Søkortregistreringsnummer 1953:0004
Lbnr. 3738 til 3742,
Jan Janszonatlas med fem kort - uden nummer.

Information om fem hollandske søkort fra c. 1650


Denne tekst indeholder en beskrivelse af museets eksemplar af fem hollandske søkort, der er sammenklæbet til et lille atlas. Kortene er registreret enkeltvis i databasen, og med en fyldigere omtale herunder.

Atlasset i sin helhed

Atlasset blev udbudt af Rosenkilde og Baggers Antikvariat og købt den 31/1 1953 for kr. 275,-.

I Bo Bramsens bog, Gamle Danmarkskort, er det udgiveren omtalt side 84ff, og tredje kort er afbildet side 85.

Atlasset er uanseligt med ubetrukne gråbrune pappermer, og kortene er hver klæbet på pappermer og med ryggen mod hinanden, så de enkelte kort ikke kan adskilles uden pappet flækkes. Alle kortene er meget slidte i falsen, der på noget af forløbet er slidt helt igennem. Pappermerne er ikke sammenhængende, så det er kun kortenes tyndere papir, der danner falsene, og papiret skal således også bære permernes vægt.

De fem kobberstukne og farvelagte søkort har papirmålene 58 x 45 cm; kortene er cirka 55 x 43,5 cm.

Første kort i atlasset

Pascaart Vande Zee-Custen Van Finmarcken, Laplant, Ruslant, Nova Zembla en Spitsbergen

Søkortet er registreret i databasen under lbnr. 3738.

Beskrivelse af første søkort

Kortet er forsynet med portolanernes sædvanlige krans af roser og loxodromer. Det har breddeskalaer i de to siderammer, men ingen længdeinddelinger. Der er distanceskalaer øverst langs kanten i højre side for tyske, spanske og franske mil med hhv. 15, 17½ og 20 per grad.

Titelkartouche

Titelkartouchen indeholder følgende tekst:
Pascaart
Vande
ZEE-CUSTEN
Van Finmarcken, Laplant, Ruslant, Nova Zem-
bla en Spitsbergen, hoe alle Havens. Rivieren,
en Droogten van malcanderen in hare courssen
en distantien gelegen zyn, alles op haer rechte
situatie geleyt, vel verbetert nu nieulyx beschrew¯
T'AMSTERDAM
door
Ian Ianssen
TABULA HYDROGRAPHICA
Oræ Maritimæ
seu
LITTORUM
Finniæ, Laplandiæ, Russiæ, Novæ Zemblæ et
Spitsbergii, omnium ibidem Portuum, Fluviorum,
Breviumq[ue] situs distantiasq[ue]exhibens, in sua cu-
jusque Elevatione: multo quam ante emendatior
novissimo discripta.
Amstelodami a Ioanne Ianssonio
Kartouchen er anbragt i højre øverste hjørne og omgivet af to fiskermænd, der holder deres net, hvorfra to kæmpe fiskehoveder er trukket frem og danner fod for feltet.

Øvrige oplysninger

I nederste højre hjørne en mindre kartouche, der indeholder
T'Amstelredam
By
Ian Ianssen
op t'water inde Pascaart.


Kortet dækker fra Norges vestkyst fra Vikna og Folda mod nord runt Nordkap, hele Hvidehavet, til Nova Zemlyns vestside samt Spitsbergen. I søen er tegnet en del skibe.

Andet kort i atlasset

Pascaart Vande Oost-Zee

Søkortet er registreret i databasen under lbnr. 3739.

Titelkartouche

Titelkartouchen indeholder følgende tekst:
Pascaart
Vande
OOST-ZEE
Vertoonende in sich alle gelegentheden van Cus-
ten van Dennemarcken, Sweden, Pomeren, Pruys-
sen, Courlant, Lyflant en Finlant, alles op syn
rechte hooge distantien ende coursen geleyt.
TABULA HYDROGRAPHICA
Maris
BALTICI
Exhibens accuratum Littorum Daniæ, Sueciæ,
Pomeraniæ, Borussiæ, Courlandiæ, Livoniæ et
Finniæ faciem in sua cujusque Poli Elevatione
distantia et situ; novissime descripta.
AMSTELODAMI
Apud
Ioannem Ianssonium
Kartouchen er anbragt nederst til højre og teksten er flankeret af to købmænd iført skindbræmmede kåber og hatte. Den ene holder en passer og i søen er tegnet en del skibe.

Øvrige oplysninger

I øverste venstre hjørne en mindre kartouche, der indeholder
T'Amstelredam
By
Ian Ianssen
op t'water inde Pascaart.


Kortet dækker fra Falsterbo og Rügen gennem Østersøen til Ålandsøerne og Finske Bugt til Skt. Petersborg.

Tredje kort i atlasset

Pascaart vande Noort-Zee

Søkortet er registreret i databasen under lbnr. 3740.

Titelkartouche

Titelkartouchen indeholder følgende tekst:
Pascaart
vande
NOORT-ZEE
Waer in vertoout wort, de ware distantien
en streckingen van alle havens en droogte
gelegen tusschen Calis ende Dronten,
als mede tusschen Doeveren en Hitlandt,
alles op syn behoorlycke Polus hoochte geleyt.
TABVLA HYDROGRAPHICA
OCEANI
BOREALIS;
in qua
Omnium Portuum et brevium inter Caletum
et Drontium, interque Davernum et Hit-
landiam, veri situs et distantiæ exhibentur;
novissime discripta.
AMSTELODAMI
A
Ioanne Ianssonio
Kartouchen er anbragt nederst til venstre og teksten er flankeret af to købmænd iført skindhatte. Den ene holder en passer, der peger i en matematik- eller geografibog, mens den anden holder en jakobsstav og et lod i snor. Under titelteksten er tegnet et kompas, og i søen er tegnet en del skibe.

Øvrige oplysninger

I nederste højre hjørne en mindre kartouche, der indeholder distanceskalaerne som for første kort. Nord peger mod højre på kortet.

Kortet dækker fra Hoofden, dvs. Doverstrædet op langs Englands og Skotlands kyst til Shetlandsøerne og mod øst fra Flanderns kyst, Danmark og Norges kyst til Dronten. I Østersøen til øst for Bornholm.

Fjerde kort i atlasset

Pascaart vant Canaal

Søkortet er registreret i databasen under lbnr. 3741.

Titelkartouche

Titelkartouchen indeholder følgende tekst:
Pascaart
vant
CANAAL
Tusschen Engeland en Vrancryck, alsmede ge-
heel Ierlant en Schotlant, waer in men claer can
sien de rechte distantien en coursen tusschen alle
havens en droogte, alles op syn ware hoogten geleyt.
TABULA HYDROGRAPHICA
FRETI seu CANALIS
quod est
Inter Angliam et Galliam, nec non Hiberniam et
Scotiam in qua longitudines latitudinesq[ue] omnium
Portuum breviumque, in sua cujusque poli Eleva-
tione graphice depinguntur novissime descripta.
Amstelodami a Ioanne Ianssonio
Kartouchen er anbragt nederst på venstre blad i højre side, og teksten er flankeret af en havmand t.v. og en topløs indiansk kvinde med hovedprydelse t.h. De to holder imellem sig det engelske rigsvåben med symboler for enkeltlandene.

Øvrige oplysninger

I nederste højre hjørne er anbragt distanceskalaerne som for første kort.

Kortet dækker farvandene rundt om både England, Skotland og Irland og slutter mod nord midt i Shetlandsøerne.

Femte kort i atlasset

Pascaart Vande Custen Van Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen

Søkortet er registreret i databasen under lbnr. 3742.

Titelkartouche

Titelkartouchen indeholder følgende tekst:
Pascaart
Vande
CUSTEN
Van Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen, en
een gedeelt van Vranckryck, beginnen van Heysant
totaende mont vande straat van Gibraltar, alles op-
syn ware distantien courssen en Polus hoogen geleyt.
TABULA HYDROGRAPHICA
de
ORIS
Andalusiæ, Portugalliæ, Galliciæ, Biscajæ et aliqua
Galliæ parte; incipiendo ab Heysant usq[ue] ad littus
maritimum Gibraltar; omnia cum veris suis distan-
tiis et cursibus ad altitudinem Poli directa.
AMSTELODAMI
Apud
Ioannem Ianssonium
Kartouchen er anbragt øverst på højre blad i venstre side, og teksten er flankeret af en finere herre og en skipper, sidstnævnte holder et lod i hånden. Øverst har kartouchen et ikke udfyldt våbenskjold.

Øvrige oplysninger

I nederste venstre hjørne er anbragt distanceskalaerne som for første kort. Nord peger mod venstre på kortet.

Kortet dækker farvandene i Atlanten fra Ile d'Ouessant til Gibraltar.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside