England
Udgiverorganisation Norris, John
Udgave 1723
Optryksdato 1723
Koordinater for SW-hjørne 55-00N 014-00E
Koordinater for NE-hjørne 55-30N 015-30E
Målestok 1:-
Korttype Atlaskort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Ingen bredde-længdeskalaer. Dybder vist og distanceskala for 5 eng. leagues.
Yderligere beskrivelse Enkelte mærker vist ud for Rønne. Kompasrose.
Fysisk papirstørrelse 45,5x58
Korttrykkets størrelse 38x53
Konserveringstilstand 1-2 falder uden for normen.
Modtaget dato 1961
Journalnr. 19/61

Supplerende oplysninger til kortet:

Se yderligere oplysninger her. Samt om anskaffelse i journalsager ADV-035-230-030, placeret HSV.

Næste kort / Next chart : 4344
Foregående kort / Previous chart : 4342


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:53