Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Lbnr. 1079, Chart number -: Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875.


H&S Registreringsnr. H&S 1915:2368
Kortnummer -
Internationalt kortnummer -
Lokationskode -
Korttitel Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875.
Folioområde 0300 Danske farvande, søkort
Foliounderområde 0313 Jyllands E-kyst
Udgivernation Danmark
Udgiverorganisation -
Udgave 1875 c.
Optryksdato 1875 c.
Koordinater for SW-hjørne 57-30N 010-00E
Koordinater for NE-hjørne 58-00N 011-00E
Målestok 1:10000
Korttype Søkort
Rettet til dato/EfS -
Sprog anvendt på kortet Dansk
Projektion -
Primær beskrivelse,
planer på kort
Dybderne er angivne i Favne og Fod. Tallet foran Prikken angiver Favne, efter prikken Fod. Skala til 1000 og 2000 Alen.
Yderligere beskrivelse Mærket: ''Plan III.'' Skagen Havn indtegnet i rødt. Trykt i Axel F. Aamodts Lith. Inst. Hører sammen med kort H&S 1915:2367, lbnr. 1139.
Fysisk papirstørrelse 57x45
Korttrykkets størrelse 53x43
Konserveringstilstand 2
Modtaget dato 1926
Journalnr. -

Supplerende oplysninger til kortet:

Ingen supplerende oplysninger

Næste kort / Next chart : 1080
Foregående kort / Previous chart : 1078


   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:24