Handels- og Søfartsmuseets kortsamling

Oversigt over alle kort i nedennævnte folio sorteret efter foliounderområde og korttitel.
Se også foliooversigten eller forklaring til kortregistret.


Søkortnr. H&S Reg nr. Lbnr. Korttitel Underfolioområde Udg.år Trykår
-H&S 1950:2557a2371Cornelis Anthonisz: Kort over Danmark og omliggende Lande0310 Danmark, oversejlingskort1560 c.1908
001LangH&S 1984:03853055Caerte van Oostlant0310 Danmark, oversejlingskort15601970
-H&S 1961:01101983Caerte van Oostlant0310 Danmark, oversejlingskort15601961
-H&S 1966:00531830Danmark0310 Danmark, oversejlingskort15921959c
-H&S 1949:01212964Kort over Nordsøen og Østersøen omkring Danmark - ingen titel0310 Danmark, oversejlingskort1665 c.1665 c.
-H&S 1951:19031050Nordsøen og Østersøen0310 Danmark, oversejlingskort1665 c.1934
-H&S 1951:18364433Daniæ, Frisiæ, Groningæ et Orientalis Frisiæ Littora. Apud Fred. de Wit0310 Danmark, oversejlingskort1680 c.1680 c.
-H&S 1951:18514447Pascaert van Schager-Rack, De Belt, en de Orisondt; tot in de Oost Zee ... 't Amsterdam. By Joannes van Keulen.0310 Danmark, oversejlingskort1690 c.1690 c.
-H&S 1952:06191155Dannemark et des entrees dans la mer Baltique...0310 Danmark, oversejlingskort1693 c.1693 c.
-H&S 1952:06181989Carte de la Mer de Dannemark et des entrées dans la Mer Baltique, contenant les Bancs, Passes, Isles et Costes depuis Norden et le Cap Der-neus jusques a Rostock et Valsterbon i Le Neptune Francois0310 Danmark, oversejlingskort16931693
-H&S 1950:14142446Oversigtskort over Danmark0310 Danmark, oversejlingskort1695c1916
-H&S 1950:14132416Oversigtskort over Danmark0310 Danmark, oversejlingskort1695c1916
-H&S 1951:18424439Dania, Jutia, Holsatia, Scandia. Exc: Christoph: Weigelio.0310 Danmark, oversejlingskort1716 c.1716 c.
-H&S 1915:23531154Daniæ, Frisiæ, Groningæ et orientalis Frisiæ Littora Apud R & I. Ottens.0310 Danmark, oversejlingskort1730 c.1730 c.
DH&S 1945:00591055Danmark med omgivende Farvande0310 Danmark, oversejlingskort19451945
-H&S 1975:00481056Danmark med omgivende Farvande0310 Danmark, oversejlingskort19461946
-H&S 1966:00541785Danmark0310 Danmark, oversejlingskort19651965c
CH&S 2000:04274818Danmark med omliggende farvande - Kort C0310 Danmark, oversejlingskort19501959
IIIH&S 1996:07695062Strandinger paa Danmarks Kyster 18810310 Danmark, oversejlingskort18841887
IH&S 1996:07685061Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31te December 18820310 Danmark, oversejlingskort18841887
IVH&S 1996:07705063Strandinger for Maaneder og Dage - Oktober 1860 til 4. August 18820310 Danmark, oversejlingskort18841887
C (D)H&S 1996:02581337Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19841986
CH&S 1996:03341853Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19841995
C (D)H&S 1996:02571336Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19841995
CH&S 1996:03351854Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19981998
FH&S 1996:03361855Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19681985
FH&S 1996:03371856Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19871987
FH&S 1996:03381857Danmark med omgivende farvande0310 Danmark, oversejlingskort19991999
-H&S 1960:01133040Oversigtskort over Fyr og Fyrskibe 1560-1900, Danmark0310 Danmark, oversejlingskort19601960
-H&S 1996:01671444Lystbådehavne i Danmark0310 Danmark, oversejlingskort19941994
-H&S 1953:11632107Strandinger paa Danmarks Kyster fra 1ste Januar 1858 til 31. December 18820310 Danmark, oversejlingskort1882 c.1882 c.
-H&S 1915:2388B2106Specielt Kort om Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde0310 Danmark, oversejlingskort1890c1890 c.
CH&S 1996:03281847Danmark0310 Danmark, oversejlingskort19441944
DH&S 1989:01153634Danmark med omgivende Farvande. Oversigt over Tvangsruter.0310 Danmark, oversejlingskort19451945
6682 SH&S 1993:06022754Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI0310 Danmark, oversejlingskort19511951
6682 SH&S 1965:01542744Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI0310 Danmark, oversejlingskort19561956
6682 SH&S 1993:06022753Baltic Sea Approaches and Entrances Index chart for use with NEMEDRI0310 Danmark, oversejlingskort19511951
-H&S 1951:18414438Nieuwe Pascaert van de Sond ende Beldt Met de onder Behoorende Eylanden ... T'Amsterdam. By Ioannes van Keulen …0310 Danmark, oversejlingskort1681 c.1681 c.
-H&S 1915:09674669Kaart over Belterne og Sundet med den forreste Deel af Øster-Søen. Udgivet 17990310 Danmark, oversejlingskort17991799
-H&S 1915:09684670Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar...0310 Danmark, oversejlingskort17831783
0004H&S 1955:00832875Carte Réduite de la partie Méridionale-Orientale du Catte Gat depuis Salö jusqu'à Landscrona0310 Danmark, oversejlingskort17871809
-H&S 1915:33962740A Chart shewing the Sea Coasts of the Bellt, Wedersound, Melversound, with all the Adjacent Islands.0310 Danmark, oversejlingskort16751675
-H&S 1950:24232325A Chart of the Belt and Sound0310 Danmark, oversejlingskort1785 c.1785
-H&S 1955:00832871Neptune du Cattegat et de la Mer Beltique. Recueil. Per le Comte Claret de Fleurieu.0310 Danmark, oversejlingskort18091809
0044H&S 1984:03231735Kattegat, Sound and Belts0310 Danmark, oversejlingskort18981898
-H&S 1950:24372790Blindkort, der er forlægget for isberetningskortene. Konturer og navne - uudfyldt0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
-H&S 1950:24382941Indberetningsskema for forekomster af is på 252 lokaliteter i Danmark - uudfyldt0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
-H&S 1950:24362789Isberetningskort, følgeblad til isberetningen 7/2 1940. Lbnr. 460310 Danmark, oversejlingskort19401940
-H&S 1950:24352940Isberetningsskema 7/2 1940. Lbnr. 460310 Danmark, oversejlingskort19401940
VH&S 1948:05612788Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIH&S 1915:2365A2760Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.O. ved S. A. Philipsen.0310 Danmark, oversejlingskortu.a.1900 c.
IIH&S 1915:2387A2765Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIH&S 1915:2387B2766Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIH&S 1915:2387C2767Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.O. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIIH&S 1915:2365B2761Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af S.V. ved S. A. Philipsen.0310 Danmark, oversejlingskortu.a.1900 c.
IIIH&S 1915:2387D2768Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIIH&S 1915:2387E2769Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIIH&S 1915:2387F2770Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IIIH&S 1915:2387G2771Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af S.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IVH&S 1915:2365C2762Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat Sundet og Belterne med Storm af N.V. ved S. A. Philipsen.0310 Danmark, oversejlingskortu.a.1900 c.
IVH&S 1915:2387H2772Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IVH&S 1915:2387I2773Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IVH&S 1915:2387J2774Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
IVH&S 1915:2387K2775Specielt kort over Hoved Strømningerne i Kattegat, Sundet og Belterne med Strom af N.V. ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
VH&S 1915:23662763Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen.0310 Danmark, oversejlingskortu.a.1900 c.
VH&S 1915:2388A2776Specielt kort over Strømningerne, Over- og Understrøm i Kattegat, Sundet og Belterne med samtidige moderate N.V.lige og S.V.lige Vinde ved S. A. Philipsen0310 Danmark, oversejlingskortu.a.u.a.
-H&S 1951:18354432A Chart of the two Channels goeing into the Baltique Sea one Through Catte-Gat and the Sound and the other Through the Belt0310 Danmark, oversejlingskort16751675
0126H&S 1996:07905083Sundet og Bælterne0310 Danmark, oversejlingskort19651968
0005H&S 1962:01184336A Large Chart of the Sound and Belt0310 Danmark, oversejlingskort17231723
2842aH&S 1915:25451472Baltic Sea, sheet a, Denmark0310 Danmark, oversejlingskort18621862
0079H&S 1986:00301713Sundet og Belterne med Østersøen til Øland0310 Danmark, oversejlingskort18481890
0188 DeccaH&S 1996:07935086Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø0310 Danmark, oversejlingskort19651966
0006H&S 1962:01184337Five Plans: Masterland, Gottenborg, Stralsond, Wismer, Usedom0310 Danmark, oversejlingskort17231723
XXH&S 1996:07825075Ældre Opmaalinger af Limfjordens Indløb ved Hals0312 Kattegat & oversejlingskort17931887
XXIH&S 1996:07835076Kort over Limfjordens Indløb ved Hals0312 Kattegat & oversejlingskort18731887
-H&S 1953:11231980Pas-Caarte van't Schager-Rack de Sondt en de Belt0312 Kattegat & oversejlingskort1660c1660 c.
0007H&S 1939:00284274Pascaerte van Schager-Rack. Vande Pater-nosters als mede Maesterlant tot aen Kol, oock hoe dese landen van Schagen gelegen zyn.0312 Kattegat & oversejlingskort16801680
-H&S 1950:14194360Pascaerte van Schager-Rack ende Sonde van de Paternosters en 't rif van Schagen en tot Elseneur, Valsterbon en Steden.0312 Kattegat & oversejlingskort1683 c.1683 c.
-H&S 1950:14094491Paskaert van t' Schager-Rak Seo't by de Oost-vaerende Zee Luyden gemeenlyk bezylt wort ...0312 Kattegat & oversejlingskort1700 c.1736 c.
-H&S 1950:14132422Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad0312 Kattegat & oversejlingskort17061916
-H&S 1950:14142452Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad0312 Kattegat & oversejlingskort17061916
0002H&S 1962:01184333A Draught of the Cattegute And Part of Norway from the isle of Mardow to the Koll and from the Holmes to the Scaw & Elsinore &c.0312 Kattegat & oversejlingskort17231723
-H&S 1951:18664460Et nyt retvisende Søe-Kaart Over Kattegattet, strækkende sig fra Kiøbenhavn til Færder i Norge .. af Capitaine ved Søe-Etaten A. Lous og Professor og Navigations Directeur C. C. Lous ... 17690312 Kattegat & oversejlingskort17691769
-H&S 1915:09662104Søe-Kaart over Kattegattet med fliid afstreget efter Skibs Compasserne som paa denne tiid har 16° Nordwestrings Misvisning.0312 Kattegat & oversejlingskort17701770
-H&S 1951:18614456Pass Kaart over Kattegat med Høy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776 og efter de seneste Astronomiske Observationer og Geographiske Maalinger ... af Christian Carl Lous ...0312 Kattegat & oversejlingskort17761790
-H&S 1915:09654609Pass Kaart over Kattegat. Udgivet fra Det Kongelige Søekaartearchiv i 1800.0312 Kattegat & oversejlingskort18001800
-H&S 1915:25771210Kaart over Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18271827c
-H&S 1975:01091105Professor Lous's Chart of the Cattegat0312 Kattegat & oversejlingskort18291974
-H&S 1950:13822043Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18311835
-H&S 1956:01041781Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18461862
-H&S 1951:18634457Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort1860 c.1860 c.
-H&S 1953:11342100Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18671867
-H&S 1967:00921793Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18741875
-H&S 1915:29101209Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18741880
-H&S 1915:29111700Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18861900
-H&S 1996:06324898Kattegattet0312 Kattegat & oversejlingskort18861899
3920H&S 1954:08191134Le Cattegat0312 Kattegat & oversejlingskort18911892
0062H&S 1976:00931760Das Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort18961903
0211H&S 1976:00941729Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061909
0211H&S 1984:03651605Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061920
0100H&S 1950:0325o1126Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061940
0100H&S 1973:00571125Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061944
0100H&S 1984:03741774Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061946
0100H&S 1984:03711606Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061951
0100H&S 1984:03721607Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19061951
0100H&S 1996:07875080Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19651969
-H&S 1971:02404046Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19701970
0100H&S 1996:03491868Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19791979
0100H&S 1996:03501869Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19801996
2114HS74597459The Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskortAktiv 2004 ca.1996
0100H&S 1996:03511870Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort19981998
-H&S 1950:11382794Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort1757 c.1757
-H&S 1950:14112824Kattegat0312 Kattegat & oversejlingskort1757 c.1757
0020H&S 1955:00832891Carte Réduite d'une Partie de la Côte de Suède sur le Cattegat depuis Sorteskär, jusqu'à Morup-Tange0312 Kattegat & oversejlingskort17861809
0054H&S 1998:0060-031635Das Kattegat Nördlicher Teil0312 Kattegat & oversejlingskort19321942
0054H&S 1998:0060-111644Das Kattegat Nördlicher Teil0312 Kattegat & oversejlingskort19321941
0054H&S 1998:0060-101643Das Kattegat Nördlicher Teil0312 Kattegat & oversejlingskort19321945
0101 (D)H&S 1996:06984965Kattegat Nordlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19481948
0101 (D)H&S 1996:06994966Kattegat Nordlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19521953
0101 (D)H&S 1996:03521871Kattegat Nordlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19591960
0101 LH&S 1996:01511395Kattegat Nordlige del0312 Kattegat & oversejlingskort19651971
0101 LH&S 1996:01521396Kattegat Nordlige del0312 Kattegat & oversejlingskort19651969
0101H&S 2013:00135112Kattegat Nordlige del0312 Kattegat & oversejlingskort19961998
2107HS74557455Kattegat Northern Part0312 Kattegat & oversejlingskortAktiv 2004 ca.2001
0102H&S 1984:03731608Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19111936
0102 (D)H&S 1996:03531872Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19521952
0102 (D)H&S 1996:07004967Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19521955
0102 LH&S 1996:01531397Kattegat Sydlige del0312 Kattegat & oversejlingskort19651969
0102H&S 1996:06404906Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19651974
0102 (D)H&S 1996:03541873Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19751975
0102H&S 1996:03551874Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19801980
0102 D (L)H&S 2006:00232712Kattegat Sydlige del0312 Kattegat & oversejlingskort19801980
0102H&S 1996:03561875Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19801990
0124H&S 1996:03701890Kattegat S for Anholt0312 Kattegat & oversejlingskort19861986
0102H&S 2013:00145113Kattegat Sydlige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19951995
2108HS74567456Kattegat Southern Part0312 Kattegat & oversejlingskortAktiv 2004 ca.2000
0025H&S 1955:00832896Carte Réduite de la Partie Méridionale du Cattegat, Contenant les Entrées des deux Belts, une partie des Iles de Séelande, de Fionie et du Jutland0312 Kattegat & oversejlingskort17861809
0103H&S 1953:11331982Kattegat Sydvestlige Del (Samsø-Bælt)0312 Kattegat & oversejlingskort19091941
0128 (D)H&S 1996:02641343Kattegat SW-lige Del0312 Kattegat & oversejlingskort19791979
0128 D (L)H&S 2006:00232714Kattegat SW-lige del0312 Kattegat & oversejlingskort19801980
0128H&S 2013:00195118Kattegat Samsø Bælt0312 Kattegat & oversejlingskort20052005
-H&S 1954:07481701Kattegattet III Øster-Renden0312 Kattegat & oversejlingskort18601872
2591HS75917591Farvandet Nord for Fyn0312 Kattegat & oversejlingskortAktiv 2004 ca.1997
-H&S 1953:11321984Hatterrev - Røsnæs0312 Kattegat & oversejlingskort1950c1950 c.
-H&S 1950:14132426Hesselø med Lysegrunden0312 Kattegat & oversejlingskort16971916
-H&S 1950:14142456Hesselø med Lysegrunden0312 Kattegat & oversejlingskort16971916
-H&S 1915:25701211Sundet nordfra med Isefiorden0312 Kattegat & oversejlingskort18451878
-H&S 1996:01781214Sundet nordfra, med Isefiorden0312 Kattegat & oversejlingskort18451885
-H&S 1973:00551212Samsøbelt med Isefjord0312 Kattegat & oversejlingskort18751889
0926HS71837183Isefjord0312 Kattegat & oversejlingskortAktiv 2004 ca.1999
-H&S 1954:07501702Kattegattet I Skagen med Omgivelser0312 Kattegat & oversejlingskort18601872
-H&S BOG0123288Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord0312 Kattegat & oversejlingskort18001800
-H&S BOG0423784Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord0312 Kattegat & oversejlingskort18031803
-H&S BOG0133296Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord0312 Kattegat & oversejlingskort18101810
-H&S BOG0143305Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord0312 Kattegat & oversejlingskort18161816
0103 DeccaH&S 1996:07885081Samsø Bælt0312 Kattegat & oversejlingskort19651966
2589H&S 2013:00635162Kattegat - Samsø Bælt0312 Kattegat & oversejlingskort19992006
-H&S 1953:11311414Samsøbælt kopi med indtegnet opmålingsområde ved Sejrø0312 Kattegat & oversejlingskort18751950 c.
-H&S 1953:11301046Seirø - opmålingskort mellem Samsø, Røsnæs og Sejrø foretaget 1869-1870.0312 Kattegat & oversejlingskort1869-711950 c.
VH&S 1996:07715064Kort over Kysten ved Skagen 1787-18820312 Kattegat & oversejlingskort18821887
-H&S BOG0143306Toningsmærker paa den Jydske Kyst0313 Jyllands E-kyst18161816
0114H&S 1950:0325m1092Farvandet Nord for Fyn samt Horsens og Vejle Fjord0313 Jyllands E-kyst19311941
0114 LH&S 1996:01561400Farvandet Nord for Fyn0313 Jyllands E-kyst19721973
0114H&S 1996:03661886Farvandet nord for Fyn0313 Jyllands E-kyst19841984
0114H&S 1996:06474913Farvandet Nord for Fyn0313 Jyllands E-kyst19841988
0114H&S 1996:07895082Farvandet nord for Fyn0313 Jyllands E-kyst19651966
-H&S 1950:14142454Fladstrand og Hirsholmene0313 Jyllands E-kyst16951916
-H&S 1951:18344431Indløbet til Fladstrand. Copi efter Originalkaartet Jens Sørensen 1694-1695.0313 Jyllands E-kyst16951950 c.
VH&S 1915:23702725Opmaaling udfor Frederikshavn, Jens Sørensen 1694-950313 Jyllands E-kyst16951900 c.
VIIH&S 1915:23722727Kaart over Fladstrands Syndre Rehd med omliggende Grunde0313 Jyllands E-kyst17961900 c.
VIIIH&S 1915:23732728Farvandet udfor Frederikshavn, Meyers Opmaaling af 18320313 Jyllands E-kyst18321900 c.
XH&S 1915:23752730Farvandet udfor Frederikshavn. Prem. Lieut. Oldenburgs Opmaaling af 1872-74.0313 Jyllands E-kyst18741900 c.
XIH&S 1915:23762731Farvandet udfor Frederikshavn. Kommissionens Opmaaling af 1878.0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
XIIH&S 1915:23772732Sammenstilling af 1-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
XIIIH&S 1915:23782733Sammenstilling af 2-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
XIVH&S 1915:23792734Sammenstilling af 3-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
XVH&S 1915:23802735Sammenstilling af 4-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
IXH&S 1915:23742729Farvandet udfor Frederikshavn. Frederikshavns Havnevæsens Opmaaling af 1868.0313 Jyllands E-kyst18681900 c.
-H&S 1948:06124027Frederikshavn Havn0313 Jyllands E-kyst18951895
VIH&S 1915:23712726Opmaaling udfor Hirsholmene, Jens Sørensen 1694-950313 Jyllands E-kyst16951900 c.
-H&S 1950:14132424Fladstrand og Hirsholmene0313 Jyllands E-kyst16951916
XVIH&S 1915:23812736Hirsholmene med omgivende Farvand, Meyers Opmaaling af 1832.0313 Jyllands E-kyst18321900 c.
-H&S 1915:23821107Hirsholmene med omgivende Farvand0313 Jyllands E-kyst18741874c
XXH&S 1915:23852739Kaart over Farvandet ved Frederikshavn og Hirsholmene0313 Jyllands E-kyst1878 c.1900 c.
XIXH&S 1915:23842738Sammenstilling af Opmaalingerne i Farvandet ved Hirsholmene0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
XVIIIH&S 1915:23832737Græsholmen og Farvandet Nordost derfor, Kommissionens Opmaaling af 1878.0313 Jyllands E-kyst18781900 c.
0113H&S 1996:06464912Horsens Fjord0313 Jyllands E-kyst19381952
0113H&S 1996:03651885Horsens Fjord0313 Jyllands E-kyst19801980
0929HS71847184Horsens Fjord0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.1999
-H&S 1950:14132437Isefjorden0313 Jyllands E-kyst16911916
-H&S 1950:14142467Isefjorden0313 Jyllands E-kyst16911916
0116H&S 1950:0325b1083Isefjord0313 Jyllands E-kyst19151942
0116H&S 1984:03781670Isefjord0313 Jyllands E-kyst19151939
0116H&S 1996:03681888Isefjord0313 Jyllands E-kyst19861986
-H&S 1950:14142449Limfjorden0313 Jyllands E-kyst16941916
-H&S 1950:14132419Limfjorden0313 Jyllands E-kyst16941916
0024H&S 1955:00832895Plan de Lime-Fiord à la Côte Orientale du Jutland, sur le Cattegat.0313 Jyllands E-kyst17861809
-H&S 1915:25731758Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst18501855
-H&S 1915:25721762Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst18501881
0085H&S 1998:0060-171651Limfjord mit Mariager und Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst1943c1943
-H&S 1996:03271846Limfjorden0313 Jyllands E-kyst19581958
0106 (D)H&S 1996:03611881Limfjorden Hals til Aalborg0313 Jyllands E-kyst19271952
0106H&S 1996:06434909Limfjorden Hals til Aalborg0313 Jyllands E-kyst19531953
0106 LH&S 1996:07014968Limfjorden Hals til Aalborg0313 Jyllands E-kyst19531953
0106H&S 2013:00155114Limfjorden Hals til Aalborg0313 Jyllands E-kyst19821995
0106 LH&S 1996:07024969Limfjorden Hals til Aalborg0313 Jyllands E-kyst19821986
-H&S 1915:15062947Oversigtskort over Fyrliniesystemet imellem Aalborg og Hals.0313 Jyllands E-kystu.a.u.a.
0598HS71237123Limfjord, Hals to Løgstør0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.1992
0109H&S 2013:00175116Limfjorden Mors - Løgstør0313 Jyllands E-kyst20002004
0108H&S 2013:00165115Limfjorden Thyborøn - Mors0313 Jyllands E-kyst20002004
0426HS70917091Limfjorden, Thyborøn til Mors0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.2000
-H&S 1948:02343036Thyborøn Kanal0313 Jyllands E-kyst18921892
0104H&S 1996:06414907Østlige Del af Kort Nr. 104 Limfjorden samt Mariager- og Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst19261946
0105H&S 1996:06424908Limfjorden Aalborg-Løgstør0313 Jyllands E-kyst19821988
0104H&S 1996:03601879Limfjorden Aalborg-Thyborøn0313 Jyllands E-kyst19801980
0110H&S 1996:03621882Mariager Fjord0313 Jyllands E-kyst19861986
0110H&S 1996:06444910Mariager Fjord0313 Jyllands E-kyst19271951
0300H&S 1973:00411099Odense Fjord0313 Jyllands E-kyst19211921 efter
0115H&S 1996:06484914Odense Fjord0313 Jyllands E-kyst19271953
0115H&S 1996:06494915Odense Fjord0313 Jyllands E-kyst19831988
0115H&S 1996:03671887Odense Fjord0313 Jyllands E-kyst19931993
-H&S 1950:16923037Odense Fjord og Odense Havn0313 Jyllands E-kyst19041904 c.
0111H&S 1996:06454911Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst19341951
0111H&S 1996:03631883Randers Fjord0313 Jyllands E-kyst19801980
0118H&S 1996:03061776Roskilde Fjord0313 Jyllands E-kyst19671967
0103 (D)H&S 1996:03571876Samsø Bælt0313 Jyllands E-kyst19611961
0103 LH&S 1996:01541398Samsø Bælt0313 Jyllands E-kyst19651968
0103H&S 1996:03581877Samsø Bælt0313 Jyllands E-kyst19751975
0103 D (L)H&S 2006:00232713Samsø Bælt0313 Jyllands E-kyst19801980
0103H&S 1996:03591878Samsø Bælt0313 Jyllands E-kyst19841984
2589HS75897589Samsø Bælt0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.1999
-H&S 1915:25681783Samsøbelt med Isefjord0313 Jyllands E-kyst18751879
0120H&S 1984:03681556Samsøbelt med Isefjord0313 Jyllands E-kyst18751907
-H&S 1942:02272949Røsnæs Puller Fyr. (Nordefter).0313 Jyllands E-kyst19391939
-H&S 1950:14132431Samsø0313 Jyllands E-kyst16911916
-H&S 1950:14142461Samsø0313 Jyllands E-kyst16911916
-H&S 1915:23681079Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875.0313 Jyllands E-kyst1875 c.1875 c.
-H&S 1952:06152101A Description of the outtermost coastes of Jutland both of the belt side & of the North Sea side as they are situated between Aelburger Diep or haven and Rijncopen0313 Jyllands E-kyst15861586
0158H&S 1996:06714938Snævringen, Lille-Bælt0313 Jyllands E-kyst19801988
0158H&S 2013:00265125Snævringen, Lille-Bælt0313 Jyllands E-kyst19961996
0157H&S 1996:04071927Vejle Fjord0313 Jyllands E-kyst19801980
0157H&S 1996:06704937Vejle Fjord0313 Jyllands E-kyst19801988
0930HS71857185Vejle Fjord0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.1999
-H&S 1950:14132420Farvandene omkring Vendsyssel0313 Jyllands E-kyst16951916
-H&S 1950:14142450Farvandene omkring Vendsyssel0313 Jyllands E-kyst16951916
0122H&S 1996:03691889Ålborg Bugt0313 Jyllands E-kyst19871989
-H&S 1996:03241843Ålborg Havn, indsejling til havnen, udviklingsområde0313 Jyllands E-kyst19831983
-H&S 1950:14142455Aarhus Bugten0313 Jyllands E-kyst16971916
-H&S 1950:14132425Aarhus Bugten0313 Jyllands E-kyst16971916
0112H&S 1950:0325d1088Aarhus Bugt og tilstødende Farvande0313 Jyllands E-kyst19391939
0112 LH&S 1996:01551399Aarhus Bugt og tilstødende farvande0313 Jyllands E-kyst19581963
0112H&S 1996:03641884Århus Bugt0313 Jyllands E-kyst19901996
0112H&S 2013:00185117Århus Bugt0313 Jyllands E-kyst19981999
2590HS75907590Århus Bugt0313 Jyllands E-kystAktiv 2004 ca.2001
-H&S 1996:03001842Århus Bugt, Koraldybet ved Ryes Flak NE for Århus0313 Jyllands E-kyst1980 c.1980c
-H&S 1951:14432400Aarhus Havn 1800-19350313 Jyllands E-kyst19351935
-H&S 1915:15032758Strandingskaart I II III IV0313 Jyllands E-kyst18761900 c.
-H&S 1950:14132428Bælterne og den vestlige Østersø, nordlige Blad0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16921916
-H&S 1950:14142458Bælterne og den vestlige Østersø, nordlige Blad0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16921916
-H&S 1950:14132429Bælterne og den vestlige Østersø, sydlige Blad0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16921916
-H&S 1950:14142459Bælterne og den vestlige Østersø, sydlige Blad0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16921916
-H&S 1950:14094493Nieuwe Pascaert van de Sond ende Beldt Met de onder behoorende Eylanden0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn1700 c.1736 c.
0170H&S 1950:0325l1085Farvandet syd for Fyn0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19221943
0170H&S 1973:00601103Farvandet syd for Fyn0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19451946
0170H&S 1996:06774944Farvandet syd for Fyn0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19831988
-H&S 1950:14132430Taasinge0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16901916
-H&S 1950:14142460Taasinge0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn16901916
0156H&S 1996:06684935Kolding Fjord, Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19431953
0156H&S 1996:06694936Kolding Fjord, Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
-H&S 1951:18721981Lille Belt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18501850
0117H&S 1984:03801583Lillebelt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18741897
-H&S 1915:25621761Lillebelt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18741879
-H&S 1915:25631763Lillebelt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18741879
0241H&S 1973:00281102Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19131931
0241H&S 1950:0325e1089Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19131938
0150H&S 1973:00561100Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19131943
2116H&S 1915:28431076Little Belt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19211924
0150 LH&S 1996:07084975Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19491949
0150 LH&S 1996:01611405Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651969
0150 D (L)H&S 2006:00232719Lillebælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651971
0150H&S 1996:07504926Lille-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651970
3465HS77587758Little Belt Northern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1997
2592HS75927592Lillebælt Northern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1999
0151H&S 1996:04001920Lillebælt Nordlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801980
0151H&S 1996:04011921Lillebælt Nordlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801989
0151H&S 1996:06604927Lillebælt Nordlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
-H&S 1996:01751133Lillebælt, Snævringen0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19761976
3562HS77707770Little Belt Southern Part and Flensburger Förde0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1997
2532HS75697569Lillebælt Southern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.2000
2116 L(D7)H&S 1996:02771356Little Belt and Kieler Bucht0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19921992
2116HS74617461Little Belt and Kieler Bucht0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1997
0152H&S 1950:0325h1090Lille-Bælt Sydlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19361942
0152H&S 1996:04021922Lillebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19871987
0152H&S 1996:06614928Lillebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19871988
0152H&S 1996:04031923Lillebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19961997
0152H&S 2013:00245123Lillebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19981998
0155H&S 1996:06664933Als Sund og Sønderborg Bugt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19301951
0155H&S 1996:06674934Als Sund og Sønderborg Bugt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
0155H&S 1996:04061926Als Sund og Sønderborg Bugt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn20012002
0154H&S 1996:06644931Flensborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19541959
0154H&S 1996:04051925Flensborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19851986
0154H&S 2013:00255124Flensborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19741978
0154H&S 1996:06654932Flensborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19851988
0153H&S 1996:06624929Haderslev Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19411952
0153H&S 1996:04041924Haderslev Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651977
0153H&S 1996:06634930Haderslev Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
H-9-03H&S 1948:05511093Kolding Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19411943
0900HS71747174Snævringen and Kolding Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1996
0901HS71757175Aabenraa Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1997
0172H&S 1996:06804947Rudkøbing Løb0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
-H&S 1952:06144481A Carde of the Beldt with all the Sea coastes, Bounds, and Site of the Countries called Laland, unto Steuens head.0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn1588 c.1588 c.
0030H&S 1955:00832901Carte Réduite du Grand Belt, entre les Iles de Séelande, Fionie, Langeland et Laaland.0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn17871809
-H&S 1950:13822041Store Belt (Samsøe Beltet)0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18321832
-H&S 1984:03671792Store Belt (Samsøe Beltet)0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18321873
-H&S 1949:09831113Store Belt (Samsøe Beltet)0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18321832c
-H&S 1915:25761078Store Belt (Samsøe Beltet)0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18321870 efter
-H&S 1915:25394681Store Belt Langelands Beltet med Smaalandene0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18351848
-H&S 1915:25751213Storebelt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn18721880
0141H&S 1973:00611584Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19081943
0251H&S 1996:01691446Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19121925
0299H&S 1973:00301695Store Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19311936
0140H&S 1984:03791671Storebælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19311949
0140 LH&S 1996:07064973Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19491949
0140H&S 1996:06544920Storebælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19311953
0140 LH&S 1996:07074974Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19531953
0140 LH&S 1996:01571401Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651969
0140 LH&S 1996:01581402Store-Bælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651972
2118HS74637463Great Belt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1997
0938HS71867186Storebælt0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.2000
0141H&S 1950:0325n1096Store-Bælt Nordlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19081939
0141 (D)H&S 1996:03881908Storebælt Nordlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19601961
0141H&S 1996:03891909Storebælt N-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19651995
0141 LH&S 1996:01591403Store-Bælt Nordlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19661968
0141 D (L)H&S 2006:00232716Storebælt Nordlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19761976
0141H&S 1996:06554921Storebælt N-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19841988
0141H&S 2013:00215120Storebælt N-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19991999
0141H&S 1996:03901910Storebælt N-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn20042004
0938H&S 2013:00495148Storebælt Middle Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn20002005
2596H&S 2013:00645163Storebælt Northern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19982005
2596HS75967596Storebælt Northern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1998
0143 D (L)H&S 2006:00232718Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801980
0143H&S 1996:06584924Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19461953
0143H&S 1996:06594925Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801989
0143H&S 1996:03921912Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19891990
0143H&S 1996:03931913Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19891992
0143H&S 1996:03941914Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19921993
0143H&S 1996:03951915Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19941994
0143H&S 1996:03961916Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19981998
0143H&S 1996:03971917Storebælt mellem Sprogø og Langeland0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn20052005
0141 DeccaH&S 1996:07915084Store-Bælt Nordlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19661966
0142H&S 1996:06564922Storebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19451953
0142 LH&S 1996:01601404Store-Bælt Sydlige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19671969
0142H&S 1996:07645039Storebælt Sydlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19761976
0142 D (L)H&S 2006:00232717Storebælt Sydlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19781978
0142H&S 1996:06574923Storebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19851988
0142H&S 1996:03911911Storebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19952004
2597H&S 2013:00655164Storebælt Southern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19982005
2597HS75977597Storebælt Southern Part0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.1998
0142H&S 2013:00225121Storebælt S-lige del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19951999
0145H&S 1996:06154881Kalundborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19661969
0145H&S 1996:03991919Kalundborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801980
0923HS71817181Kalundborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for FynAktiv 2004 ca.2001
0145H&S 2013:00235122Kalundborg Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19941995
0144H&S 1984:03631603Nakskov Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19281939
0144H&S 1996:03981918Nakskov Fjord0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19831996
0142 DeccaH&S 1996:07925085Store-Bælt Sydlige Del0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19671968
0171H&S 1996:06784945Svendborg Sund0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19411955
0171H&S 1996:06794946Svendborg Sund0314 Lillebælt, Storebælt & Farvandet S for Fyn19801988
-H&S 1950:14142463København0316 Øresund1700 c.1916
-H&S 1950:14132433København0316 Øresund1700 c.1916
-H&S 1915:25661697Kjøbenhavn med Løbene dertil0316 Øresund18401840
-H&S 1915:25671780København med Løbene dertil0316 Øresund18401858
-H&S 1996:06314897København med Løbene dertil0316 Øresund18401865
-H&S 1951:20514469Kjøbenhavns indre Red. Plan over det vedtagne Frihavns-Anlæg. Kjøbenhavn, Oktober 18920316 Øresund18921892
0250H&S 1996:03051775København med Løbene dertil0316 Øresund19121919
-H&S 1915:24451124København0316 Øresund19181918c
0133H&S 1950:0325f1086København med Løbene dertil0316 Øresund19201942
0133 LH&S 1996:07034970København med Løbene dertil0316 Øresund19421953
-H&S 1915:22473442Københavns Indre Red hvorpaa indlagt det af Indenrigsministeriet ved Resolution af 25. April 1884 approberede Anlæg paa Inderreden.0316 Øresund1884 c.1884 c.
-H&S 1950:32702399Kjøbenhavns Havn - Havnens udvikling 1863-19180316 Øresund1918 c.1918 c.
0134H&S 1996:06534919Københavns Havn0316 Øresund19801983
0902HS71767176Københavns Havn0316 ØresundAktiv 2004 ca.2001
-H&S 1950:14132434Københavns omegn0316 Øresund17201916
-H&S 1950:14142464Københavns omegn0316 Øresund17201916
0028H&S 1955:00832899Plan de la Rade et des Passes de Copen-Hague.0316 Øresund17871809
-H&S 1915:0290A3431Plan af Københavns Havn med nærmeste Farvande hvorpaa indlagt: Havneraadets Plan til Havnens Udvidelse mod Nord med Anlæg paa Inderredens Vestside.0316 Øresund18831883
-H&S 1915:0290B3432Københavns Indre Red0316 Øresund18841884
-H&S 1915:0290C3433Københavns Indre Red hvorpaa indlagt det af Indenrigsministeriet ved Resolution af 25. April 1884 approberede Anlæg paa Inderreden.0316 Øresund18841884
-H&S 1970:00182748Per illustri et Generosissimo Baroni Dno CORNELIO ANKARSTIERNA Sacæ Regæ Majis Sveciæ Ammiraldo etc: Charta hæcce hydrographica humiliter a .. P. Gedda0316 Øresund16951970
-H&S 1970:00172747Saltholm und Drako mit den Zeichen aus der See0316 Øresund1700 c.1970
0133 (D)H&S 1996:03831903Københavns Red0316 Øresund19611961
0133H&S 1996:03071777Københavns Red0316 Øresund19651972
0133H&S 1996:03841904Københavns Red0316 Øresund19651973
0133 (D)H&S 1996:02651344Københavns Red0316 Øresund19781979
0133 D (L)H&S 2006:00232715Københavns Red0316 Øresund19801980
0133 DH&S 1996:07054972Københavns Red0316 Øresund19801981
0133 DH&S 1996:07044971Københavns Red0316 Øresund19801987
0133 (D)H&S 1996:02661345Københavns Red0316 Øresund19891989
-H&S 1942:02262948Farvandet ved København0316 Øresundu.a.u.a.
0922H&S 1996:07655040Øresund Norra Delen0316 Øresund19361977
-H&S 1948:06211153De Sondt en Belt0316 Øresund1660 c.1660c
0125H&S 1996:03711891Sundet og Bælterne Nordlige Del0316 Øresund19561958
0125H&S 1996:03721892Sundet og Bælterne Nordlige Del0316 Øresund19761977
0125H&S 1996:03731893Sundet og Bælterne Nordlige Del0316 Øresund19801980
0125H&S 1996:06504916Sundet og Bælterne Nordlige Del0316 Øresund19801987
-H&S 1996:05053153Zee Caerte vande Sondt0316 Øresund15851980 c.
-H&S 1952:06132099The Sea Mappe of the Sond, the most famous part of whole Dennemarck euen as it appeareth on both the sides when you seyle...0316 Øresund15881588
-H&S 1951:00704698Comm. Rer. germ. Liber III.0316 Øresund1600 c.1600 c.
-H&S 1951:00924700Øresund0316 Øresund1600 c.1600 c.
-H&S 1915:23471110Carte du Detroit du Sond ...0316 Øresund16931693
-H&S 1952:06181990Carte du De Troit du Sond, contenant les costes de l'Isle de Zelande, comprises entre Nicopen et l'Isle de Meun et celles du Schonen. Depuis la Pointe de Kol jusque a Valsterbon i Le Neptune Francois0316 Øresund16931693
-H&S 1950:14094492Nieuwe Afteekening van de Sond int groot tot Amsterdam by Gerard van Keulen et previleg.0316 Øresund1700 c.1736 c.
-H&S 1949:00954783Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge, zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herümligenden Gegend von Seeland und Schonen ...0316 Øresund1730 c.1730 c.
-H&S 1950:14142462Øresund0316 Øresund17201916
-H&S 1951:18484444Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge, zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herümligenden Gegend von Seeland und Schonen …0316 Øresund1720 c.1720 c.
-H&S 1950:14132432Øresund0316 Øresund17201916
-H&S 1976:01763227Accurate Vorstellung der Berühmten Meer-Enge zwischen der Nord und Ost See der Svnd genant, mit der herumligenden Gegend von Seeland und Schonen, nebst der Königlich-Dänischen Haupt und Residentz Stadt Copenhagen ...0316 Øresund1720 ?1968
0004H&S 1962:01184335A Draught of the Sound &c.0316 Øresund17231723
-H&S 1950:14112825Øresund0316 Øresund1757 c.1757
-H&S 1950:11382795Øresund0316 Øresund1757 c.1757
-H&S 1954:09061137Øresund [fra Hven til Kullen]0316 Øresund1770 c.1770 c.
-H&S 1951:22451460Special Retvisende Siöe Kaart fra Cronburg til Høyerup Kierke paa Stevens0316 Øresund17751775
-H&S 1996:04652494Special Retvisende Siöe Kaart Øresund0316 Øresund17751950
-H&S 1950:24232326A Large Chart of the Sound Going into ye Baltick Sea0316 Øresund1785 c.1785
0026H&S 1955:00832897Carte Réduite du Sund Contenant une partie des Côtes de la Skanie et de l'Ile de Séelande, depuis le Cap Kullen jusqu'à Trelleborg0316 Øresund17861809
-H&S 1915:23481111Carte du Detroit du Sond ...0316 Øresund1800 c.1800 c.
-H&S 1950:21293863Carte du Sund. Carte No. 170316 Øresund1800 c.1864
-H&S 1951:14461054Chart of the Straits between Denmark and Sweden ...0316 Øresund18011801
-H&S 1915:22861129Detroit du Sund.0316 Øresund18011801 c.
-H&S 1996:08025183Carte du Détroit du Sund et d'une Partie Campagne de 1801.0316 Øresund18011801 efter
-H&S 1915:24481128Straits between Denmark and Sweden ...0316 Øresund18011801
-H&S 1915:23541112Sundet emellan Sverige och Dannemark.0316 Øresund18041804
0070H&S 1996:01761135Øresund0316 Øresund18421983
0070H&S 1996:07995180Øresund0316 Øresund18421983
-H&S 1915:25741779Speciel Kort over Sundet samt Kiøge Bugt0316 Øresund18461847
-H&S 1954:07494757Sundet og Belterne med Østersøen til Øland0316 Øresund18481855
-H&S 1953:11291136Generalkortet over Sundet og Kjøge Bugt0316 Øresund18501850
-H&S 1973:00481790Sundet0316 Øresund18821889
-H&S 1996:06304896Sundet0316 Øresund18821889
-H&S 1955:01424067Sundet og Belterne, Nordlige Blad0316 Øresund18911893
0127H&S 1984:03641604Sundet0316 Øresund18981901
0127H&S 1973:00511132Sundet0316 Øresund19031906
0130H&S 1950:0325i1130Sundet0316 Øresund19141937
0130H&S 1950:0325c1082Sundet0316 Øresund19141943
-H&S 1990:10194815Sundet Nord med indtegnede flugtruter for Em. Z. Svitzers skibe 9/4 1940.0316 Øresund1943 c.1945 c.
0130H&S 1996:03771897Sundet0316 Øresund19651973
-H&S 1971:02384047Øresund0316 Øresund19701970
0130H&S 1996:03781898Sundet0316 Øresund19751976
2115HS74607460The Sound0316 ØresundAktiv 2004 ca.2000
-H&S 1958:04114044Lappegrunden0316 Øresund1945 c.1945 c.
-H&S 1985:00354053Freti Danici or Svndt Accvratiss Delineatio.0316 Øresund1620 c.1620 c.
-H&S 1915:07584689Freti Danici Orsvndt Accvratiss Delineatio.0316 Øresund1620 c.1620 c.
-H&S 1915:07414690Freti Danici Orsundt Accuratissima Delineatio, cum Regis Sueciæ, Daniæ et Hollandia classibg. Ao. 16440316 Øresund16441644 c.
-H&S 1950:13822042Special Misvisende Siöe Kaart At seyle Fahrvandet ind paa Helsingiørs Rehd0316 Øresund17711771
-H&S 1953:11252103Special Misvisende Siöe Kaart At seyle Fahrvandet ind paa Helsingiørs Rehd om Natte Tider efter de 3de nye andlagde Fyhre paa Sædlandske Wallen0316 Øresund17711771
0027H&S 1955:00832898Plan du Passage du Sund0316 Øresund17861809
-H&S 1915:24461127Sundet Nordlige Blad0316 Øresund1922 c.1925 c.
0131H&S 1973:00591664Sundet Nordlige Del0316 Øresund19431945
0131H&S 1971:01462749Øresund, udsnit, forlæg for årbogsillustration 19580316 Øresund1958 c.1958 c.
0131H&S 1996:06524918Sundet N-lige del0316 Øresund19781978
0131H&S 2013:00205119Sundet N-lige del0316 Øresund19981998
2594HS75947594The Sound Northern Part0316 ØresundAktiv 2004 ca.1999
0131H&S 1996:03791899Sundet N-lige del0316 Øresund20012002
0131H&S 1996:03801900Sundet N-lige del0316 Øresund20012004
-H&S 1960:00012105Richtig Affrids paa Grundene i mellem Amag Falsterboe Malmøe oc Saltholm, baade vd  Distands oc Diubde Aller ydmyglgst Aff Bagge Wandel Ao 16530316 Øresund16531960
-H&S 1955:01284025Fairburn's Plan of the Fortifications of Copenhagen with the Islands of Amag & Saltholm and their Rocks, grounds & Channels.0316 Øresund18011801
0133H&S 1996:03851905Sundet Midterste del0316 Øresund19981998
0133H&S 1996:03861906Sundet Midterste del0316 Øresund20012002
0903HS71777177The Sound Middle Part0316 ØresundAktiv 2004 ca.2001
0133H&S 1996:03871907Sundet Midterste del0316 Øresund20032004
-H&S 1996:03261845Stormfloden 1872, vragkort0316 Øresund18721972c
0132H&S 1973:00651104Sundet Sydlige del0316 Øresund19441946
0132H&S 1996:03811901Sundet S-lige del0316 Øresund20012002
2595HS75957595The Sound Southern Part0316 ØresundAktiv 2004 ca.2001
0132H&S 1996:03821902Sundet S-lige del0316 Øresund20032005
-H&S 1915:25471696Sundet med opgangen til Østersøen0316 Øresund18431843
-H&S 1915:25711698Sundet med opgangen til Østersøen0316 Øresund18431843
-H&S 1953:11702108Stormfloden 1872, vragkort0316 Øresund18721952 c.
-H&S 1950:0325p1288Kopi af Området S for Amager fra ældre kort.0316 Øresund16931940
-H&S 1964:02602946The Grounds - Presented by Majer Wright & Co. Elsinore 18800316 Øresund18801880
0190H&S 2013:00305129Fakse Bugt0316 Øresund19651978
0190H&S 1996:04301950Fakse Bugt0316 Øresund19801980
-H&S 1950:14142466Faksebugten og Bøgestrømmen0316 Øresund17151916
-H&S 1948:03423310Falsterbo-Skanør0316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1948:03433311Falsterbo-Skanør symbolforklaring til stadepladsmærker for Stettins område 15790316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1948:03443312Falsterbo-Skanør0316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1948:03453313Falsterbo-Skanør0316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1948:03463314Falsterbo-Skanør, topografiske detaljer0316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1948:03473315Falsterbo-Skanør, topografiske detaljer0316 Øresund1948 c.1948 c.
-H&S 1974:01204045Helsingør0316 Øresund18081969
-H&S 1996:05184042Helsingør ca. 18500316 Øresund18501950 c.
-H&S 1951:14473464Helsingørs Havn 1863. Udført i C. M. Tegners lith. Inst. Kjbhvn.0316 Øresund18631863
-H&S 1948:02644029Helsingørs Havn0316 Øresund1863 c.1863 c.
-H&S 1915:02154036Helsingørs Havn0316 Øresund1863 c.1863 C.
-H&S 1939:01764038Helsingørs Havn0316 Øresund1863 c.1863 c.
-H&S 1976:00624037Helsingørs Havn0316 Øresund18631863
-H&S 1915:25484039Øresundshavn projecteret af Louis Carlé0316 Øresund18651865
-H&S 1937:03404040Helsingør Havn0316 Øresund18801880
-H&S 1983:00944030Helsingørs Havn0316 Øresund19241924
-H&S 1958:04104043Helsingør0316 Øresund1945 c.1945 c.
-H&S 1951:03874041Helsingør Havne0316 Øresund19501950
-H&S 1954:04834080Hven0316 Øresund1700 ?1700 ?
-H&S 1950:14142465Farvandene om Sydsjælland, Møen og Nordfalster0318 Farvandet S for Sjælland17161916
-H&S 1950:14132435Farvandene om Sydsjælland, Møen og Nordfalster0318 Farvandet S for Sjælland17161916
0160 LH&S 1996:01621406Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19711971
0160H&S 1996:04081928Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19801980
0160UH&S 1996:04091929Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19801986
0160H&S 1950:0325a1095Smaalandsfarvandet Vestlige Del0318 Farvandet S for Sjælland19351941
0160H&S 1973:00641101Smaalandsfarvandet Vestlige Del0318 Farvandet S for Sjælland19351941
0160H&S 1996:06734940Smaalandsfarvandet Vestlige Del0318 Farvandet S for Sjælland19651969
0160H&S 1996:06724939Smaalandsfarvandet Vestlige Del0318 Farvandet S for Sjælland19651970
0112H&S 1984:03591582Bøgestrømmen med Farvandet Vordingborg Forbi0318 Farvandet S for Sjælland18701891
-H&S 1963:01391791Bøgestrømmen med Farvandet Vordingborg Forbi0318 Farvandet S for Sjælland18701870c
0257H&S 1996:01701447Smaalands-Farvandet østlige Del, Bøgestrømmen0318 Farvandet S for Sjælland19121913
0257H&S 1973:00501759Smålandsfarvandet Østlige Del Bøgestrømmen0318 Farvandet S for Sjælland19121916
0257H&S 1954:08181077Smaalands-Farvandet Ø-del, Bøgestrøm0318 Farvandet S for Sjælland19121920
0301H&S 1973:00271098Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm0318 Farvandet S for Sjælland19241936
0161H&S 1973:00631097Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm0318 Farvandet S for Sjælland19241946
0161H&S 1996:04101930Smålandsfarvandet Ø-lige del Bøgestrømmen0318 Farvandet S for Sjælland19801980
-H&S 1950:14132436Faksebugten og Bøgestrømmen0318 Farvandet S for Sjælland17151916
-H&S 1915:25641094Grønsund0318 Farvandet S for Sjælland18641876
0161H&S 1984:03661666Grønsund0318 Farvandet S for Sjælland18931900
-H&S 1915:24431080Grønsund0318 Farvandet S for Sjælland1923 c.1923 c.
0162H&S 1996:03081794Grønsund, Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19271939
0162H&S 1996:06744941Grønsund, Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19551955
0162H&S 1996:04111931Grønsund Smålandsfarvandet Ø-lige del0318 Farvandet S for Sjælland19801980
0162H&S 1996:04121932Grønsund Smålandsfarvandet Ø-lige del0318 Farvandet S for Sjælland19801989
2138HS74717471Grønsund and the Storstrøm0318 Farvandet S for SjællandAktiv 2004 ca.1996
0944HS71887188Guldborg Sund0318 Farvandet S for SjællandAktiv 2004 ca.2000
0163H&S 1996:04131933Guldborg Sund Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19801980
0163H&S 1950:0325j1091Guldborg Sund Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19361943
0163H&S 1996:06754942Guldborg Sund Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19361949
0164H&S 1996:06764943Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19411951
0164H&S 1996:04141934Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19801980
0164H&S 1996:04151935Karrebæk Fjord Smålandsfarvandet0318 Farvandet S for Sjælland19991999
-H&S 1950:14132438Kippinge ved Nordfalster0318 Farvandet S for Sjælland16911916
-H&S 1950:14142468Kippinge ved Nordfalster0318 Farvandet S for Sjælland16911916
-H&S 1979:00121730Store Belt - Langelands Beltet med Smaalandene0318 Farvandet S for Sjælland18351885
-H&S 1962:01091757Store Belt - Langelands Beltet med Smaalandene0318 Farvandet S for Sjælland18351885
-H&S 1950:14132440Farvandene om Laaland og Falster0318 Farvandet S for Sjælland16921916
-H&S 1950:14142470Farvandene om Laaland og Falster0318 Farvandet S for Sjælland16921916
2583HS75857585Smålandsfarvandet Western Part0318 Farvandet S for SjællandAktiv 2004 ca.2000

   
Retur til toppen af siden.
Retur til indledningsside for kortssamling Retur til hjemmesidens forside
Revideret 28-12-2016 kl. 09:09:13