Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Oversigt over alle kort i nedennævnte folio sorteret efter foliounderområde og korttitel.
Se også foliooversigten eller forklaring til kortregistret.


Søkortnr. H&S Reg nr. Lbnr. Korttitel Underfolioområde Udg.år Trykår
-H&S 1967:0037E5052Philips Timber and Mercantile Map of the Baltic0010 Verdenskort1950 c.1950 c.
-H&S 1950:2557a2367Norden - Anonymt katalansk søkort0331 Østersøen, oversejlingskort1350 c.1908
-H&S 1950:2557a2373Anonymt kort over den indre Østersø0331 Østersøen, oversejlingskort1575 c.1908
-H&S 1953:0004B3739Pascaart Vande Oost-Zee...0331 Østersøen, oversejlingskort1650 c.1650 c.
-H&S 1915:23514675Generale Pas-Kaart van de Oost-Zee Streckende van de Kust van Iutlandt - Ter Nues in Norwegen, vorders Schager-rak, Belt, Sond, tot Schansterny, Ingermanlandt.0331 Østersøen, oversejlingskort16851685
0027H&S 1939:00284295Pascaart Vande Oos-Zee Vertoonende insich alle gelegentheden van de Custen van Denemarcken en Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courtlant, Lyflant, en Finland, alles op syn rechte hoogte distantie ende courssen geleyt.0331 Østersøen, oversejlingskort16801680
-H&S 1975:00562027Wäxande Grad-Charta öfwer Øster-Siøn Ifrån Skagen till Norrebottn och Nyenskantz I Petter Geddas Østersøkort0331 Østersøen, oversejlingskort16951974
-H&S 1975:00562037General Passcharta Øfwer Øster-Siøøn och Skager-Rack I Petter Geddas Østersøkort0331 Østersøen, oversejlingskort16951974
-H&S 1915:23454672Groote Pas-Caart van de Oost-Zee. Gedrukt met Privil. voor Hans Bentse tot Coppenhage. Anno 1700.0331 Østersøen, oversejlingskort17001700
0007H&S 1962:01184338A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the British Officers; and collected By the Order of Sr. John Norris.0331 Østersøen, oversejlingskort17231723
-H&S 1950:11382791Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:14110331 Østersøen, oversejlingskort17571757
-H&S 1950:14112821Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 1950:11380331 Østersøen, oversejlingskort17571757
-H&S 1950:24232338A Chart of the East Sea0331 Østersøen, oversejlingskort1785 c.1785
-H&S 1951:18584453Sundet og Bælterne med Østersøen til Øland0331 Østersøen, oversejlingskort18401840
0060H&S 1976:00871727Die Ostsee0331 Østersøen, oversejlingskort18941904
-H&S 1950:16934059Mine- og Rutekort over Østersøen0331 Østersøen, oversejlingskort19211921
-H&S 1996:07945087Mine- og Rutekort over Østersøen0331 Østersøen, oversejlingskort19211921
2198H&S 2006:00983483Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet.0331 Østersøen, oversejlingskort19421942
-H&S 1963:03964092Østersøen0331 Østersøen, oversejlingskort19611961
0001H&S 1996:04471967Ostsee0331 Østersøen, oversejlingskort19641978
0259HS70737073Baltic Sea0331 Østersøen, oversejlingskortAktiv 2004 ca.2003
-H&S 1950:14094495Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Valsterbon tot Schenkkenes als mede van Straalsund, tot Sernevisse Waar in vervaat is 't Eylandt Rugen, Bornholm0331 Østersøen, oversejlingskort1700 c.1736 c.
-H&S 1950:14112822Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt0331 Østersøen, oversejlingskort1757 c.1757
0091H&S 1996:03181816Baltic Sea, Southern Part0331 Østersøen, oversejlingskort1917 c.1919
0181H&S 1996:06824949Østersøen Sydlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19161953
0181 LH&S 1996:01631407Østersøen Sydlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19651969
0181H&S 1996:04161936Østersøen Sydlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19811982
2816HS76527652Baltic Sea Southern Sheet0331 Østersøen, oversejlingskortAktiv 2004 ca.1999
0008H&S 1996:0239*1308Østersjön Södra Delen0331 Østersøen, oversejlingskort19352000c
-H&S 1950:11382792Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt0331 Østersøen, oversejlingskort1757 c.1757
-H&S 1950:14194377Pas-Caart van de Oost Zee, Verthoonende Alle de ghelegentheyt tusschen 't Eylandt Rugen en Wyborg. Nieuwelygx uytgegeven0331 Østersøen, oversejlingskort1683 c.1683 c.
-H&S 1952:06181988Carte de la Mer Baltique Contenant les Bancs, Isles et Costes, comprises entre l'Isle de Zelande et l'Extremité du Golfe de Finlande i Le Neptune Francois0331 Østersøen, oversejlingskort16931693
-H&S 1950:14094494Paskaart van de Oost Zee Verthoonende Al de Gelegentheyt tusschen Rostok, en Wyborg0331 Østersøen, oversejlingskort1700 c.1736 c.
-H&S 1950:14094499Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Sernevisse, tot aan Parnout Waar in noch In een Bysonder Tafeliie vervat is de Rivier van Dantzigk. Koninghsbergen der Memel en Ryga.0331 Østersøen, oversejlingskort1700 c.1736 c.
0005H&S 1955:00832876Østersøen Øresund til Ålandsøerne - uden titel0331 Østersøen, oversejlingskort1809 c.1809
-H&S 1915:25411475Østersøen Mellemste Del0331 Østersøen, oversejlingskort18521852
2842cH&S 1915:25461471Baltic Sea, sheet c, Baltic States0331 Østersøen, oversejlingskort18621862
2842bH&S 1915:25441473Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Gotland0331 Østersøen, oversejlingskort18621862
-H&S 1954:08701719Østersøen Mellemste Del0331 Østersøen, oversejlingskort18691880
2842bH&S 1915:27331479Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Hangø0331 Østersøen, oversejlingskort19271929
6683 SH&S 1993:06022755Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI0331 Østersøen, oversejlingskort19511951
6683 SH&S 1993:06022756Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI0331 Østersøen, oversejlingskort19511951
6683 SH&S 1965:01562745Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI0331 Østersøen, oversejlingskort19561956
2817H&S 1996:0235*1304Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland0331 Østersøen, oversejlingskort19952003
-H&S 1915:25381476Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet0331 Østersøen, oversejlingskort18381850
-H&S 1915:25421474Østersøen Nordlige Del0331 Østersøen, oversejlingskort18531853
-H&S 1954:08691686Østersøen Nordlige Del0331 Østersøen, oversejlingskort18691869
0268H&S 1973:00341507Østersøen Nordlige Del0331 Østersøen, oversejlingskort19161919
0268H&S 1996:03031766Østersøen Nordlige Del0331 Østersøen, oversejlingskort19161920
0182H&S 1996:06834950Østersøen Nordlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19161953
0182H&S 1996:04171937Østersøen Nordlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19811981
0182H&S 1996:06844951Østersøen Nordlige del0331 Østersøen, oversejlingskort19811988
0007H&S 1996:0238*1307Østersjön Norra Delen0331 Østersøen, oversejlingskort19812000
-H&S 1975:00562035Några Små Pass-Charter som uti Större bestick innehålla Stockholms-Leeden, samt Blekings-Custen, item Oeresund, så wäl som Farwattnet till Stralsund I Petter Geddas Østersøkort0331 Østersøen, oversejlingskort16951974
-H&S 1975:00562036Special Passkaerten van het Vaerwaeter naar Lybeck en Wismar, Item de Droogden ende de Reede van Copenhagen. Noch de Reede ende de Munde van Dantzig I Petter Geddas Østersøkort0331 Østersøen, oversejlingskort16951974
-H&S 1950:14112831Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og 2 andre svenske områder0331 Østersøen, oversejlingskort17341757
-H&S 1950:11382800Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom0331 Østersøen, oversejlingskort1757 c.1757
-H&S 1950:11382801Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og to andre svenske områder0331 Østersøen, oversejlingskort17341757
-H&S 1950:14112830Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom0331 Østersøen, oversejlingskort1757 c.1757
0012H&S 1962:01184343A Draught of the Island of Bornholm0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17231723
0043H&S 1955:00832914Ile de Borringholm ou Bornholm0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17871809
0189H&S 1996:06894956Bornholm med omgivelser0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19421953
0189H&S 2013:00285127Bornholm med omgivelser0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651978
0189H&S 1996:04291949Bornholm med omgivelser0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801992
0189H&S 2013:00295128Bornholmsgat0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19982002
-H&S 1950:13822040Speciel Kaart over Christians Øe0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18051805
-H&S 1944:00641281Speciel Kaart over Christians Øe0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18051805
-H&S 1915:05451081Speciel Kaart over Christians Øe0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18051805
-H&S 1953:11272102Speciel Kaart over Christians Øe0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18051805
-H&S BOG0073230Planche II med toninger for Karlshamn, Karlskrona, Bornholm og Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm1840 c.1840
-H&S BOG0073244Planche XVI Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm1840 c.1840
-H&S 1915:25691782Gjedsør rev med Løbene til Nysted0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18651865
0191H&S 1950:0325g1087Gjedser Rev0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19111943
0191H&S 1996:06904957Gjedser Rev0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19111953
0191H&S 2013:00315130Gedser Rev med løbene til Nysted0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19761978
0191H&S 1996:04311951Gedser Rev0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19831990
0191H&S 1996:04321952Gedser Rev0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19972000
XXIIH&S 1996:07845077Havn ved Rønne0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18851887
0126H&S 1996:03741894Sundet og Bælterne Sydlige Del0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19171956
0126H&S 1996:03751895Sundet og Bælterne Sydlige Del0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19761978
0126H&S 1996:03761896Sundet og Bælterne Sydlige Del0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801980
0126H&S 1996:06514917Sundet og Bælterne Sydlige Del0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801988
-H&S 1950:13822065Sundet og Belterne med Østersøen til Øland0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18381838
-H&S 1915:25401138Sundet og Belterne med Østersøen til Øland0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18481852
-H&S 1950:14194378De Custen van Denemarcken en Sweden van Valsterbon tot Schenckenes, als mede de Custen van Pomeren van 't Eylandt Rugen tot Rygshooft0332 Østersøen W, danske side & Bornholm1683 c.1683 c.
-H&S 1950:11382796Østersøen W til Bornholm0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17531757
-H&S 1950:14112826Østersøen W til Bornholm0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17531757
0031H&S 1955:00832902Carte Réduite de la Sortie des Belts sur la Baltique.0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17871809
0157H&S 1984:03211734Sundet og Belterne Sydlige Blad0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18911900
2842aH&S 1915:28441131Baltic Sea, Western Sheet0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19211924
0185 LH&S 1996:07094976Østersøen vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19531953
0185 (D)H&S 1996:04181938Østersøen Vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19541955
0185 LH&S 1996:01641408Østersøen vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651968
0185H&S 1996:07625037Østersøen vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651965
0185H&S 1996:07635038Østersøen vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651968
0185 D (L)H&S 2006:00232720Østersøen Vestlige Del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801980
0185H&S 1996:04191939Østersøen W-lige del Kieler Bugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19841990
0186H&S 1996:04201940Østersøen Langeland - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19841990
0185 DH&S 1996:07104977Østersøen vestlige del Kielerbugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19841986
0185H&S 1996:06854952Østersøen W-lige del Kieler Bugt0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19841988
0186H&S 1996:04211941Østersøen Langeland - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19982001
-H&S 1950:14132439Farvandene om Laaland samt syd om Falster og Møen0332 Østersøen W, danske side & Bornholm16921916
-H&S 1950:14142469Farvandene om Laaland samt syd om Falster og Møen0332 Østersøen W, danske side & Bornholm16921916
0188H&S 2013:00275126Østersøen omkring Bornholm0332 Østersøen W, danske side & Bornholm20062006
-H&S 1975:00562030Special Passcharta Øfwer een Deel af Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Øresundh intill Calmar, samt och ifrån Rostock till Liba I Petter Geddas Østersøkort0332 Østersøen W, danske side & Bornholm16951974
0008H&S 1973:00371510Østersjön Södra Delen0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19301930
0008H&S 1996:04421962Østersjøn sødra del0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19352001
-H&S 1984:03621586Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm18731888
-H&S 1915:24421622Østersøen mellem Falsterbo og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm1890 c.1910c
0235H&S 1973:00401513Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19101919
0235H&S 1973:00321506Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19101921
0256H&S 1973:00621541Østersøen mellem Falsterbo og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19141914
0256H&S 1996:01681445Østersøen mellem Falsterbo og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19141915
0292H&S 1973:00261504Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19231931
0186H&S 1973:00581540Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19231946
0187 LH&S 1996:01661410Østersøen mellem Falsterbo og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651968
0186 LH&S 1996:01651409Østersøen mellem Langeland og Dars0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19651968
0187H&S 1996:06864953Østersøen Falsterbo - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19211953
0187 (D)H&S 1996:04221942Østersøen Falsterbo - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19531955
0187H&S 1996:04231943Østersøen Falsterbo - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801980
0187H&S 1996:04241944Østersøen Falsterbo - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19841989
0187H&S 1996:04251945Østersøen Falsterbo - Darss0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19982000
0188 (D)H&S 1996:04261946Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19491949
0188H&S 1996:06874954Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19431953
0188 (D)H&S 1996:07114978Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19521953
0188H&S 1996:06884955Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19431954
0188 D (L)H&S 2006:00232721Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19751975
0188H&S 1996:04281948Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801993
0188H&S 1996:04271947Østersøen Gedser Rev - Christiansø0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801993
0197H&S 1996:04341954Østersøen Gedser Rev - Kadetrenden0332 Østersøen W, danske side & Bornholm20012001
0083H&S 1996:04441964Østersøen Malmø - Szczecin0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19422001
-H&S 1950:14132423Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Sydlige Blad0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17061916
-H&S 1950:14142453Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Sydlige Blad0332 Østersøen W, danske side & Bornholm17061916
0180H&S 1996:06814948Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19191953
0180 (D)H&S 1996:02671346Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19801992
0180 (D)H&S 1996:02681347Østersøen Vestlige Del, Sundet og Bælterne0332 Østersøen W, danske side & Bornholm19951995
0036H&S 1996:0231*1300Travemünde bis Gedser Odde0332 Østersøen W, danske side & Bornholm1998 c.2000
0201 D (L)H&S 2006:00232722Arkona - Szczecin0334 Østersøen W tyske side19431975
0201 LH&S 1996:07124979Arkona - Szczecin0334 Østersøen W tyske side19521953
0201H&S 1996:06924959Arkona - Szczecin0334 Østersøen W tyske side19431953
0201H&S 1996:04351955Arkona - Szczecin0334 Østersøen W tyske side19801980
0200H&S 1996:06914958Danzig Bugt, Østersøen0334 Østersøen W tyske side19411953
-H&S 1950:14132444Femern0334 Østersøen W tyske side17031916
-H&S 1950:14142474Femern0334 Østersøen W tyske side17031916
0031H&S 1998:0060-05b1638Gewässer um Fehmarn0334 Østersøen W tyske side19401940
0031H&S 1998:0060-05a1637Gewässer um Fehmarn0334 Østersøen W tyske side19401940
0196H&S 1996:04331953Femer Bælt0334 Østersøen W tyske side19961999
0031DH&S 1996:02041250Gewässer um Fehmarn Heiligenhafen bis Dahmeshöved0334 Østersøen W tyske side19981998
2117HS74627462Fehmarnbelt and Mecklenburger Bucht0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
-H&S BOG0022978Planche med toninger af Wismar til Holsten og Langeland0334 Østersøen W tyske side18171819
0036H&S 1984:02001833Deutsche Küste, Holstein und Mecklenburg0334 Østersøen W tyske side18761888
-H&S 1962:01111481Holsten-Pommern-Østersøen0334 Østersøen W tyske side15921959
-H&S 1984:02031286Kiel nach den, unter der Direction der Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen vermessenen geographischen Originalkarten, Karte über die gegend von0334 Østersøen W tyske side18221822c
0067H&S 1998:0060-131646Kieler Hafen0334 Østersøen W tyske side19431944
2113HS74587458Kieler Bucht0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
-H&S 1915:25431217Kieler Bugt0334 Østersøen W tyske side18381854
2117H&S 1915:28301440Kiel Bay, Baltic Sea0334 Østersøen W tyske side19211923
0030H&S 1998:0060-041636Kieler Bucht0334 Østersøen W tyske side19301947
0035H&S 1998:0060-061639Kieler Förde - Strander Bucht0334 Østersøen W tyske side19201945
2344HS75237523Kieler Förde0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.2003
0696HS71357135Kieler Hafen0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1995
0033HS70087008Approaches to Kieler Hafen0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
0034 GERHS79167916Häfen von Kiel0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.2002
2469H&S 1973:00661518Der Nord-Ostsee Kanal0334 Østersøen W tyske side19541963
2469H&S 2013:00605159Nord-Ostsee Kanal0334 Østersøen W tyske side19881992
0037H&S 1998:0060-081641Lübecker Bucht0334 Østersøen W tyske side19251941
0036H&S 1998:0060-071640Mecklenburger Bucht0334 Østersøen W tyske side19291944
2365HS75317531Mecklenburger Bucht to Greifswalder Bodden0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1993
0163 DeccaH&S 2013:00445143Mecklenburger Bucht, Östlicher Teil0334 Østersøen W tyske side19861991
0071H&S 1984:01991787Pommern, Deutsche Küste0334 Østersøen W tyske side18811887
0055H&S 1973:00361509Pommersche Bucht und Stettiner Haff0334 Østersøen W tyske side19121925
2370HS75337533Rostock0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
-H&S BOG0022977Planche med toninger af Stolpemünde til Rügen0334 Østersøen W tyske side18171819
-H&S 1949:1014D3046Planche med toninger af Stolpemünde til Rügen0334 Østersøen W tyske side18171819
0033H&S 1955:00832904Carte Réduite des Côtes de la Poméranie Suédoise et des Iles de Rugen et Usedom.0334 Østersøen W tyske side17871809
-H&S BOG0073240Planche XII med toninger for Stolpemünde til Rügen0334 Østersøen W tyske side1840 c.1840
0141Tit I nr.13H&S 1973:00231501Gewässer um Rügen0334 Østersøen W tyske side19121926
0142Tit I nr.14H&S 1973:00391512Gewässer um Rügen Südlicher Teil0334 Østersøen W tyske side19121926
0141H&S 1954:08151453Gewässer um Rügen Nördlicher Teil0334 Østersøen W tyske side19281928
-H&S 1950:2557a2372Marcus Jordan: Kort over Slesvig og Holsten0334 Østersøen W tyske side15591908
-H&S 1949:24093461Accvratissima Sliæ Flvminis Descriptio.0334 Østersøen W tyske side16491649
0041H&S 1998:0060-011415Ostsee Deutsche Küste Die Schlei0334 Østersøen W tyske side19291940
0034H&S 1955:00832905Plan de la Rade du Port et de Ville de Stral-Sund à la Côte de la Poméranie Suédoise.0334 Østersøen W tyske side17871809
-H&S BOG0073243Planche XV Swinemünde Havn - Kort og prospekt. Tegninger af båker og fyr.0334 Østersøen W tyske side1840 c.1840
0052 GERHS79187918Die Trave von Grosse Holzwiek Bis Lübeck0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1993
0104H&S 1998:0060-191653Dia Trave von Travemünde bis Lübeck0334 Østersøen W tyske side19401940
-H&S BOG0073241Planche XIII med toninger for Wismar til Langeland og Holsten0334 Østersøen W tyske side1840 c.1840
2354HS75257525Travemünde and Approaches0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
1641H&S 1996:0232*1301Ansteuerung von Wismar0334 Østersøen W tyske side1999 c.2001
2359HS75267526Wismar and Approaches0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.1999
2359HS75277527Wismar and Approaches0334 Østersøen W tyske sideAktiv 2004 ca.2000
0032H&S 1955:00832903Plan de la Rade et du Port de Wismar à la Côte de Mecklenbourg.0334 Østersøen W tyske side17871809
0195H&S 2013:00325131Østersøen W-lige Del0334 Østersøen W tyske side19991999
-H&S 1950:14132442Sydkysten af Bleking0336 Svenske W- & S-kyst17191916
-H&S 1950:14142472Sydkysten af Bleking0336 Svenske W- & S-kyst17191916
0096H&S 1954:08171455Blekinge, Utlängan - Stenshuvud0336 Svenske W- & S-kyst19191923
-H&S 1973:00491724Bohus kusten0336 Svenske W- & S-kyst18711888c
0853HS71577157Approaches to Brofjorden0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2001
IV.40H&S 1954:07623319Engelholm0336 Svenske W- & S-kyst18951895 c.
2360HS75287528Falsterbo to Öland0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1992
0870HS71657165Gullholmen to Stenungsund and Marstrand0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1999
0022H&S 1955:00832893Plan des Passes, de la Rade et du Port Gothe-Borg ou Gothen-Bourg à la Côte de Suède sur le Cattegat0336 Svenske W- & S-kyst17861809
-H&S BOG0123284Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423780Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133292Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe0336 Svenske W- & S-kyst18101810
-H&S BOG0143301Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe0336 Svenske W- & S-kyst18161816
0069H&S 1954:07761071Göteborg0336 Svenske W- & S-kyst18911928
0069H&S 1973:00421073Göteborg0336 Svenske W- & S-kyst18911931
-H&S 1974:02134060Göteborgs Hamn0336 Svenske W- & S-kyst19661966
9312H&S 2013:00365135Göteborgs Hamn0336 Svenske W- & S-kyst19821998
0892HS71737173Approaches to Göteborg0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1992
3663HS77947794Göteborg0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1997
0858HS71607160Approaches to Göteborg0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2000
0857HS71597159Göteborg0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2000
0067H&S 1973:00471075Hallandskusten0336 Svenske W- & S-kyst18951930
-H&S 1950:14142457Hallands Væderø0336 Svenske W- & S-kyst16971916
-H&S 1950:14132427Hallands Væderø0336 Svenske W- & S-kyst16971916
-H&S BOG0123281Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0123282Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423777Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0423778Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133289Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe0336 Svenske W- & S-kyst18101810
-H&S BOG0133290Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe0336 Svenske W- & S-kyst18101810
-H&S BOG0143299Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe0336 Svenske W- & S-kyst18161816
-H&S BOG0143298Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe0336 Svenske W- & S-kyst18161816
0013H&S 1962:01184344A Draught of the Road of Hanno before Carlshaven0336 Svenske W- & S-kyst17231723
0877HS71707170Helsingborg and Råå0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1999
0869HS71647164Hunnebostrand to Uddevalla and Gullholmen0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1999
0869HS71637163Hunnebostrand to Uddevalla and Gullholmen0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2001
0812H&S 2013:00345133Kalmarsund0336 Svenske W- & S-kyst19341969
0040H&S 1955:00832911Carte Réduite d'une partie de la Côte de Suéde sur la Baltique, depuis Ahus, jusqu'à Carlscrona.0336 Svenske W- & S-kyst17871809
-H&S 1950:14132443Karlskrona0336 Svenske W- & S-kyst16861916
-H&S 1950:14142473Karlskrona0336 Svenske W- & S-kyst16861916
-H&S 1975:01271285Situation des in der Oost-See gelegenen0336 Svenske W- & S-kyst1700 c.1700c.
0014H&S 1962:01184345A Draught of Carlscrone in Sweden0336 Svenske W- & S-kyst17231723
-H&S BOG0022967Planche med toninger af Karlshamn til Karlskrona og Bornholm0336 Svenske W- & S-kyst18171819
0275H&S 1973:00331074Kattegatt Svenska Kusten0336 Svenske W- & S-kyst19301935
-H&S BOG0123286Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423782Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133294Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet0336 Svenske W- & S-kyst18101810
-H&S BOG0143303Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet0336 Svenske W- & S-kyst18161816
0021H&S 1955:00832892Planer i Kattegat på Sveriges kyst: Salö et Kongs-Hamn, Marstrand et Pater-Noster, Niddingen et Malö-Sund.0336 Svenske W- & S-kyst17861809
-H&S BOG0123287Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423783Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133295Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg0336 Svenske W- & S-kyst18101810
-H&S BOG0143304Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd, Kullen, Moruptang, Smørstakken, Ringehale til Warberg0336 Svenske W- & S-kyst18161816
-H&S BOG0123283Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423779Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133291Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil0336 Svenske W- & S-kyst18081810
-H&S BOG0143300Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil0336 Svenske W- & S-kyst18081816
-H&S 1954:07731706Kungsbacka0336 Svenske W- & S-kyst1896 c.1896
-H&S 1915:3032A4095Malmø0336 Svenske W- & S-kyst17201925 c.
-H&S 1915:3032B4096Malmø0336 Svenske W- & S-kyst18101925 c.
-H&S 1915:3032C4097Malmø0336 Svenske W- & S-kyst18501925 c.
-H&S 1915:3032D4098Malmø0336 Svenske W- & S-kyst18701925 c.
-H&S 1915:3032E4099Malmø0336 Svenske W- & S-kyst18901925 c.
-H&S 1915:3032F4100Malmø0336 Svenske W- & S-kyst19101925 c.
0911HS71787178Malmö and Limhamn0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2000
-H&S BOG0123285Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand0336 Svenske W- & S-kyst18001800
-H&S BOG0423781Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand0336 Svenske W- & S-kyst18031803
-H&S BOG0133293Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand reduceret efter de nyeste Svenske Kaarter0336 Svenske W- & S-kyst18081810
-H&S BOG0143302Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand reduceret efter de nyeste Svenske Kaarter0336 Svenske W- & S-kyst18081816
-H&S BOG0133297Fortoninger for den svenske kyst fra Wæderöerne til Kongshavn, Marstrand og Wingöe0336 Svenske W- & S-kyst18101810
0070H&S 1954:07771047Marstrand0336 Svenske W- & S-kyst18911928
0070H&S 1996:07184985Marstrand0336 Svenske W- & S-kyst18911956
-H&S 1954:07721705Marstrand0336 Svenske W- & S-kyst1896 c.1896
0873HS71677167Marstrand0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1999
3667HS77967796Nidingen to Tylö0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1997
0879HS7171A7171Southern Approaches to Strömstad0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1995
0071H&S 1954:07741069Tjörn0336 Svenske W- & S-kyst18911928
-H&S BOG0022966Planche med toninger af Skåne, Trelleborg til Hanø og Åhus0336 Svenske W- & S-kyst18171819
-H&S BOG0073229Planche I med toninger af Trelleborg, Ystad, Kaaseberg til Hanö0336 Svenske W- & S-kyst1840 c.1840
0875HS71697169Tylön to Kullen0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2000
0072H&S 1954:07751070Uddevalla0336 Svenske W- & S-kyst18911928
0072H&S 1973:00311072Uddevalla0336 Svenske W- & S-kyst18911935
0874HS71687168Varberg to Tylön0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.2000
0313H&S 1996:04451965Vinga - Göteborg0336 Svenske W- & S-kyst19831992
0081H&S 2013:00335132Ølands Norra Udde - Utklippan0336 Svenske W- & S-kyst19982004
0082H&S 1996:04431963Ølands Sødra Udde - Sandhammaren0336 Svenske W- & S-kyst19982001
0821H&S 2013:00355134Östersöen Utlängan - Tärnö0336 Svenske W- & S-kyst19501994
0023H&S 1955:00832894Vues des Principales Villes Maritimes de Suède sur le Cattegat: Halmstad, Kongsbacka, Ville de Köngs-Alf et chateau de Bohus, Warberg, Strömstad, Uddewalla, Göthe-Borg ou Gothenbourg.0336 Svenske W- & S-kyst1786 c.1809
2371HS75347534Plans on the South Coast of Sweden0336 Svenske W- & S-kystAktiv 2004 ca.1997
2150HS74757475Arkona to Ustka0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1999
0028H&S 1939:00284296De Custen van Denemarcken. en Sweden van Valsterbon tot Schenckenes, als mede de custen van Pomeren van 't eylant Rugen tot Rygshooft0338 Østersøen Midt og Polen16801680
0029H&S 1939:00284297Caerte van Prvyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda.0338 Østersøen Midt og Polen16801680
-H&S 1950:14194379Pas Caert van Pruyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda.0338 Østersøen Midt og Polen1683 c.1683 c.
-H&S 1951:18574452Nieuwe Paskaart voor een Gedelte vande Oost-Zee.0338 Østersøen Midt og Polen1700 c.1700 c.
0010H&S 1962:01184341A Draught of the Baltick from the Rose Head to the Island Dago.0338 Østersøen Midt og Polen17231723
0009H&S 1962:01184340A Draught of the Baltick from Copenhagen to Derwinda.0338 Østersøen Midt og Polen17231723
-H&S 1950:11382798Østersøen, Polens og Litauens kyst til Gotland0338 Østersøen Midt og Polen17521757
-H&S 1950:14112828Østersøen, Polens og Litauens kyst til Gotland0338 Østersøen Midt og Polen17521757
-H&S 1950:11382797Østersøen Midten mellem Bornholm og Gotland0338 Østersøen Midt og Polen17531757
-H&S 1950:14112827Østersøen Midten mellem Bornholm og Gotland0338 Østersøen Midt og Polen17531757
-H&S 1950:24232339The Coast of Denmarck and Sweden, from Falsterbon to Schanckenes, ye Coast of Pomerren from ye Island of Rugen to Rygshead.0338 Østersøen Midt og Polen1785 c.1785
-H&S 1950:24232340A Chart of PRUSSIA and Coerland, from Rygshead to Der Winda.0338 Østersøen Midt og Polen1785 c.1785
0712H&S 1996:0208*1254Borgholm - Kalmar0338 Østersøen Midt og Polen19901999
0035H&S 1955:00832906Plan de la Rade Dantzick et de l'Entrée de la Vistule. samt Plan du Cours de la Vistule et de la Ville de Dantzick.0338 Østersøen Midt og Polen17871809
-H&S BOG0073239Planche XI med toninger for Memel til Reserhoft.0338 Østersøen Midt og Polen1840 c.1840
2688HS76217621Zatoka Gdanska.0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.2003
1443 GERHS79197919Zatoka Gdanska (Danziger Bucht)0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.2003
2369HS75327532Darlowo to Mys Taran including Gulf of Gdansk0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1994
0166H&S 1998:0060-231678Hanö Bucht, Schwedische Küst0338 Østersøen Midt og Polen19341942
2368H&S 1915:27321461Jershöft to Rixhöft0338 Østersøen Midt og Polen19291929
-H&S 1950:14132441Kalmar Sund0338 Østersøen Midt og Polen17151916
-H&S 1950:14142471Kalmar Sund0338 Østersøen Midt og Polen17151916
0065H&S 1915:25561623Kalmarsund0338 Østersøen Midt og Polen18841894c
0065H&S 1954:08161454Kalmarsund0338 Østersøen Midt og Polen18841923
-H&S BOG0073231Planche III med toninger for Kalmar og Öland0338 Østersøen Midt og Polen1840 c.1840
0042H&S 1955:00832913Plan Particulier de la Rade, du Port et de l'Arsenal de Marine Carlscrona à la Côte de Suéde, Province de Blekinge.0338 Østersøen Midt og Polen17881809
0041H&S 1955:00832912Plan de la Rade, des Ports, des Bassins et de la Ville Carlscrona, à la Côte de Suéde, Province de Blekinge.0338 Østersøen Midt og Polen17881809
-H&S 1949:1014B3044Planche med toninger af Kurlands kyst.0338 Østersøen Midt og Polen18171819
-H&S BOG0022975Planche med toninger af Kurlands kyst.0338 Østersøen Midt og Polen18171819
-H&S BOG0073238Planche X med toninger for Kurlands kyst.0338 Østersøen Midt og Polen1840 c.1840
-H&S BOG0022979Kaart over Indløbet til Memel, 18190338 Østersøen Midt og Polen18171819
-H&S BOG0022976Planche med toninger af Memel m.fl.0338 Østersøen Midt og Polen18171819
-H&S 1949:1014C3045Planche med toninger af Memel m.fl.0338 Østersøen Midt og Polen18171819
-H&S BOG0073242Planche XIV Kaart over Indløbet til Memel, 18320338 Østersøen Midt og Polen18321840
2251 L(D0-D4)HS79227922Öland to Gotland with Kalmarsund.0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1994
0021H&S 1973:00461539Papenwasser und die Oder bis Stettin.0338 Østersøen Midt og Polen19041925
0015H&S 1962:01184346A Draught of Slithamn Harbour or Bay on the East side of Gothland. + A Draught of Caples Wyk or Bay.0338 Østersøen Midt og Polen17231723
0185HS70587058Approaches to Swinoujscie and Szczecin.0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1995
-H&S BOG0022968Planche med toninger af Øland.0338 Østersøen Midt og Polen18171819
2251 L(D0-4)H&S 1996:02831362Øland to Gotland with Kalmarsund0338 Østersøen Midt og Polen19921994
2251HS75067506Öland to Gotland0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1992
2361HS75297529Öland to Gotska Sandön0338 Østersøen Midt og PolenAktiv 2004 ca.1997
0167H&S 1998:0060-241679Gewässer um Øland und Gotland0338 Østersøen Midt og Polen19371942
-H&S 1950:14194353De Custen van Sweden tusschen Calmer en Landsort- 'tgat van Stocholm.0338 Østersøen Midt og Polen1683 c.1683 c.
0032H&S 1939:00284300Caarte van Sweden. Van Oelandt tot aen Stocholm:0340 Østersøen N for Gotland til Åland16801680
-H&S 1950:14194382Pas Caert van Sweden van Oelandt tot Stocholm0340 Østersøen N for Gotland til Åland1683 c.1683 c.
-H&S 1950:14194383Caarte van 't gat van Abbo, ofte Uttoy. Op nieuwe aldus uytgegeven. + Caarte van Stochomse Liet.0340 Østersøen N for Gotland til Åland1683 c.1683 c.
-H&S 1950:14094496Passkaart Voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Schenkkenes, tot aan Stokholm0340 Østersøen N for Gotland til Åland1700 c.1736 c.
-H&S 1975:00562031Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwål Øjarna Gottland och Øland I Petter Geddas Østersøkort0340 Østersøen N for Gotland til Åland16951974
0011H&S 1962:01184342A Draught of the Baltick from the isle of Oeland to Revel including Gothland Riga &c.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17231723
-H&S 1950:11382799Østersøen, Midten mellem Gotland og Ålandsøerne0340 Østersøen N for Gotland til Åland17521757
-H&S 1950:14112829Østersøen, Midten mellem Gotland og Ålandsøerne0340 Østersøen N for Gotland til Åland17521757
-H&S 1950:24232343A Chart of ye Coast of Sweden from Oeland to Stockholm0340 Østersøen N for Gotland til Åland1785 c.1785
0006H&S 1955:00832877Carte Réduite de la Baltique (I-ere Feuille) Contenant les Trois Entrées, Depuis Christianopel au Nord, jusqu'à Rugenwalde au Sud.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17861809
0007H&S 1955:00832878Carte Réduite de la Baltique (II-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, depuis Cimbritz-Hamn jusqu'à Calmar, celles de Poméranie et de Prusse, depuis Rugenwalde jusqu'à Sakenhausen0340 Østersøen N for Gotland til Åland17861809
0008H&S 1955:00832879Carte Réduite de la Baltique (III-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, les Iles Gotland, Oesel, Dago et le Golfe de Livonie0340 Østersøen N for Gotland til Åland17861809
-H&S 1915:25781283Øster-Søen efter det af Hr Oberst Lieutenant Ridder Gust af Klint i , Kaart over den Syd-Østlige Deel af Stokholm i Aaret 1810 udgivne Kaart0340 Østersøen N for Gotland til Åland18131813c
0063H&S 1973:00241502Østersjön Landsort - Häradskär0340 Østersøen N for Gotland til Åland19301931
0239H&S 1973:00291505Østersjön Landsort - Nyköping - Arkö0340 Østersøen N for Gotland til Åland19331933
0008 DH&S 1996:02961375Østersjön Södra delen0340 Østersøen N for Gotland til Åland19351995
-H&S 1975:00562034Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Altifrån Sandhamn till Riga , Innehållandes Iemwål Moösund, samt Øjarna Øsel och Dagon, Petter Geddas Østersøkort0340 Østersøen N for Gotland til Åland16951974
-H&S 1950:14112832Gotland, Farøsund samt planer for Furesund ved Gotland, Visby m.fl.0340 Østersøen N for Gotland til Åland1757 c.1757
-H&S 1950:11382802Gotland, Farøsund samt planer for Furesund ved Gotland, Visby m.fl.0340 Østersøen N for Gotland til Åland1757 c.1757
-H&S BOG0022970Planche med toninger af Gotland, Faarø, Gotska Sandø0340 Østersøen N for Gotland til Åland18171819
-H&S BOG0022969Planche med toninger af Gotland0340 Østersøen N for Gotland til Åland18171819
-H&S BOG0073233Planche V med toninger for Hoborg, Gotland, Carlsøerne, Gotska Sandø og Faarø0340 Østersøen N for Gotland til Åland1840 c.1840
-H&S BOG0073232Planche IV med toninger for Hoborg, Gotland og Faarø0340 Østersøen N for Gotland til Åland1840 c.1840
0073H&S 1996:0240*1309Gotland0340 Østersøen N for Gotland til Åland19982000c
0044H&S 1955:00832915Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
2223 L(D4)H&S 1996:02201270Baltic Sea, Gotland to Saaremaa0340 Østersøen N for Gotland til Åland19941994
2223HS75007500Gotland to Saaremaa0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1996
3147HS77017701Gustaf Dalen to Nynäshamn including Outer Approaches to Södertälje0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1995
2276HS75097509Approaches to Klaipeda0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.2003
-H&S BOG0022971Planche med toninger af Bare Sund til Landsort og Hovedskær0340 Østersøen N for Gotland til Åland18171819
-H&S BOG0073234Planche VI med toninger for Bare Sund, Landsort, Stockholms Skærene m.fl.0340 Østersøen N for Gotland til Åland1840 c.1840
0072H&S 1996:0207*1253Landsort - Visby - Ølands N.Udde0340 Østersøen N for Gotland til Åland19991999
2289HS75137513Liepaja and Approaches0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.2002
3218HS77157715Approaches to Oxelösund and Nyköping0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1999
-H&S BOG0554134Situations-Plan von dem Hafen zu Pillau 1850.0340 Østersøen N for Gotland til Åland18501850
2215HS74967496Gulf of Riga0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1995
-H&S 1950:14112834Riga Indløbet til0340 Østersøen N for Gotland til Åland1757 c.1757
-H&S 1950:11382804Riga Indløbet til0340 Østersøen N for Gotland til Åland1757 c.1757
2239HS75047504Riga and Approaches0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.2000
2215H&S 2013:00575156Gulf of Riga0340 Østersøen N for Gotland til Åland19901990
-H&S 1950:14112833Rigabugten med Dagø og Øsel = Hiiumaa og Saaremaa0340 Østersøen N for Gotland til Åland17511757
-H&S 1950:11382803Rigabugten med Dagø og Øsel = Hiiumaa og Saaremaa0340 Østersøen N for Gotland til Åland17511757
0037H&S 1955:00832908Carte Réduite du Golfe de Livonie ou Golfe de Riga, avec Les Iles Oesel et Dago.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
-H&S 1950:24232342A Chart of Lyfland and East Fynland between Der Winda and Revel with ye Islands of Aland0340 Østersøen N for Gotland til Åland1785 c.1785
0038H&S 1955:00832909Plan de la Riviere de Duna depuis son Embouchure jusqu'à Riga, dáprés les Sondes et les Relèvemend faits, en 1785, par M. le Chevalier du Clesmeur.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
1411H&S 1996:02271296Hafen von Riga0340 Østersøen N for Gotland til Åland19961996
2288HS75127512Rozewie to Ventspils0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1997
-H&S 1950:24232344The Channell of Abbo or Uttoy - A Chart of Stockholm Leith0340 Østersøen N for Gotland til Åland1785 c.1785
0037bH&S 1939:00284307Caerte van Stocholmse Liet.0340 Østersøen N for Gotland til Åland16801680
-H&S 1950:14094497Nieuwe Paskaert van het Stockholmse Liet. Waar in te sien is alle Hunne Eylanden Riffen en Klippen, seer Naukuerigh op gestelt en van Veel Fouten Verbetert.0340 Østersøen N for Gotland til Åland1700 c.1736 c.
0016H&S 1962:01184347A Large Draught of the Passage of Stockholm from Suderarmen to the Dollers Castle0340 Østersøen N for Gotland til Åland17231723
0017H&S 1962:01184348A Draught of the Passage of Stockholm from Landsort to Dollers-Castle0340 Østersøen N for Gotland til Åland17231723
0018H&S 1962:01184349A Draught of the Passage of Stockholm from Landsort to Suderarmen with the remarkable Rocks & Islands Sea-ward.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17231723
0009H&S 1955:00832880Carte Réduite de la Baltique (IV-me Feuille) Contenant Partie les Côtes les Suède, au Nord, l'Entrée du Golfe de Bothnie; à l'Est, Celles du G. de Livonie et du G. de Finlande0340 Østersøen N for Gotland til Åland17861809
0045H&S 1955:00832916Plan des Passes et Mouillages des Skjärena de Stockholm depuis Lands-Ort jusqu'à Gronskär.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
0047H&S 1955:00832919Plan du Port et de la Ville Stockholm d'après les Plans Suédois.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
0050H&S 1955:00832922Carte Réduite d'une partie de la Côte Occidentale du Golfe de Bothnie depuis Stockholm j'usqu'à Söder-Hamn, d'apres la Carte Suédoise de 1788.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17881809
2362HS75307530Approaches to Stockholm0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1997
-H&S 1915:25591626Stockholms Skärgård0340 Østersøen N for Gotland til Åland18741883
0046 bisH&S 1955:00832918Plan des Passes d'Utö, à l'Entrée du Golfe de Bothnie. + Passage de Sand-Hamn au N.E. des Skiärena de Stockholm.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17901809
0048H&S 1955:00832920Farvandet inden for Stockholm til Arboga0340 Østersøen N for Gotland til Åland1787 c.1809
-H&S 1915:07911284Special Chart öfver Kusten från Söderhamn til Stockholm ...0340 Østersøen N for Gotland til Åland1779 c.1790
0238H&S 1973:00251503Södermanlands Skärgård0340 Østersøen N for Gotland til Åland19321938
-H&S 1950:14112835Saaremaa, plan fra NW-siden0340 Østersøen N for Gotland til Åland17521757
-H&S 1950:11382805Saaremaa, plan fra NW-siden0340 Østersøen N for Gotland til Åland17521757
0253 F.d.254H&S 1973:00431514Østersjön Innloppen till Västervik0340 Østersøen N for Gotland til Åland19291930
0039H&S 1955:00832910Plan de Baies de Mustel-Hamn et Tago-Laht à la Côte du N. O. de l'Ile d'Oesel.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17881809
-H&S 1975:00562032Special Passcharta Øfwer een Deel af Øster-Siøøn, Begynnandes ifrån Edsnabben att utw sa Stockholms-Skærgården medh Heele Cousten intill Gefle ... Finska Skærgården till Åbo i P. Geddas Østersøkort0340 Østersøen N for Gotland til Åland16951974
-H&S BOG0022972Planche med toninger af Sandhamn til Hangø0340 Østersøen N for Gotland til Åland18171819
0046H&S 1955:00832917Planer på svenskekysten ved Stockholm: Sandhamn, Led-Sund, Bar-Sund, Flysø-Sund, Mar-Sund og Eckerø-Sund.0340 Østersøen N for Gotland til Åland17871809
0049H&S 1955:00832921Villes et Chateaux de la Côte de Suéde sur la Baltique0340 Østersøen N for Gotland til Åland1787 c.1809
3435HS77547754Plans on the South-East Coast of Sweden0340 Østersøen N for Gotland til ÅlandAktiv 2004 ca.1994
-H&S 1975:00562028Waxande Grad-Charta öfwer Norre-Botten Innehållandes alle Cousterne ifrån Gefle, och Åbo alt op till Tårneå I Petter Geddas Østersøkort0342 Botniske Bugt16951974
-H&S 1950:14094498Nieuwe Paskaart Van de Noord Bodem Beginnende aen de Oost Zyde van Abo tot Torne en aende Westkant van Torne tot Gafle door Claes J. Vooght geometra.0342 Botniske Bugt1700 c.1736 c.
0008H&S 1962:01184339A General Draught of the Gulf of Bothnia and Part of the Gulf of Finland0342 Botniske Bugt17231723
-H&S 1950:14112823Botniske Bugt fra Ålandsøerne og mod nord.0342 Botniske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382793Botniske Bugt fra Ålandsøerne og mod nord.0342 Botniske Bugt1757 c.1757
0010H&S 1955:00832881Botniske Bugt - uden titel0342 Botniske Bugt1786 c.1809
-H&S 1986:00231778Bottenhavet og Bottenvigen0342 Botniske Bugt18321839
-H&S 1986:00291122Botten Wiken Södra Delen0342 Botniske Bugt18611861c
0004H&S 1976:00911728Bottenviken0342 Botniske Bugt18641878
1652H&S 1954:08661480Botniske Bugt0342 Botniske Bugt18801880
-H&S 1954:08651685Bottenviken0342 Botniske Bugt18811882
0005H&S 1954:08671717Bottenhafvet0342 Botniske Bugt18821882
0005 (D)H&S 1996:04411961Bottenhavet0342 Botniske Bugt19381987
2252 L(D5-8)H&S 1996:02841363Gulf of Bothnia0342 Botniske Bugt19811983
0020H&S 1915:25601627Bottenviken Norra Delen0342 Botniske Bugt19041907c
0021H&S 1915:25581625Bottenviken Södra Delen0342 Botniske Bugt18811894c
2298 L(D8)H&S 1996:02871366Gulf of Bothnia - Isokari to Gåshållan0342 Botniske Bugt19831990
0051H&S 1955:00832923Villes de Suéde sur le Golfe de Bothnie.0342 Botniske Bugt1787 c.1809
3062HS76967696Ports on the West Coast of Finland0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.2002
2302HS75177517Furuögrund and Tauvo to Tornio0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.2003
0024H&S 1973:00451723Gefle Bugten0342 Botniske Bugt18581894
-H&S 1954:07631452Hernosand District, Sweden0342 Botniske Bugt1900 c.1900 c.
-H&S BOG0103246Planche II Huddikswalls Skærgaard - Lungösund0342 Botniske Bugt18541854
1079HS72027202Approaches to Inkoo and Kantvik0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.2003
-H&S 1954:08711720Norra Qvarken0342 Botniske Bugt18611887 c.
0022H&S 1915:25571624Norra Qvarken0342 Botniske Bugt18611894c
-H&S BOG0103248Planche IV Kysterne ved Vestre Quarken til Ratan og Wænnskærene0342 Botniske Bugt18541854
-H&S 1986:00281123Sundsvalls Bugten från Hudiksvall til Ørnsköldsvik0342 Botniske Bugt18611864
0023H&S 1915:25611628Sundsvalls Bugten0342 Botniske Bugt18611894c
-H&S BOG0022973Planche med toninger af Finske kyst til Lovisa0342 Botniske Bugt18171819
2297HS75167516Saaristomeri and Ålands Hav0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.1990
-H&S BOG0103249Planche V Kysterne Kallvik til Torneå og Malör0342 Botniske Bugt18541854
3436HS77557755Turku and Approaches0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.2002
-H&S BOG0103247Planche III Kysten fra Storö til Högbonden indtil Umeå Skærgaard0342 Botniske Bugt18541854
0060H&S 1996:03041767Øregrunds Skärgård0342 Botniske Bugt18921919
-H&S BOG0073235Planche VII med toninger for Sandhamn, Svenska Högar, Finska Utö, Hangö0342 Botniske Bugt1840 c.1840
-H&S BOG0103245Planche I Arholma-Baake Ålandshavet - Kysten mellem Gåsholm og Stor-Jungfrun0342 Botniske Bugt18541854
0903H&S 1996:02141260Skärgårdshavet - Saaristomeri0342 Botniske Bugt19402001
2297 L(D4-8)H&S 1996:02851364Gulf of Bothnia - Saaristomeri and Ålands Hav0342 Botniske Bugt19891991
2297 L(D4-8)H&S 1996:02861365Gulf of Bothnia - Saaristomeri and Ålands Hav0342 Botniske Bugt19891992
2337HS75217521Ålands Hav0342 Botniske BugtAktiv 2004 ca.2002
0058H&S 1955:00832930Plan des Bancs, des Passes et du Port de Roger-Wick aujourd'hui Port-Baltique à la Côte d'Esthonie.0344 Finske Bugt17891809
0059H&S 1955:00832931Plan des Passes, de la Rade et du Port de Revel à la Côte d'Esthonie.0344 Finske Bugt17891809
0060H&S 1955:00832932Plan des Baies de Igosala, Kolko, Papon, Mon et Kasper, à la Côte d'Esthonie.0344 Finske Bugt17891809
-H&S 1950:11382807Estland NW-kyst0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112837Estland NW-kyst0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382811Estland, kysten E for Tallin0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112841Estland, kysten E for Tallin0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382813Estland, N-kyst midterste del0344 Finske Bugt17521757
-H&S 1950:14112843Estland, N-kyst midterste del0344 Finske Bugt17521757
-H&S BOG0073237Planche IX med toninger for Hogland, Revel, Odensholm, Svarfverort m.fl.0344 Finske Bugt1840 c.1840
2241HS75057505Entrance to the Gulf of Finland0344 Finske BugtAktiv 2004 ca.2001
0026H&S 1936:02193041Atlas de Finlande No. 26 Phares0344 Finske Bugt18981898
0031H&S 1939:00284299De Zee-custen van Liiflandt. En Oost Finlandt van Wolfs-oort tot aen Wyborgh.0344 Finske Bugt16801680
-H&S 1950:14194381De Zee kusten van Liiflandt, ende Oost Finlandt, van Wolfs-oort tot Wyborgh.0344 Finske Bugt1683 c.1683 c.
-H&S 1975:00562033Special Passcharta Øfwer een Deel aff Øster-Siøøn, Nembl: den Finska-Botten I Petter Geddas Østersøkort0344 Finske Bugt16951974
-H&S 1950:14094500Paskaart voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Lemsaal tot Beooste Kok als mede de Kust van oost Finlandt. Van 't Alandse Haff tot Parna. Waar in ook vervat is d' Eylande Oesel, en Dagho.0344 Finske Bugt1700 c.1736 c.
-H&S 1950:24232341The Coast of Lyfland and east Finland from ye Wybourgh and to Elsenvos.0344 Finske Bugt1785 c.1785
0011H&S 1955:00832882Carte Réduite du Golfe de Finland. Passes d'Orren-grund, de Djupberget &c. Passes pour la Rade de Hangô-Udd0344 Finske Bugt17871809
-H&S 1956:01071722Finske Bugt0344 Finske Bugt18581870
-H&S 1984:02011732Finska Viken0344 Finske Bugt18681888
-H&S 1984:02021733Gulf of Finland0344 Finske Bugt18841888
0155H&S 1954:08681718Finske Bugt0344 Finske Bugt18911894
0001H&S 1996:02561325Estonian Territorial Sea and index for national charts0344 Finske Bugt19941994
2241H&S 1996:0233*1302Entrance to the Gulf of Finland0344 Finske Bugt19972001
2248H&S 1996:0234*1303Gulf of Finland0344 Finske Bugt19982002
-H&S 1950:14094501Nieuwe Paskaert Voor een Gedeelte Van de Ost Zee Beginnende 2 Myl bewesten Broklom tot aen Strellen, als mede de Kust van Oost Vinlandt. Beginnende van Parna tot aen de Schans ter Ny Zynde0344 Finske Bugt1700 c.1736 c.
-H&S 1950:11382818Finland S-kyst E-ligste del0344 Finske Bugt17471757
-H&S 1950:14112848Finland S-kyst E-ligste del0344 Finske Bugt17471757
-H&S 1950:14112836Finske Bugt, E-lige del0344 Finske Bugt17511757
-H&S 1950:11382806Finske Bugt, E-lige del0344 Finske Bugt17511757
-H&S 1950:11382815Finske Bugt E-lige Del0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112845Finske Bugt E-lige Del0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382816Finland, S-kyst E-lige del0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112846Finland, S-kyst E-lige del0344 Finske Bugt1757 c.1757
0013H&S 1955:00832884Carte Réduite de la Partie Orientale du Golfe de Finlande0344 Finske Bugt17871809
0061H&S 1955:00832933Carte Réduite de la Partie la plus Orientale du Golfe de Finlande, depuis l'Ile Sesk-Jar, jusqu'à St. Petersbourg.0344 Finske Bugt17891809
22061H&S 1996:02061252East Part of the Gulf of Finland0344 Finske Bugt19971997
-H&S 1950:11382810Finske Bugt Midterste del0344 Finske Bugt17511757
-H&S 1950:14112840Finske Bugt Midterste del0344 Finske Bugt17511757
-H&S 1950:11382814Finske Bugt - O Sur Sari0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112844Finske Bugt - O Sur Sari0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382809Finland, S-kyst omkring Ekenæs0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112839Finland, S-kyst omkring Ekenæs0344 Finske Bugt1757 c.1757
1090HS72047204Ports in the Gulf of Finland0344 Finske BugtAktiv 2004 ca.2002
-H&S 1950:11382817Finland S-kyst, samling øer - ikke identificeret.0344 Finske Bugt17481757
-H&S 1950:14112847Finland S-kyst, samling øer - ikke identificeret.0344 Finske Bugt17481757
0057H&S 1955:00832929Carte des Iles, des bancs et des Passes Hoch-Land entre la Côte de Karélie et celle d'Esthonie.0344 Finske Bugt17891809
0056H&S 1955:00832928Plan des Passes et du Mouillage des Perkels-Skarenou Aspo-Gadan, dans le Sud de Friederichs-Hamn, à le Côte de Karelie.0344 Finske Bugt17891809
0012H&S 1955:00832883Carte Réduite de la Partie Occidentale du Golfe de Finlande0344 Finske Bugt17871809
0030H&S 1939:00284298Pascaert van Lyflant ende Oost-Finlandt, van der Winda tot aen de hoeck van Alandt ende voort tot Revel.0344 Finske Bugt16801680
-H&S 1950:14194380Pas kaart van Liiflandt en Oost Finlandt. van der Winda tot aende hoeck van Alant en voort tot Revel.0344 Finske Bugt1683 c.1683 c.
0053H&S 1955:00832925Carte d'une partie de la Côte de Karelie depuis la Rivière de Kymmenjusqu'à Kalvi-jarvi-Laht, Comprenant les Iles et Bancs d'Aspo-gadan.0344 Finske Bugt17891809
1089HS72037203Approaches to Kotka and Hamina0344 Finske BugtAktiv 2004 ca.2002
0019H&S 1962:01184350A Draught of the Road of Hangøø in Finland0344 Finske Bugt17231723
-H&S 1950:14112838Finland, S-kyst Hanko0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382808Finland, S-kyst Hanko0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:11382812Finland, S-kyst Helsingforsområdet0344 Finske Bugt17521757
-H&S 1950:14112842Finland, S-kyst Helsingforsområdet0344 Finske Bugt17521757
0052H&S 1955:00832924Plan des Passes et du Port de Helsingfors et Sveaborg sur le Golfe de Finlande, Côte de Niland.0344 Finske Bugt17891809
2224HS75017501Helsinki0344 Finske BugtAktiv 2004 ca.2001
0062H&S 1955:00832934Plan de l'Ile de Retu-Sari ou Rotlin-Ostrow et de la Rade de Kronstadt à la Côte d'Ingrie.0344 Finske Bugt17891809
0063H&S 1955:00832935Plan des Ports, de la Ville, de l'Arsenal de Marine, de la Citadelle et du Port Kronschlott de Cronstadt.0344 Finske Bugt17891809
1311H&S 1996:02281297Kronstädter Fahrwasser, Russische Küste0344 Finske Bugt19941994
-H&S BOG0022974Planche med toninger af kyster i den Finske Bugt0344 Finske Bugt18171819
-H&S 1949:1014A3043Planche med toninger af kyster i den Finske Bugt0344 Finske Bugt18171819
0020H&S 1962:01184351A Draught of the Harbour of Crownslote0344 Finske Bugt17231723
0064H&S 1955:00832936Plan de la Ville de St. Petersbourg. à l'Embouchure de la Newa, d'après le plan original Russe, en 9 Feuilles.0344 Finske Bugt17891809
-H&S 1950:14112850Skt. Petersborg, indsejlingen til0344 Finske Bugt17501757
-H&S 1950:11382820Skt. Petersborg, indsejlingen til0344 Finske Bugt17501757
-H&S BOG0073236Planche VIII med toninger for Jussari Ø, Porkala, Sveaborg, Lovisa m.fl.0344 Finske Bugt1840 c.1840
2227HS75027502Tallin and Approaches0344 Finske BugtAktiv 2004 ca.2002
-H&S 1950:11382819Viborg, indsejlingen til0344 Finske Bugt1757 c.1757
-H&S 1950:14112849Viborg, indsejlingen til0344 Finske Bugt1757 c.1757
0054H&S 1955:00832926Carte d'une partie de la Côte de Karelie depuis Kalvijarvi-Laht jusqu'au Golfe de Gmeleuka.0344 Finske Bugt17891809
0055H&S 1955:00832927Carte du Golfe de Wibourg à la Côte de Karèlie.0344 Finske Bugt17891809
0011H&S 1996:02131259Ristniemi - Viipuri = Mys Krestovyj - Vyborg0344 Finske Bugt19931999
-H&S BOG0103250Planche VI Norrskærene ved Wasa til Björneborg0344 Finske Bugt18541854
0037aH&S 1939:00284306Caerte van 't gat van Abbo ofte Vittoy.0344 Finske Bugt16801680
-H&S 1950:2557a2368Norden - kort af Henricus Martellus Germanus0360 Landkort hele Norden1490c1908
-H&S 1950:2557a2369Norden - kort af Henricus Martellus Germanus0360 Landkort hele Norden1490c1908
-H&S 1936:02203830Atlas de Finlande No. 1. Finlande0364 Landkort Finland18971897

   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 28-12-2016 kl. 09:09:14