Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 2915, Chart number 0044: Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.


H&S Registreringsnr. H&S 1955:0083
Kortnummer 0044
Internationalt kortnummer -
Lokationskode SA-atlas
Korttitel Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.
Folioområde 0330 Østersøen, søkort
Foliounderområde 0340 Østersøen N for Gotland til Åland
Udgivernation Frankrig
Udgiverorganisation P-M-C-P-C-F
Udgave 1787
Optryksdato 1809
Koordinater for SW-hjørne No
Koordinater for NE-hjørne No
Målestok 1:0
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1809
Sprog anvendt på kortet Fransk
Projektion Mercator
Primær beskrivelse,
planer på kort
Farøsund ved Gotlands nordende mellem Gotland og Fårø. Plan over Slitehamn, Hidehamn og St. Olofhamn på Gotlands E-side. Plan over Visby havn og detaljkort over byen. Prospekt af byen i fugleperspektiv.
Yderligere beskrivelse Plan over Burgsvik havn på Gotlands W-side. Alle med distanceskala, kompasroser og dybder.
Fysisk papirstørrelse 102x67
Korttrykkets størrelse 83x55
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1955
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Supplerende oplysninger her

Næste kort / Next chart : 2916
Foregående kort / Previous chart : 2914


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:35