Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 4338, Chart number 0007: A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the British Officers; and collected By the Order of Sr. John Norris.


H&S Registreringsnr. H&S 1962:0118
Kortnummer 0007
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Korttitel A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the British Officers; and collected By the Order of Sr. John Norris.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0331 Østersøen, oversejlingskort
Udgivernation England
Udgiverorganisation Norris, John
Udgave 1723
Optryksdato 1723
Koordinater for SW-hjørne 54-00N 010-00E
Koordinater for NE-hjørne 60-00N 031-00E
Målestok 1:-
Korttype Atlaskort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Kortet dækker fra midt i Kattegat til Ålandsøerne og Sankt Petersborg.
Yderligere beskrivelse Kortet har breddeskala langs en af kompasrosernes N-S-linje trukket gennem Østersøen. Bredderne går fra 54° 10' N til 60° N, og der er ingen lgdr-skala. 6 kompasroser med misvisning anført på roserne
Fysisk papirstørrelse 145,5x65
Korttrykkets størrelse 140x62
Konserveringstilstand 1-2 falder uden for normen.
Modtaget dato 1961
Journalnr. 19/61

Supplerende oplysninger til kortet:

Se yderligere oplysninger her. Samt om anskaffelse i journalsager ADV-035-230-030, placeret HSV.

Næste kort / Next chart : 4339
Foregående kort / Previous chart : 4337


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:53