Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 2525, Chart number 3307: Plans in the Niger Delta


H&S Registreringsnr. H&S 1996:0483
Kortnummer 3307
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Korttitel Plans in the Niger Delta
Folioområde 1500 Afrika W-kyst
Foliounderområde 1520 Afrika W-kyst, Gibraltar til Nigeria
Udgivernation England
Udgiverorganisation Hydrographic Office
Udgave 1970
Optryksdato 1975
Koordinater for SW-hjørne 05-21N 005-17E
Koordinater for NE-hjørne 05-55N 005-45E
Målestok 1:10000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS 1975-22
Sprog anvendt på kortet Engelsk
Projektion Gnomonic
Primær beskrivelse,
planer på kort
Favnekort. Mv 1969. Distanceskala for sm, m og feet. Note om tidevand og kortdatum. Planer: Port Forcados and Port of Burutu, Port of Sapele, Port of Warri, Port of Koko, Young Town Crossing.
Yderligere beskrivelse Fyr og og 3- & 5-favnekurver farvelagte.
Fysisk papirstørrelse 104x71
Korttrykkets størrelse 97x64
Konserveringstilstand 1
Modtaget dato 1976
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger

Næste kort / Next chart : 2526
Foregående kort / Previous chart : 2524


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:33